Laurenču skolotāji dalās savā pieredzē un iedvesmo citus kolēģus!

Priecājamies par mūsu skolotāju dalību Skola 2030 rīkotajā Reģionālajā skolotāju pieredzes konferencē “Praktiski. Lietpratībai. Vidzeme”, kas notika 2022. gada 7. aprīlī.

Mūsu 5. klašu matemātikas skolotāja Agita Kalniņa dalījās pieredzē un sniedza praktiskas idejas, kā mobilizēt un motivēt skolēnu darbam, kā piesaistīt uzmanību un ieinteresēt skolēnu, lai viņš iesaistītos stundas darbā. Skolotāja dalījās ar 15 dažādām metodēm. Bija gandarījums, ka no klausītājiem bija atsaucīgi vārdi par to, ka katru no šīm metodēm labprāt izmantos savās stundās.

Laurenču sākumskolas sociālo zinību un vēstures skolotāja Inga Šteinberga dalījās pieredzes stāstā, kā sadarbībā ar citu priekšmetu pedagogiem izveidot vairāku nedēļu ilgu projekta darbu, kurā mācību saturu veidot un vienu un to pašu digitālo rīku izmantot, plānojot vienlaicīgi gan klātienes, gan attālināto mācību procesu, un kā radīt detalizētu kritēriju sarakstu. Tika parādīti arī skolēnu radītie projekta rezultātu piemēri. Skolotāja dalījās ar veiksmīgo pieredzi skolēna CV video formāta veidošanā. Vislielāko gandarījumu skolotāja ir saņēmusi par kolēģu atzinīgajiem vārdiem, ka viņi ir iedvesmoti un labprāt pamēģinās īstenot starppriekšmetu saiknes projektus arī savās mācību stundās.

Paldies skolotājām Ingai un Agitai par dalīšanos ar saviem pieredzes stāstiem un citu pedagogu iedvesmošanu!

Informāciju sagatavoja Elīna Ozoliņa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: