Radoši pētniecisko darbu rezultāti! Lepojamies!

Novērtēti Siguldas novada skolēnu radoši pētnieciskie darbi

Pētniecisko darbu konkurss tradicionāli notiek jau piecpadsmito gadu. Sākotnēji darbi tiek izvērtēti mācību iestādēs, – uz konkursu novadā izvirzot labāko darbu autorus. Skolēnu radoši pētnieciskās darbības mērķi ir rosināt skolēnos interesi par Siguldas novada kultūras, vēsturiskajiem, ekonomiskajiem un citiem procesiem; sekmēt skolēnu patriotisko audzināšanu; veidot skolēnu iemaņas patstāvīgam izziņas un izglītošanās procesam, – pētnieciskās darbības galvenie uzdevumi ir sadarboties ar Siguldas novada iestādēm, iepazīties ar projekta un pētnieciskā darba būtību, organizāciju un metodēm, izkopt patstāvīgā darba iemaņas, pilnveidot prasmes informācijas ieguvē, datu apstrādē un analīzē, apgūt prasmi projekta noformēšanā un apgūt prezentēšanas prasmi. Darbi tiek vērtēti vairākās vecuma grupās, – atbilstoši tam arī saskaņā ar nolikumu ir noteikti noformējuma un prasību kritēriji.

Darbu lasījumi notika 18.aprīlī Siguldas novada Jaunrades centrā.  Iesniegtos darbus un skolēnu prezentācijas prasmes vērtēja žūrijas komisija – Turaidas muzejrezervāta izglītojošā darba un komunikācijas nodaļas vadītāja Gunta Zaķīte; Izglītības pārvaldes speciāliste vispārējās izglītības jautājumos Inguna Mūsiņa un Izglītības pārvaldes speciāliste profesionālās ievirzes, interešu izglītības un pieaugušo izglītības jautājumos Sandra Ķirule; lasījumu vērtēšanā piedalījās arī Siguldas pagasta kultūras nama vadītāja Kristīne Lapiņa.

Vērtējums  tika noteikts saskaņā ar iesniegtajiem darbiem,  arī  šogad pierādījās tas, ka, prezentējot, skolēns vērtējumu var gan nedaudz paaugstināt, gan arī pazemināt.

Kopumā  konkursam tika iesniegti 24 darbi. 1.-3.klašu grupā – 9 darbi: viens no Siguldas 1.pamatskolas, pieci no Laurenču sākumskolas, viens no Garlība Merķeļa Lēdurgas  pamatskolas un viens no Mālpils vidusskolas. I pakāpi šajā grupā ieguva 7 autori. Īpašu prieku un gandarījumu  sagādāja Laurenču sākumskolas 2. klases skolēns Kaspars Nēliuss, kurš bija pētījis optiskās ilūzijas, skolotāja Ritma Amoliņa-Ābelīte; 4.-6.klašu grupā vērtēšanai tika iesniegti 9 darbi: viens no Siguldas 1.pamatskolas; trīs  no Laurenču sākumskolas; divi no Allažu pamatskolas un divi no Mālpils vidusskolas. Augstāko –  I pakāpi ieguva 6 darbi. Saskaņā ar žūrijas komisijas vērtējumu izcili darbu prezentēja Laurenču sākumskolas 5. klases skolēns Miks Oliņš, kurš stāstīja par to, kā pētījis Zviedrijas karaļa Gustava II Ādolfa karavadoņa gaitas, darba vadītāja skolotāja Dace Purviņa;

Labāko darbu autori  tiks apbalvoti ar Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes  diplomiem un piemiņas balvām, skolēniem un darbu vadītājiem tie tiks pasniegti  mācību gada noslēgumā – izglītības iestāžu svinīgajos pasākumos. Apsveicam laureātus!

Informāciju sagatavoja Sandra Ķirule Izglītības pārvaldes speciāliste profesionālās ievirzes,
interešu izglītības un pieaugušo izglītības jautājumos.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: