6. klašu izlaidums Laurenču sākumskolā

31. maijā lielākie laurēni teica savus paldies vārdus skolai, skolotājiem, kā arī vecākiem. 6. klašu skolēni saņēma savu pēdējo izglītības dokumentu šajā skolā, lai dotos tālāk un turpinātu iegūt zinības.

Paldies 6.a klases audzinātājai Antai Paulai, 6.b klases audzinātājai Vitai Tuņķelei un 6.c klases audzinātājai Ievai Porietei par skolēnu atbalstīšanu, motivēšanu un audzināšanu 3 gadu garumā!

Lai mūsu laurēni nes skolas vārdu tālāk droši un pārliecināti!

Informāciju sagatavoja Santa Bērziņa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: