#EkoSkola: 5. klasēm notiek Elektrum Energoefektivitātes centra nodarbība “Kā efektīvi izmantot enerģiju?” un projekts “Tērē un taupi”

5. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties Elektrum Energoefektivitātes centra Zoom organizētajā nodarbībā “Kā efektīvi izmantot enerģiju?”. Skolēniem Elektrum pārstāvis pastāstīja par energoresursu taupīšanas iespējām, salīdzinot dažādas veikalos nopērkamās spuldzes, un skolēniem pašiem bija jāaprēķina ietaupījums. Skolēni analizēja elektrības patēriņa diagrammas un izteica idejas par elektrības patēriņa samazināšanas iespējām.Mācoties pēc jaunās Skola 2030 programmas, Laurenču sākumskolas 5. klašu skolēni dabaszinībās veica pētījumu par savas mājsaimniecības elektrības patēriņu. Projekta laikā skolēniem bija iespēja gūt priekšstatu par elektrības patēriņu savās mājās un eksperimenta veidā pārbaudīt, vai, izmantojot vienkāršus paņēmienus, var ietaupīt elektrību un naudu. Projekta izstrādes gaitā skolēni apguva projekta izstrādes soļus un mācījās patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, regulāri veikt novērojumus. Skolēni iegūto informāciju apkopoja MS Excel tabulās un grafikos, izveidoja prezentāciju pielietojot informātikā iegūtās prasmes. Šajā laikā skolēni meklēja jaunākos elektroenerģijas ietaupīšanas veidus, izpētīja savas mājsaimniecības elektroierīces, iesaistīja savas ģimenes elektroenerģijas taupīšanas procesos. Noslēgumā skolēni veidoja prezentāciju, kur apkopoja projekta gaitu, informāciju un savu izvērtējumu. Prezentāciju katrs prezentēja klasei dabaszinību stundu laikā, aizstāvot savu darbu, un veica savu klasesbiedru darbu izvērtējumu.

Paldies ģimenēm, kas iesaistījās un atbalstīja skolēnus pētījuma veikšanā!

Informāciju sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa

#ekoskola#elektrība#Elektrum#Energoefektivitātescentrs

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: