Laurenču sākumskola

Category: Uncategorized


Vides izglītības nometne “Lielā Pūķa ceļojums”

No 11.līdz 15.jūnijam Laureču sākumskolā norisinās vides izglītības nometne “Lielā Pūķa ceļojums”. Pirmajā nometnes dienā dalībnieki veidoja Lielo Pūķi no otrreiz izmantojamiem materiāliem, lai sagatavotos savam ceļojumam. Dienas ietvaros dalībniekiem tika piedāvātas sajūtu nodarbības GNP teritorijā skolas apkārtnē, kā arī…

Read More

Atrastās mantas meklē savus īpašniekus!

Informējam, ka visas atrastās mantas tiks glabātas līdz 26.jūnija plkst.16:00, pēc tam tās tiks nodotas labdarībai! Ja kādā no fotogrāfijām atpazināt sava bērna mantas, tās var saņemt 1.-3.kl.korpusa garderobē katru dienu no plkst.8:00 līdz 16:00! 

Read More

Laurenču sākumskolā aizvadīta Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides konference

6.maijā Laurenču sākumskolas kolektīvs aicināja pie sevis citu izglītības iestāžu skolotājus uz Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides konferenci “Inovatīvi risinājumi mācību un audzināšanas darba organizēšanā sākumskolā”. Laurenču sākumskolā viesojās pedagogi no 7 dažādām Latvijas izglītības iestādēm, kuriem bija iespēja iepazīties ar…

Read More

Aicinām pieteikties nometnei 5.un 6.klašu skolēnus!

No 30.jūlija līdz 3.augustam Laurenču sākumskolā notiks Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrības organizētā nometne 5. un 6.klašu skolēniem „Laurēni”. Nometnes laikā skolēni tiks iepazīstināti ar veselīga dzīvesveida pamatprincipiem, būs iespēja darboties meistarklasēs, kas sekmēs izpratni par veselīga uztura nozīmi ikdienā,…

Read More

Mācību gada noslēgums Laurenču sākumskolā

31.maija rītā skolas zālē uz svinīgo līniju pulcējās1.-6.klašu skolēni un Laurenču sākumskolas kolektīvs,  lai atskatītos uz 2017./2018.m.g. sasniegumiem, apbalvotu un pateiktu paldies tiem skolēniem, kuri nesuši skolas vārdu olimpiādēs un dažādos konkursos, kā arī spējuši uzrādīt lielāko vidējās atzīmes kāpumu šī…

Read More

Laurenču sākumskolā atzīmēta skolas piecu gadu jubileja

2013.gada 1.septembrī savas durvis vēra jauna izglītības iestāde Siguldas novadā – Laurenču sākumskola. Sākotnēji skola atradās vienā korpusā, Laurenču ielā 7, bet 2016.gada decembrī tika atvērts 4.-6.klašu korpuss Puķu ielā 2. Piecu gadu laikā skola no 120 skolēniem ir augusi…

Read More

Tiekamies 30.maijā, lai svinētu Laurenču sākumskolas piecu gadu jubileju!

Laurenču sākumskolas 5 piecu gadu jubilejas svētku pasākumā var tikt veikta fotografēšana. Fotoattēli var tikt izvietoti Laurenču sākumskolas mājaslapā, facebook lapā “Laurenču sākumskola”, kā arī Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv . Pārzinis un personas datu apstrādes nolūki: Siguldas novada pašvaldība, juridiskā adrese…

Read More

6.klase viesojas Klaipēdas skolā

6.klases skolēni 21.un 22. maijā devās mācību ekskursijā uz Klaipēdas M.Gorkova skolu, lai veiksmīgāk un interesantāk apgūtu krievu valodu un sociālās zinības. Apgūstot tēmu “Pasaules reliģijas”, tika apmeklēts Krusta kalns, kurā skolēni varēja padomāt par sev nozīmīgiem un mīļiem cilvēkiem….

Read More

Pie dabaszinību pulciņa dalībniekiem viesojas Velga Vītola

23.maijā pie dabaszinību pulciņa dalībniekiem un citiem interesentiem viesojās Velga Vītola. Par dzīvniekiem ar labestības skatu – neparasti interesants stāstījums vārdos un bildēs, dzīvnieku paradumi, daiļrunīgais izskats unikālas pieredzes stāstā – tāda bija šī tikšanās! Paldies Līgatnes dabas taku zvērkopei Velgai…

Read More

Laurenču sākumskolā aizvadīta fotoorientēšanās “Es zinu, kur tas ir!”

Sakām lielu paldies sporta skolotājiem Ivo Alksnim un Paul Luis Popa par skolas sportiskās tradīcijas uzturēšanu!  

Read More