1.klašu laurēni mācās Maizes mājā.

Pirmo klašu laurēni, apgūstot tematu “ Maizes tapšanas ceļš”, devās uz Maizes māju Liepas pagastā. 
Maizes mājas saimnieku vadībā izstaigājām maizes tapšanas ceļu senatnē un mūsdienās, paši bijām pīrāgu gatavošanas meistari un mielasta baudītāji. Interesantās sporta aktivitātēs un saliedējošās komandu spēlēs stiprinājām klases kopienas spēku un draudzību. 

Sagatavoja sk. D. Zeila, B. Zelča, I. Balode, S. Pole.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: