6. klases īsteno starppriekšmetu projektu “Skolēna CV video formātā”

Novembra un decembra mēnesī Laurenču sākumskolas informātikas skolotāja Sandra Ozoliņa, vizuālās mākslas skolotāja Ilze Dzilna-Šilova un sociālo zinību skolotāja Inga Šteinberga 6. klasēs īstenoja starppriekšmetu projektu “Skolēna CV video formātā”. Vadoties pēc Skola 2030 mācību priekšmetu tēmām, skolēni vizuālajā mākslā iepazinās ar kino vēsturi un kino žanriem, pētīja mākslinieciskos līdzekļus un emocionālās noskaņu kino mākslā, informātikā iepazinās ar video veidošanas un rediģēšanas aplikāciju tehnoloģiskajām iespējām un, sekojot esošajai mācību priekšmetu programmai pamatizglītībā 6.klasēm,sociālās zinībās vērtēja savas spējas un nākotnes nodomus, kuru ietvaros izzināja savas stiprās un vājās īpašības un prasmes, iepazinās ar darba tirgus jēdzieniem, kā ar pētīja CV un tā aizpildīšanas principus, diskutējot par CV un sevis prezentēšanas nozīmību.Skolēnu CV video parādīja mūsu skolēnu daudzpusīgumu un radošumu gan skolas, gan ārpusskolas gaitās, kā arī viņu aizrautību video rediģēšanas aplikāciju un programmu plašajā iespēju izmantošanā.Iegūtās zināšanas skolēni pielietoja, veidojot CV video scenāriju, domājot titrus un filmējot un rediģējot savu CV video, kā arī pēc izvēles demonstrējot to projekta noslēgumā.Skolotāju lielākais izaicinājums šī projekta plānošanā bija izveidot uzdevumus tā, lai tos būtu iespējams veikt gan klātienē, gan attālināti – veidlapas scenārija rakstīšanai tika izveidotas tiešsaistes platformā classkick.com, savukārt skolēnu darbu pašvērtējuma aizpildīšanai tika izmantotas Google veidlapas. Lai vērtējumi par projekta darbiem būtu objektīvi, tika izvirzīti vairāk kā 30 detalizēti vērtēšanas kritēriji-uzdevumi, pēc kuriem skolēni varēja sekot līdzi savam sniegumam. Kā rāda publiskajā telpā pieejamā informācija, ārvalstīs CV video ir viens no izmantotajiem formātiem darba un darbinieku meklēšanā. Priecājamies, ka mums ir iespēja mācīt Laurenču sākumskolas skolēniem spert pirmos profesionālos soļus sevis prezentēšanā video formātā.

“Man CV visvairāk patika filmēt materiālu un skatīties, kā viss saliekas savās vietās. Visgrūtākais bija izdomāt, ko ierunāt un ko rakstīt titros. Man ļoti patika montēt video. No sākuma taisīt CV video likās nereāli un likās, ka tas būs neiespējami. Vispārīgi bija ļoti jauki taisīt šo CV video.”, Anete Anspoka, 6. a

“Visinteresantākais CV video veidošanā, manuprāt, bija informācijas kopā likšana, jo tas atgādināja par foršajiem notikumiem. Mazliet grūtības sagādāja video un foto atlase, jo visas bildes un video ļoti patika, tāpēc bija grūti izlemt, kuri tomēr būs tie īstie!”, Paula Patmalniece, 6. b

“CV video bija interesanti taisīt, jo es uzzināju visādas jaunas lietas, bet grūtākais man bija to visu sataisīt.”, Emīls Vanags, 6.c

Informāciju sagatavoja sociālo zinību skolotāja Inga Šteinberga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: