#EkoSkola – 2.c, 2.d, 3.a klases mūzikas stundās darbojas radoši

2.c, 2.d klasei norisinājās interesantas mūzikas nodarbības ārā, kurās tika veidoti rudens tēli mūzikā – nošu rakstība “Nošu plauksta”, notis Do mažorā. Skolēni veidoja no dabas materiāliem Do mažoru dabā un klasē, izmantojot savāktos dabas materiālus. Mācījās zīmēt nošu līnijas un notis, veidoja nošu pierakstu, nots sastāvdaļas. Radošās stundas laikā skolēni apguva prasmi pazīt nots sastāvdaļas – nots galviņu, kātiņu, slitu, karodziņu. Arī 3.a un 3.b klase radoši apguva mūzikas izteiksmes līdzekļus. Ar dabas materiālu palīdzību attēloja mūzikas skanējuma raksturu un nokrāsu.

Informāciju sagatavoja mūzikas skolotāja Kristiāna Eglīte

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: