#EkoSkola 5.klašu skolēni pēta alternatīvos enerģijas veidus

Janvāra mēnesī 5.klašu skolēni pētīja alternatīvos enerģijas veidus un to izmantošanas iespējas, kas sasaucas ar Laurenču sākumskolas Ekoskolu tēmu “Enerģija” šajā mācību gadā. Skolēni savās izveidotajās grupās meklēja informāciju par dažādiem enerģijas izmantošanas veidiem, savu atlasīto informāciju apkopoja plakātos, kurus prezentēja savās klasēs. Izveidotie plakāti ir izvietoti dabaszinību kabinetā, kur tos varēs apskatīt arī citu klašu skolēni. 

Informāciju sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: