1.a un 2.b lasa kopā

Piektdienās Laurenču sākumskolā ir stunda, kad visi lasa. Lai aktualizētu lasīšanas daudzveidību, Lāčplēša dienā 2. b klases skolēni lasīšanas stundā ciemojās pie 1. a klases, lai kopīgi iepzītos ar Jūditas Kopenas un Marjas Meijeres stāstu ” Grāmata Benijam”. Olivera Peizuma aizrautīgais lasījums aicināja izsekot Semas un viņas drauga Benija piedzīvojumiem bibliotēkā.

Informāciju sagatavoja 2.b un 1.a klases audzinātājas Ieva Razgačeva un Sigita Pole.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: