20. janvāris – Barikāžu aizstāvju atceres diena!

20. janvārī Laurenču sākumskolas skolēni un skolotāji gan klātienē, gan attālināti atcerējās un pieminēja tos, kas pirms 31 gada piedalījās janvāra barikādēs Rīgā.

#Barikāžuaizstāvjuatceresdiena

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: