Nodarbības par traumatisma profilaksi

Veselības ministrija 2023.gadā uzsāka plašu bezmaksas izglītojošu pasākumu ciklu izglītības iestādēs par bērnu traumatisma profilaksi. Izglītojošo pasākumu mērķis ir izglītot un informēt dažāda vecuma bērnus par drošību, biežākajiem traumatisma veidiem, traumu gūšanas apstākļiem un veicamajiem profilakses pasākumiem, tādējādi veicinot bērnu traumatisma prevenciju Latvijā. Bērnu traumatisms ir nozīmīga sabiedrības veselības problēma, tāpēc, lai mazinātu traumu gūšanas risku astoņu biežāko traumu gūšanas kontekstā, piemēram, no kritieniem, apdegumiem, dzīvnieku kodumiem, nepieciešams izglītot visu vecuma posmu bērnus par drošu uzvedību, drošu vidi, pareizu drošības aprīkojuma lietošanu, atbilstoša apģērba izvēli, savu spēju kritisku izvērtēšanu u.c. aspektiem. (www.vm.gov.lv/lv)

Paldies lektoriem par aizraujošajām nodarbībām un iespēju saņemt atbildes uz tik daudziem skolēnu jautājumiem. Lai droša vasara!

Informācija no VM.gov.lv  mājas lapas Foto-Anete Štolca

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: