Matemātikas pēcpusdiena 4.-6. klasēm

18. maijā 3 jaunieši no Laurenču sākumskolas piedalījās Matemātikas pasākumā Siguldas novada skolām, kur tika veicināta skolēnu un skolotāju iepazīšanās un sadarbība, pielietojot zināšanas dažādu matemātikas uzdevumu risināšanā.

Izaicinājums bija sadarboties skolas komandā, kur no katras klašu grupas startēja pa vienam skolēnam. 4. klases pārstāvēja Aivars Veidemanis (4.b), 5. klases – Jēkabs Kurmelis (5.c), 6. klases – Anete Anspoka (6.a). Priecājamies par iegūto 3. vietu!

Informāciju sagatavoja matemātikas skolotāja Anta Paula

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: