Teātra dienas ir noslēgušās!

Līdz ar marta pēdējo dienu, ar krāšņām izrādēm ir noslēgušās Laurenču teātra dienas. Paldies Laurēniem par drosmi un uzdrīkstēšanos! Paldies skolotājai Guntai par uzņēmību un ieguldīto darbu! Paldies vecākiem un skatītājiem!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: