Pabeigta “Saliedētības taka”

Pabeigts Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrības projekts – komandas veidošanas un saliedēšanas aktivitātes “Saliedētības taka”.Līdz ar pavasara iestāšanos, pabeigts Lauku atbalsta dienests atbalstītais biedrības “Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrība” projekts “Laurenču sākumskolas komandas veidošanas un saliedēšanas aktivitātes “Saliedētības taka”” (projekta Nr. Nr.19-04-AL32-A019.2202-000003). Biedrība projekta pieteikumu 2019.gada rudenī iesniedza Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātajā konkursā, kas tika izsludināts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Projektu ““Laurenču sākumskolas komandas veidošanas un saliedēšanas aktivitātes “Saliedētības taka”” mērķis ir veicināt un attīstīt sabiedrisko aktivitāšu pieejamību, uzlabot un veicināt Laurenču sākumskolas skolēnu veselību un brīvā laika pavadīšanas iespējas izveidojot aktivitāšu punktus ar zemo virvju un koka elementiem, kā arī labiekārtot un attīstīt Laurenču sākumskolas teritoriju un izveidot stacionāru ugunskura vietu kopienas pasākumiem. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 29089.03, no kurām Lauku atbalsta dienesta finansējums ir EUR 26180.13, Siguldas novada domes līdzfinansējums ir EUR 2908.90.

Informāciju sagatavoja Ilva Urbanoviča (Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrība)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: