Karjera: 4.c klases stundā klausās pieredzes stāstus

Jau tagad skolēniem ir svarīgi saprast, kā skolā iegūtās zināšanas un prasmes var noderēt viņu izvēlētajā nākotnes profesijā. Tāpēc šīs nedēļas klases stundā pie 4.c klases skolēniem attālināti ciemojās 2 dažādu profesiju pārstāvji.

Skolnieces Ievas brālis Pēteris ir izvēlējies pilota profesiju, tāpēc pastāstīja, kā līdz savam sapnim neatlaidīgi virzījies, kādas prasmes, zināšanas un iemaņas viņam šajā profesijā ļoti noder, kā arī par to, kāda ir viņa ikdiena kā lidmašīnas vadītājam.

Skolnieces Diānas mamma Ginta mums pastāstīja par savu atbildīgo un mūsu valstij tik nozīmīgo darbu Aizsardzības ministrijā, par to, kāda ir viņas ikdiena, darba pienākumi, kā arī pastāstīja, kā viņas karjera ir attīstījusies, ja darbu dara atbildīgi un centīgi. Skolēni abus stāstus klausījās ar aizrautību un uzdeva daudz interesējošu jautājumu, uz kuriem saņēma tikpat interesantas atbildes.

Noslēgumā visi secināja, ka svarīgi darīt un mācīties jau tagad, lai nākotnē varētu sasniegt savu mērķi. Kā arī saprata to, ka atbildība ir svarīga cilvēka kvalitātes pazīme ikvienā profesijā – gan debesīs lidojot, gan uz zemes strādājot.

Informāciju sagatavoja 4.c klases audzinātāja Santa Bērziņa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: