#EkoSkola: Zemes diena Laurenču sākumskolā

22. aprīlī tika atzīmēta Zemes diena Laurenču sākumskolā. 1.-5. klašu grupā skolēni veidoja plakātus par videi draudzīgām rīcībām un klasē pārrunāja katra Zemes iedzīvotāja atbildību. 6. klašu skolēni dabaszinību stundās, apgūstot tēmu par klimatu, skatījās videosižetus par klimata pārmaiņām, pārrunāja klimata pārmaiņu cēloņus un sekas, veidoja plakātus par klimata pārmaiņu novēršanas iespējām. Katrai skolēnu grupai bija jāprezentē savs sagatavotais darbs. Skolēni veica arī Klimata kalkulatora aptaujas aprēķinus, izmantojot dažādas internetā pieejamās aptaujas.
Dabaszinību pulciņā skolēni piedalās akcijā “Izaudzē savu priedi un vairo skābekli”. Skolēni iepazinās ar informatīvo materiālu, iesēja atsūtītās priežu sēklas un izspēlēja “Klimata pārmaiņu izaicinājumi- līdzsvara spēles”. Gaidīsim jaunos priežu stādiņus un rūpēsimies par tiem. Atbalstot akciju “Saulespuķe brīvībai”, dabaszinību pulciņa skolēni iesēja saulespuķes, kuras vēlāk tiks stādītas pie skolas vai mājās kā atbalsts Ukraiņu tautai. Skolēni varēs novērot sēklu dīgšanas procesu un augu attīstību.
Paldies visiem, kas iesaistījās un atbalstīja Zemes dienu ar savām zaļajām aktivitātēm!

Informāciju sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa

#EarthDay #ZemesDiena #Ekoskolas

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: