Laurenču sākumskola

Category: Uncategorized


6.a klase piedalās LVM “Meža ekspedīcijā”

19.septembrī Laurenču sākumskolas 6.a klases skolēni, audzinātāja Vanesa Čeičiniece un dabaszinību skolotāja Dace Purviņa devās apgūt dabaszinības mežā, piedaloties Latvijas Valsts Meži rīkotajā “Meža ekspedīcijā”. Lai skolēniem būtu interesantāk, ekspedīcija bija organizēta piedzīvojuma veidā. Šī ekspedīcija ir izveidota atbilstoši dabaszinību…

Read More

Dzejas dienas Laurenču sākumskolā

Septembrī, tāpat kā citur Latvijā, arī Laurenču sākumskolas skolēni tika aicināti klausīties dzeju, analizēt un pašiem to sacerēt. 2.un 3.klašu skolēni apmeklēja bibliotēku, kur vienu mācību stundu veltīja dzejai. Iepazinās ar 2019.gada jaunizdoto dzejas krājumu “Garā pupa”, klausījās dzejoļus, kosarakstījuši…

Read More

Paldies!

Sakām lielu paldies 6.a klases skolnieces Rūtas Treimanes mammai Inārai par zaļo dāvinājumu skolai – tagad dabaszinību atpūtas stūrīti 4.-6.klašu korpusā rotā skaists fikuss!

Read More

Grāmatu jaunumi skolas bibliotēkā!

Esam priecīgi paziņot, ka skolas bibliotēkas krājums ir papildināts ar ļoti daudz jaunām un dažām arī jau par klasisku vērtību palikušām daiļliteratūras grāmatām. Skolēniem būs iespēja lasīt jau iemīļoto autoru darbu turpinājumus, gan nesen izdotas, jaunas grāmatas un grāmatu sērijas….

Read More

Šajā mācību gadā Laurenču sākumskola abonē datubāzi letonika.lv!

Letonika.lv ir uzziņu, tulkošanas, multivides, oriģinālliteratūras, mācību un informācijas meklēšanas sistēma par Latviju latviešu valodā. Jau vairākus gadus tas ir visapmeklētākais interneta resurss Latvijas bibliotēkās un skolās. Katram Laurenču sākumskolas skolēnam ar savu e-klases pieeju ir iespēja piekļūt visiem letonika.lv…

Read More

Paldies!

Sakām lielu paldies Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrībai par piešķirto finansējumu, kā arī Laurenču sākumskolas Skolēnu padomei par iniciatīvu jauna atpūtas un mācību stūrīša iekārtošanai 4.-6.klašu korpusā!Turpmāk katru mēnesi Skolēnu padome aicinās ikvienu Laurenču sākumskolas skolēnu iesniegt savus radošos darbus…

Read More

Laurenču sākumskolā aizvadīta Sportiskā Tēvu diena 2019

Read More

Siguldas 83.skautu un gaidu vienība piedalījusies “Zinību Burziņā”

2.septembrī Siguldā, Raiņa parkā, norisinājās pasākums par godu Zinību dienai „Zinību Burziņš”, kurā piedalījās arī Siguldas 83. skautu un gaidu vienība. Pasākuma apmeklētāji tika iepazīstināti ar Latvijas Skautu un gaidu centrālo organizāciju un Siguldas 83.skautu un gaidu vienību. Tika piedāvāta…

Read More

Mācību gada atklāšana Laurenču sākumskolā

Read More

Aicinām uz tikšanos!

Aicinām ikvienu iepazīt interešu izglītības piedāvājumu Laurenču sākumskolā 4.septembrī plkst.18.00. Tiksimies Laurenču ielā 7, skolas aktu zālē. Šajā vakarā būs iespēja iepazīties arī ar interešu izglītības nodarbību vadītājiem. Jau ar 5. septembri jebkurš skolēns var sākt apmeklēt sevi interesējošās nodarbības!…

Read More