Sociālo zinību un vēstures stundās skolēni pēta Siguldas novada kultūras pieminekļus

Novembra mēnesī 5. klašu skolēni sociālo zinību un vēstures stundās pētīja Siguldas novadā esošos kultūras pieminekļus un veidoja plakātus pēc noteiktiem kritērijiem.
Lai izveidotu veiksmīgu plakātu, skolēni vispirms ģenerēja idejas un tad kopīgi ar skolotāju veidoja atbilstošas atgādnes, ko izmantot arī citos mācību priekšmetos, un zīmēja plakātu skices. Informāciju par kultūras pieminekļiem meklēja planšetēs, kā arī noteica kultūras pieminekļu veidus, analizējot mācību grāmatā esošo teorētisko materiālu. Plakātu veidošanas laikā skolēni mācījās savstarpēji sadarboties un vienoties par labāko iespējamo kopīgo rezultātu.


Informāciju sagatavoja sociālo zinību un vēstures skolotāja Inga Šteinberga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: