Laurenču sākumskola

Category: Uncategorized


Lepojamies!

Read More

Laurenču sākumskolā aizvadīta Starptautiskā dzimtās valodas diena

21.februārī Laurenču sākumskolas bibliotēka bija pārvērtusies par latviešu valodas vēstniecību. Skolēni visas dienas garumā nāca darboties, spēlēt spēles, un risināt dažādus ar latviešu valodu saistītus uzdevumus. Vislielāko atsaucību guva spēle “Ātrāk, vairāk uz viena burta”, kā arī darbošanās ar latviešu…

Read More

Laurenču sākumskolas 6.klase piedalās simulācijas spēlē “Augšā pa karjeras kāpnēm”

Laurenču sākumskolā sociālo zinību stundās 6.klases skolēni turpina mācīties inovatīvi. Otrā semestra pirmajā daļā skolēni strādāja pie tēmas „Profesijas. Karjeras izaugsme“. Stundu laikā skolēni izzināja sevi un profesijas pasauli, mācījās rakstīt dokumentus un strādāt komandā, attīstot sadarbības un komunikācijas prasmes….

Read More

Laurenču sākumskolā noslēgusies Karjeras nedēļa

Nedēļa no 12.līdz 16.februārim Laurenču sākumskolā tika pasludināta par Karjeras nedēļu, kuras ietvaros skolēniem tika piedāvātas dažādas aktivitātes gan mācību stundu ietvaros, gan ārpus tām. Sociālo zinību stundu ietvaros skolēni pētīja sevi, savas stiprās puses, intereses, kā arī plānoja, kāda…

Read More

Mākslas pulciņa dalībnieki turpina radoši izpausties

Apbruņojušies ar pacietību un talkā ņemot savas radošās idejas, 16.februāra pēcpusdienā Mākslas pulciņa dalībnieki turpināja iesāktās mozaīkas. Nodarbības gaitā veiklākie ķērās arī pie jaunās nodarbības tēmas – vāzēm, kuru pamats ir visparastākā pudele! Informāciju sagatavoja Mākslas pulciņa vadītāja Rita Inga …

Read More

Lepojamies!

Kā minējām iepriekš, 23.janvārī Laurenču sākumskolas un Siguldas Valsts ģimnāzijas apvienotā komanda startēja kombinētajā 6.-8.klašu komandu olimpiādē vēsturē un sociālajās zinībās Carnikavas pamatskolā. Laurenču sākumskolu pārstāvēja 6.klases skolēni Bruno Polis un Laura Cakule, bet Siguldas Valsts ģimnāziju: 7.c klases skolēni…

Read More

4.a klase viesojas Cecīļu dabas takā

16.februāra vakarā 4.a klases skolēni un viņu vecāki atsaucās klases audzinātājas Vanesas aicinājumam doties uz Cecīļu dabas taku. 2 kilometrus garais pārgājiens atklāja cilvēka nepārveidotās dabas skaistumu: Dančupītes kanjonu, Dančupītes alu, miniatūru ūdenskritumu, kas šajā vakarā bija pārvērties leduskritumā, Cecīļu…

Read More

Laurenču sākumskolā atzīmēta Žila Verna 190.jubileja

14.februārī Laurenču sākumskolā kopā ar 4.-6. klašu dabaszinību pulciņa dalībniekiem un skolotāju Madaru Alberti-Habermani tika atzīmēta populārā franču rakstnieka Žila Verna 190. jubileja. Skolēni iepazinās ar Žila Verna biogrāfiju un interesantiem faktiem par viņa personību un daiļradi, kā arī paši…

Read More

Laurēni piedalās konkursā “Balsis 2018”

13.februārī Laurenču sākumskolas ansamblis startēja Vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2018” 1.kārtā, kas norisinājās Mākslu skolā “Baltais Flīģelis”! Paldies skolotājai Kristiānai Eglītei par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Read More

Laurenču sākumskola saņēmusi dāvanā grāmatu “Spāres (Odonata) Latvijā”

Laurenču sākumskola šonedēļ saņēmusi skaistu dāvanu no Dāvida Kalniņa (3.b klase) tēta Mārtiņa Kalniņa – nupat kā izdoto pamatīga apjoma autordarbu “Spāres (Odonata) Latvijā”. Grāmatā detalizēti aprakstītas spāru bioloģiskās īpatnības, dzīvotnes, Latvijā sastopamās sugas un to izplatība, kā arī spāru…

Read More