#EkoSkola: Projektu nedēļa

Mežs ienāk un paliek Laurenčos,

Lai bērni kokos spēlētos,

Par putniem un kokiem mācītos-

Stumbrus mērītu, lapas pētītu,

Par kukaiņiem projektu rakstītu,

Sešus gadus kopā tā draudzīgi vadītu,

ziedonis aiz loga, Ziedonis klasē

Tas ir viss, ko gribējām jums pateikt.

/5. c klases radīts dzejolis/

23.-27. maijam Laurenču sākumskolā norisinājās Projektu nedēļa – Skolas vide un apkārtne. Mežs.

Visas nedēļas garumā katra klase strādāja pie sava izvēlētā projekta par mežu un visu, kas ar to saistīts.

Lai iedvesmotos darbam, klases devās gan pārgājienā uz mežu, gan ciemos pie Gaujas plostnieka klausīties stāstus, kā arī viesojās “Zaļās pasakas” autora Imanta Ziedoņa Murjāņu muzejā.

Skolēni pētīja un izzināja, rakstīja dzejoļus, pasakas un epifānijas par mežu, veidoja informatīvus plakātus, bukletus. Vāca augus un veidoja herbāriju, ko pēc tam izmantoja grāmatzīmju izgatavošanā. Citi meklēja materiālus par kokiem, veidoja meža grāmatu, atjaunoja kukaiņu viesnīcu. 3.a klase pat iesaistījās Eiropas sabiedriskās zinātnes iniciatīvā “Meklēsim gaiļbiksītes”, sniedzot ieguldījumu zinātniskajā izpētē. Vēl laurēni veidoja spēļu rokasgrāmatu, interaktīvu orientēšanās spēli, pat izveidoja āra atkritumu kastes no koka dēlīšiem.

Piektdienas rītā klases savu veikumu demonstrēja pārējām klasēm. Un pēc tam viens otra veikumu novērtēja, aizpildot anketu par redzēto un dzirdēto.

Skolēni un skolotāji visi kopā ne tikai labi un kvalitātīvi noslēdza mācību gadu, bet arī secināja, ka “mēs, mežs un skola, kopā draudzīgi sadzīvojam un saudzējam viens otru”.

Informāciju sagatavoja Santa Bērziņa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: