5.klašu skolēnu mācību stundas

Maijā Laurenču sākumskolas 5.klašu skolēni sociālās zinībās un vēsturē izzināja varas ,valsts un demokrātijas tēmu, atpazīstot varu ikdienas situācijās un lemjot par klases vakara tēmu ,izmantojot demokrātiskas sabiedrības lēmumu pieņemšanas kārtību. Stiprinot Laurenču sākumskolas vērtību “kopiena”, skolēni mācību stundās pētīja Siguldas novadu, tajā dibinātos uzņēmumus, definēja pašvaldības un uzņēmēju savstarpējos ieguvumus, kā arī noslēguma stundā klausījās un aktīvi uzdeva jautājumus Siguldas novada priekšsēdētāja vietniekam Kristapam Zaļajam, tā iegūstot izpratni par amatpersonu ikdienu , ieguvumiem, darba ēnas pusēm un piedzīvotajām situācijām.

Informāciju sagatavoja Inga Šteinberga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: