Mācību gada noslēgums Laurenču sākumskolā

31. maija Svinīgajā līnijā katrā klašu grupā tika godināti visi skolēni un skolotāji, bet īpašu paldies un rokasspiedienu no direktora saņēma tie skolēni, kuri ar savu darbu un centību ir nopelnījuši kādu no skolas ikgadējiem apbalvojumiem par mācību un skolas dzīves procesu:

☀️ 3. klašu grupā 12 skolēni saņēma atzinību par augstiem sasniegumiem mācību darbā (liecībā tikai 9 un 10 balles, un visi sasniedzamie rezultāti apgūti)

☀️ 4.-6. klašu grupā 6 skolēni saņēma Platīna liecību (liecībā tikai 9 un 10 balles), 23 skolēni bija nopelnījuši Zelta liecību (liecībā tikai 8, 9 un 10 balles), bet 38 skolēni saņēma Izaugsmes liecību (vidējās atzīmes kāpums, salīdzinot ar 1. semestri)

☀️arī 2. semestrī bija skolēni, kas saņēma atzinību – Vērtību vēstnesis – par aktīvu skolas vērtību iedzīvināšanu ikdienā, pateicību par godprātīgu attieksmi pret mācību darbu, kā arī pateicību par iniciatīvu un aktīvu iesaistīšanos skolas dzīvē

☀️6 skolēni saņēma īpašu diplomu par to, ka sakrājuši visvairāk punktu vietnē uzdevumi.lv

☀️sumināti tika arī tie skolēni, kuri skolu pārstāvēja dažādos konkursos, olimpiādēs un sporta sacensībās

🌟 Gada klases titulu šogad saņēma 2. b klase (1.-3. kl. posms) un 5.a klase (4.-6. kl. posms)

Visa pasākuma laikā skolēnus un skolotājus iepriecināja dažādi muzikāli sveicieni: skolas 1. klašu ansamblis un 2.-6. klašu ansamblis skolotājas Kristiānas Eglītes vadībā, ģitārspēles pulciņa pārstāvji skolotājas Danas Žores vadībā, bet vislielākais pārsteigums bija 3. c klases skolnieces Marijas Markitanas mammas, ukraiņu mākslinieces Darjas Leleko priekšnesums, kurā viņa gan dziedāja, gan spēlēja ukraiņu nacionālo mūzikas instrumentu banduru.

Direktors pateicās arī 3. klašu audzinātājām Sigitai Polei, Sintijai Lipskai un Baibai Zelčai par paveikto darbu ar skolēniem 3 gadu garumā, jo nākamajā mācību gadā viņas atkal uzsāks darbu ar pašiem mazākajiem laurēniem, bet tagadējie trešklasniekie dosies uz nākamo, 4.-6. kl., posmu.

Paldies visiem skolēniem par centību, ieguldīto darbu, skolas vārda nešanu novadā un ārpus tā! Paldies skolotājiem par skolēnu sagatavošanu, atbalstīšanu un motivēšanu! Paldies vecākiem par iesaisti un būšanu blakus! Paldies ikvienam skolas darbiniekam par ikdienas procesu virzīšanu!

Informāciju sagatavoja Santa Bērziņa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: