Laurenču sākumskola

Category: Uncategorized


Dabaszinību pulciņš pēta pavasari!

Read More

Dabaszinību pulciņa dalībnieki uzstāda susuru būrus

Dabaszinību pulciņa dalībnieki Laurenču sākumskolas apkārtnē ir uzstādījuši savus izgatavotos būrus susuriem, ko paveica kopā ar susuru pētnieku Valdi Pilātu. Tika atrastas susuriem piemērotākās vietas – lazdu puduri lielu ozolu tuvumā. Lai turpinātu regulārus novērojumus, tika atzīmētas būrīšu atrašanās vietas…

Read More

Laurenču sākumskolā aizvadīta “Meža diena”

21.aprīlī Laurenču sākumskolas 4.-6.klašu skolēni piedalījās Tehnoloģiju metodiskās komisijas rīkotajā tematiskajā pasākumā “Meža diena”. Pasākuma ietvaros skolēniem bija iespēja darboties sešās dažādās stacijās, kas bija izvietotas Laurenču sākumskolas teritorijā. Skolēni nostiprināja zināšanas koku un krūmu, kā arī putnu un dzīvnieku…

Read More

1.klašu skolēni ar kopīgu pārgājienu sagaida pavasari

21.aprīļa rītā, pavasara vēja apņemti, 1.klases skolēni devās pārgājienā uz Kājnieku tiltu pār Gauju. Ceļā skolēni aktīvi vēroja pavasara mošanos –  ziedus, putnus, pumpurus. Lai atjaunotu spēkus, visi cienājās ar līdzpaņemtajiem kārumiem. 1.klašu audzinātājas un paši skolēni ir patiešām gandarīti…

Read More

Laurenču sākumskolā izspēlēta pasaku luga “Medūzas lāsts”

20.aprīļa vakarā visiem interesentiem bija iespēja noskatīties G.Frīdenfeldes pasaku lugu “Medūzas lāsts” (pēc A.Sakses pasakas “Narcise” motīviem), ko izspēlēja 2.,3., 5.un 6.klašu apvienotā teātra grupa. Izrāde vēstīja par upes dieva Kēfisa un nimfas Leiriopes skaisto dēlu Narcisu, kuram tuvojas kāzu diena,…

Read More

Laurenču sākumskolas skolēniem lieliski panākumi radoši pētniecisko darbu lasījumos

19.aprīlī Siguldas novada bibliotēkā Izglītības pārvalde organizēja Siguldas novada skolēnu radoši pētniecisko darbu lasījumus. Kopumā šogad konkursam tika iesniegti 30 darbi, I pakāpi saņēma 18 skolēni, II – 4 skolēni, III – 4 skolēni, bet 2 skolēni saņēma pateicību par…

Read More

Aizvadīta 6.klases skolēnu vecāku un Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora Rūdolfa Kalvāna tikšanās

19.aprīlī, atsaucoties Laurenču sākumskolas direktora Kristapa Zaļā uzaicinājumam, skolā viesojās Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns, lai iepazīstinātu 6.klases skolēnu vecākus ar veiktajām izmaiņām uzņemšanas kārtībā uz 7.klasi, kā arī sīkāk paskaidrotu atšķirības starp piedāvātajām izglītības programmām 2018./2019.mācību gadā, norādot…

Read More

Laurenču sākumskolā aizvadīta tikšanās ar Guntaru Godiņu

17.aprīlī Laurenču sākumskolā skanēja somu un igauņu valoda, jo ciemos pie skolēniem bija ieradies šo abu valodu liels pazinējs – Guntars Godiņš. Tikšanās laikā skolēniem bija iespēja ieklausīties īstos mēles mežģos un kopā ar autoru pat repot igauņu autora dzejoli…

Read More

Laurenču sākumskolā satiekas Siguldas novada izglītības iestāžu logopēdes

13.aprīlī Laurenču sākumskolā tikās Siguldas novada skolu un pirmsskolu logopēdes, lai iepazītos ar Laurenču sākumskolas ikdienu un pārrunātu aktuālos jautājumus savā nozarē. Mūsdienu digitālajā laikmetā ļoti bieži pārāk maz uzmanības tiek veltīts pareizai bērna runai, sarunvalodai, gramatiski pareizu teikumu veidošanai,…

Read More

Laurenču sākumskolās viesojas portāla uzdevumi.lv pāstāvis

9.aprīlī Laurenču sākumskolā viesojās portāla uzdevumi.lv pārstāvis Normunds Vilce. Kopš februāra sākuma visiem Laurenču sākumskolas skolēniem bija pieejams portāla PROF pakalpojums, kas kalpo kā digitāls privātskolotājs, izskaidrojot uzdevuma risinājuma soļus, dodot skolēnam iespēju patstāvīgi atkārtot mācību vielu visās klašu grupās un…

Read More