5c., 6.a un 6.b klase raksta un lasa stāstus par Lāčplēsi

11. novembra literatūras stundā 5.c, 6.a un 6.b klase rakstīja un lasīja savus stāstus gan par mums zināmo Lāčausi jeb Lāčplēsi, gan par mūsdienu Lāčplēsi un tā iespējamiem varoņdarbiem. 5.c klases skolēni turpināja visiem zināmo teiku, rakstot tai nobeigumu par spēka vīru, kurš uzvarēja ļauno tēlu un devās palīdzēt savai tautai.
Savukārt 6. klašu skolēni aprakstīja, kādu redz šodienas Lāčplēsi. Viņi vēlas, lai Lāčplēsis dodas uz Ukrainu un aptur karu, lai parūpējas par to, ka mūsu meži netiek izcirsti, lai sargā mūsu valsti un māca cilvēkiem to cienīt.

“Ja Latvijā katrs no vecākiem mācītu savus bērnus būt patriotiem, tad tādu Lāčplēsi nevajadzētu. Tauta arī var būt Lāčplēsis.” /Ernests Artemovičs, 6.a /

Informāciju sagatavoja latviešu valodas un literatūras skolotāja Santa Bērziņa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: