Laurenču sākumskola

Profile:

2013.gada 1.septembrī Siguldā, Laurenčos, durvis vēra jauna sākumskola,
kuras izveidē iesaistījās dažādu nozaru profesionāļi, lai izveidotu skolu,
kas veicina bērnu izaugsmi un personības attīstību, atraisa viņu spējas un vēlmi mācīties.