Laurēni piedalījās vokālo ansambļu skatē “Balsis 2023”

28.februārī, Siguldas Mākslu skolā „Baltais flīģelis” notika Siguldas novada izglītības iestāžu vokālo ansambļu skates „Balsis 2023” pirmā kārta, piedaloties sešiem bērnu un jauniešu kolektīviem. Žūrijas komisijā bija mūzikas pedagogi un kordiriģenti: Līga Ādamsone, Evija Rozena un Jānis Baltiņš. Laurenču sākumskolas ansambils “Laurēni dzied” izpildīja trīs dziesmas: latviešu tautas dziesmu “Kas kaitēja nedzīvoti ierastāi vietiņā” Ainas Salmanes apdarē, latviešu tautas dziesmu “Dieviņš gāja tīrumāi” Viktora Pizāna apdarē un Maijas Kīnes orģināldziesmu “Puteklīša dziesma” ar Arvīda Skalbes vārdiem.
Lepojamies ar Laurenču sākumskolas ansambli “Laurēni dzied”, kas skatē ieguva 2.pakāpi!

Sakām lielu paldies skolotāja Kristiānai Eglītei par skolēnu sagatavošanu skatei!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: