#EkoSkola: Pasaules Ūdens diena

Pagājušajā nedēļā Laurenču sākumskolā norisinājās Ūdens dienu aktivitātes.

22. martā kopš 1993. gada visā pasaulē pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena. Tās koordinatore ir Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO). Ūdens – dzīvības avots, kas ir svarīgs visai planētai un tā kvalitātei, ir nozīme ikvienas dzīvas būtnes pastāvēšanā.

Šogad uzmanība vairāk tika pievērsta gruntsūdeņiem. “Gruntsūdeņi – padarīt neredzamo redzamu”. Ekopadomes pārstāvji devas pie 1. klašu skolēniem ar prezentāciju un stāstījumu par ūdeni un tā nozīmi.1.-3. klašu skolēni zīmēja ūdens lāses, kuras izmantoja gaiteņu dekorēšanai.4.-6. klašu skolēni dabaszinību stundās noklausījās prezentāciju par Ūdens dienu, kurā tika ietverti jautājumi par gruntsūdeņu sagatavošanu iedzīvotāju lietošanai un notekūdeņu attīrīšanu. Noslēgumā skolēni grupās veidoja plakātus – aicinājumus taupīt ūdeni.

Informāciju sagatavoja dabaszinību skolotāja un Ekopadomes vadītāja Dace Purviņa

#Ekoskolas #ŪdensDiena #worldwaterday

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: