#EkoSkola 2.a un 2.c klase dodas dabā mācīties matemātiku

Arī matemātiku var apgūt ar prieku un interesi! Par to pārliecinajās 2.c un 2.a klases skolēni, kuri aizvadīja matemātikas stundu ārvidē. Skolēni, praktiski darbojoties ar dabas materiāliem, meklēja dažādus dabas materiālus pēc noteikta mēra, no kuriem veidoja ģeometrijas elementus – punktu, staru, nogriezni, taisni, daudzstūri. Sprieda, kāpēc dažreiz mērījumi var atšķirties. Kā tad neatšķirsies, ja mērs ir mūsu katra pēdas garums! Tupinot baudīt saulaino dienu, skolēni mācījās saskatīt dažādus līniju veidus un ģeometriskas figūras dabas objektos.

Vēlreiz pārliecinājāmies, ka daba ir vislabāk iekārtotā vide mācībām un ka pozitīvas emocijas sekmē skolēnu prāta spējas, par ko liecināja skolēnu aktīvā un ieinteresētā darbošanās.

Informāciju sagatavoja 2.c klases audzinātāja Liene Krumholce

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: