#EkoSkola 29.martā 5.klašu skolēni piedalījās Elektrum tiešsaistes nodarbībā

Kā efektīvi izmantot elektroenerģiju?

5.klases šobrīd pabeidz mācības par tēmu “Elektroenerģija”, kuras ietvaros tika apgūta altrenatīvo resursu izmantošanas iespēja elektrības ieguvei. Skolēni apguva elektrisko ķēžu saslēgšanu praktiski un veica savas mājsaimniecības elektroenerģijas patēriņa pētījumu, lai noskaidrotu, vai varam kopīgiem spēkiem ģimenē ietaupīt elektroenerģiju. Šī tēma šogad skolā ir īpaši aktuāla, jo Ekoskolu gada tēma ir Enerģija.

Lai noslēgtu tēmu par elektrību 29.martā Laurenču sākumskolā visās 5.klasēs notika “Dzīvei gatavs” piedāvātās tiešsaistes nodarbības “Kā efektīvi izmantot elektroenerģiju?”, ko vada Elektrum Energoefektivitātes centra pārstāvis. Šajās nodarbībās skolēni nostiprināja zināšanas, kā efektīvi izmantot enerģiju, apskatīja dažādus pareizas un nepareizas rīcības piemērus, analizēja tos, aprēķināja, kāda ir atšķirība starp LED spuldzes un kvēlspuldzes izmantošanu un secināja, kura enerģiju lieto efektīvāk. Skolēni analizēja mājsaimniecības elektrības patēriņa grafiku, nosakot kurās dienās patērē vairāk un kurās mazāk elektrību, kā arī izdarīja secinājumus par efektīvu enerģijas izmantošanu mājās. Šī nodarbība sasaista dabaszinātņu, matemātikas un sociālās un pilsoniskās mācību jomas. Pēc nodarbības skolēni zinās, kas ir enerģija un kādēļ tā jāizmanto efektīvi. Skolēni spēs izvēlēties efektīvākos elektroenerģijas izmantošanas paņēmienus, tos salīdzinās un pamatos savu izvēli, kā arī nostiprinās prasmi analizēt mājokļa elektroenerģijas patēriņa grafiku un izdarīt secinājumus. Nodarbībā iekļautas 21.gs kompetences- kritiskā domāšana, komunikācija un sadarbība, kas noderēs apgūstot ikkatru mācību priekšmetu.

Sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa

#Ekoskola #Enerģija

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: