Laurēni talko!

Piektdien, 21.aprīlī, saulainā un siltā piektdienas dienā, mūzikas pavadībā, visa Laurēnu kuplā saime sakopa gan skolas teritoriju un tuvāko apkārtni, gan klases un citas skolas telpas. Pēc kārtīgi padarīta darbiņa, talcinieki tika cienāti ar siltiem pīrādziņiem un tēju. Paldies klašu audzinātājām par talkas darbu plānošanu un organizēšanu! Paldies ikvienam Laurēnam un vecākam par ieguldīto darbu, lai sakoptu vidi mums apkārt!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: