#EkoSkola – 6. klases piedalās Latvijas valsts mežu ekspedīcijā

14. septembrī Laurenču sākumskolas 6. klašu skolēni devās LVM MEŽA EKSPEDĪCIJĀ, ko organizē AS Latvijas valsts meži kopā ar Starpnozaru izglītības inovācijas centru, LVMI Silava un AS Latvijas Finieris, ar mērķi apgūt dabaszinības mežā, atbilstoši dabaszinību mācību standartam. Piedaloties šajā ekspedīcijā, skolēniem veidojas izpratne par dabaszinībās iegūto zināšanu izmantošanu ikdienas dzīvē, iespēja apzināties cilvēka ietekmi uz meža ekosistēmu, veikt praktiskus un radošus uzdevumus.
Skolēni devās 2 km garā pārgājienā ar 10 meža izziņas pieturām mežsaimnieku vadībā. Katrā pieturā skolēni veica praktiskus un radošus uzdevumus, veicot tos individuāli vai grupās. Skolēni ekspedīcijas laikā uzdevumu rezultātus fiksēja darba burtnīciņās. Skolēni mērīja koku augstumu, iepazinās ar meža apsaimniekošanas pamatprincipiem, uzzināja par koku daudzveidīgo izmantošanu un būvēja tiltu, izmantojot konstruktoru iemaņas. Noslēgumā piknika vietā skolēni cepa desiņas un varēja pārrunāt ekspedīcijā pieredzēto.

Informāciju sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa
#mežaekspedīcija

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: