Teātra dienas

Trīs dienas Laurenču sākumskolas lielā skatuve tikai aizpildīta ar mūsu talantīgajiem laurēnu kopienas Teātra pulciņa māksliniekiem. Ar 5 dažādām izrādēm skolēni priecēja gan skolasbiedrus un skolotājus, gan vecākus.

18. maijā ar izrādi “Kas man par to būs?” savu aktierisko talantu demonstrēja 2. klašu teātra grupa, bet ar izrādi “Mūsu sētas Reksis” visus priecēja 3. klašu teātra grupa.

20. maijā uzstājās 5.a klases teātra grupa ar izrādi “Trīs eiro” un 6.c klases teātra grupa ar izrādi “Neēd mūs, Sintij!”.

24. maijā Teātra dienas noslēdza 4., 5. klašu teātra grupa ar izrādi “Trīs resni laupītāji”.

Skatītāju aplausi un prieks liecināja, ka Teātra dienas aizvadītas godam.

Paldies Teātra pulciņa skolotājai Guntai Suhanovai par talantu pamanīšanu un atbalstīšanu, kā arī sagatavošanu teātra izrādēm!

Informāciju sagatavoja Santa Bērziņa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: