Laimes veikals.

„Ir labi, ja tu proti novērtēt lietas, kuras var nopirkt par naudu, bet ir labi arī reizi pa reizei pārliecināties, vai tu neesi pazaudējis tās vērtības – kuras par naudu nopirkt nevar”. 

– Kā mācīt ekonomiku un uzņēmējdarbību sociālo zinību stundās?
 – Ar „Laimes veikala” veidošanu. 6.klases skolēni aprīlī un maija mēnesī strādāja pie tēmas   „Kā raksturot uzņēmējdarbību?”. Skolēni mācījās  radīt biznesa ideju, plānot darbības biznesa idejas realizēšanai, aprēķināt produkta izmaksas, ražot produktu un prezentēt to.

Kā gala produkts temata noslēgumā notika atklātā stunda ar nosaukumu „Laimes veikals”. Stundas laikā skolēni, viņu vecāki un ciemiņi devās laimes meklējumos.Stundas mērķis bija rosināt skolēnus un ciemiņus saprast to, kas patiesi cilvēka dzīvē ir svarīgs un, kas mūs var darīt laimīgus. Visi klātesošie devās apskatīt, iepazīties, iegadāties un novērtēt 12 skolēnu mācību uzņēmumu radošās biznesa idejas, reklāmas stendu, pārdevēja mākslu un ,protams, produktus!
  Ar stundu bija apmierināti un gandarīti gan skolēni, gan viesi. Vislielāko paldies mēs vēlamies teikt vecākiem par atbalstu, par iesaistīšanos projekta sagatavošanā un realizācijā, par dalību stundā.
  Par vērtību mēs saucam nevis to, kas nāk no lietām pašām, bet to, ko tajās ieliekam.  (Mišels de Monteņs)
Sociālo zinību skolotāja Valentīna Voiciša. Foto-Anete Štolca

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: