Laurenču sākumskolā noslēdzies 1. semestris

23. decembrī Laurenču sākumskolā svinīgā atmosfērā tika pasniegtas gan liecības, gan vairāki citi apbalvojumi. 1.-2. klašu posmā tika pasniegta 68 atzinība par augstiem sasniegumiem mācību darbā (liecībā tikai A un P vērtējumi), tika pasniegtas 15 pateicības par godprātīgu attieksmi pret mācību darbu, 8 skolēni saņēma pateicību par skolas vērtību iedzīvināšu skolas ikdienas dzīvē, savukārt 3.-4. klašu posmā par augstiem sasniegumiem mācību darbā pateicību saņēma 16 trešo klašu skolēni, zelta liecības šajā mācību gadā ceturtajā klasēs saņēma 14 skolēni, pateicību par godprātīgu attieksmi pret mācību darbu 12 skolēni, pateicību par skolas vērtību iedzīvināšanu ikdienas solī 5 skolēni un pateicību par iniciatīvu un aktīvu līdzdalību skolas dzīvē saņēma 3 skolēni.

5.-6. klašu posmā platīnu liecību saņēma viens skolēns, zelta liecību saņēma 12 skolēni, izaugsmes liecību saņēma 44 skolēni, pateicību par godprātīgu attieksmi pret mācību darba saņēma 12 skolēni, pateicību par skolas vērtību iedzīvināšanu ikdienas solī saņēma 6 skolēni, pateicību par iniciatīvu un aktīvu līdzdalību skolas dzīvē saņēma 5 skolēni. Gan 1.-3. klašu grupā, gan 4.-6. klašu grupā tika apbalvoti 3 aktīvākie skolēni uzdevumos.lv.

Par muzikālo sveicienu parūpējas 5.a klases skolniece Diāna Špilberga, 5.c klases skolniece Elza Pastare un ģitāras pulciņš kopā ar vadītāju Danu Žori.

Paldies visiem skolēniem par ieguldīto darbu, vecākiem par uzmundrinājumu ikdienā! Lai skaisti svētki un tiekamies 9. janvārī!

Informāciju sagatavoja Santa Kadiķe

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: