#EkoSkola: Laurenču sākumskola jau otro gadu saņem Zaļo karogu

13. septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē norisinājās Ekoskolu apbalvojumu pasniegšanas ceremonija. Laurenču sākumskolu šajā pasākumā pārstāvēja Elza Pastare no 5.c klases, Jēkabs Kurmelis no 6.c un Dace Purviņa ekopadomes koordinatore. Laurenču sākumskola jau otro gadu saņem prestižo starptautisko Zaļo karogu. Ekoskolu apbalvošanas ceremonijā tika uzsvērtas trīs videi nozīmīgas tēmas – klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības izzušana un vides piesārņojums. Apbalvošanas ceremonijā tika atklāta Rīcības dienu kampaņa “Mazas rīcības – liela ietekme” un UNESCO Latvijas Nacionālā Komiteja atklāja Lielāko Mācību stundu. 

Ekoskolu programma ir viena no visaptverošākajām un populārākajām vides izglītības pieejām pasaulē. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas gandrīz 200 izglītības iestādes (no pirmsskolām līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas 59 000 izglītības iestādes 74 valstīs. Programmā tiek aicināta piedalīties ikviena izglītības iestāde, kas gatava savā darbā ilgtermiņā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Dalība Ekoskolu programmā ir vērtīgs ieguvums ne tikai izglītības iestādes kolektīvam, bet arī pašvaldībām, jo līdztekus citiem mērķiem programmā aktīvi tiek veicināta arī sabiedrības līdzdalība apkārtējās vides pārvaldībā.

Paldies visiem Laurenču sākumskolas skolēniem, skolotājiem un skolēnu vecākiem par iesaistīšanos un atbalstu celā uz Zaļo karogu.

Informāciju sagatavoja Ekopadomes koordinatore Dace Purviņa

#Ekoskolas #ekoskoluceremonija22

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: