#EkoSkola Silto džemperu diena Laurenču sākumskolā

“Silto džemperu diena” Laurenču sākumskolā jau ir ikgadēja akcija, kuras mērķis ir izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņām un veicināt videi, klimatam draudzīgākus paradumus. Silto džemperu dienā skolu telpās tiek nedaudz samazināta temperatūra un skolēni tika aicināti uzvilkt siltāku džemperi, tādējādi arī simboliskā veidā apliecinot atbalstu iniciatīvai. Skolēni pārrunāja savas iniciatīvas lietderīgumu  un to saistību ar klimata pārmaiņām. Mazāko klašu skolēni zīmēja siltus džemperus, ko izvietoja skolas gaitenī pie sienām.

Šī gada akcijas moto: Izcel savu rīcību klimata labā!

Kampaņa aizsākās 2005. gadā, kad Flandrijas reģiona Ekoskolas, Kioto protokola iedvesmotas, rīkoja pirmo Silto džemperu dienu. Tās sākotnējā ideja bija atgādināt par klimata pārmaiņu mazināšanas mērķi, aicinot veikt vienkāršas ikdienas darbības, piemēram, samazināt apkures jaudu un uzvilkt siltāku džemperi, biežāk braukt ar velosipēdu, ēst vietējo, bioloģiski audzētu un pēc iespējas augu izcelsmes pārtiku, izslēgt elektroierīces, kad tās nelietojam un citas līdzīgas iniciatīvas. Šajā dienā Flandrijas teritorijā uzskatāmi izdevās samazināt radītos ogļskābās gāzes izmešus, kā arī veicināt skolēnu, uzņēmēju un varas iestāžu pārstāvju informētību par klimata pārmaiņu problemātiku.

Sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa

#ManRūp, #UzvelcDžemperi, #Ekoskolas

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: