Starptautiskā dzimtās valodas diena 1. a klasē.

Starptautiskajā dzimtās valodas dienā 1. a klases skolēni diskutēja par pasaules valodām un savu dzimto – latviešu valodu. Kopīgi uzzinājām, ka Starptautiskā dzimtās valodas diena tiek svinēta visā pasaulē katru gadu 21. februārī kopš 1999. gada, kad UNESCO izveidoja valodas piemiņas dienu. Tās izveidošanas mērķis ir veicināt izpratni par pasaules valodu un kultūru daudzveidību, jo liela daļa no pasaules valodām ir apdraudētas un vairums no tām var kļūt par mirušām valodām. Šī diena ir būtiska jebkurai nācijai pasaulē. 2009. gadā UNESCO ziņoja, ka aptuveni 600 valodas visā pasaulē ir apdraudētas, visvairāk Indijā, ASV un Brazīlijā. 

Kopīgi piedalījāmies erudīcijas konkursā, bet individuāli katrs valodas testā parādīja savas zināšanas par dzimtās valodas jautājumiem. Šoreiz erudītākās: Paula Bērziņa un Māra Zinberga. Lai vienmēr paturam prātā velsiešu teicienu:” Nācija bez valodas ir tauta bez sirds”! Lai vienmēr pasaulē skan latviešu valoda!

Informāciju sagatavoja Sigita Pole

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: