Atskaites koncerts

Lietainā 20. maija vakarā Laurenču sākumskolas zāli, vecāku un citu klausītāju sirdis sildīja skolēnu dziedāšanas un ģitārspēles atskaites koncerts.

Interešu izglītības 1. klašu ansamblis koncertu svinīgi atklāja ar Renāra Kaupera skanīgo dziesmu bērniem “Mamma Gamma”. Vēlāk viņiem pievienojās arī lielo klašu skolēnu ansamblis, kuri izpildīja citas skanīgas dziesmas. Koncerta vidū savas prasmes demontrēja ģitārspēles pulciņa skolēni, spēlējot divas, visiem zināmas dziesmas – “Wild Thing” un “Stand By Me”. Un koncertu noslēdza abi ansambļi ar Renāra Kaupera dziesmu “Mana dziesma”.

Paldies Skolēnu padomes pārstāvei, 5.b klases skolniecei Patrīcijai Lauperei par koncerta programmas pieteikšanu!

Paldies skolotājām Kristiānai Eglītei un Danai Žorei par skolēnu sagatavošanu skaistajam koncertam!

Informāciju sagatavoja Santa Bērziņa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: