Laurenču sākumskola

Category: Uncategorized


Pārskats par vecāku tikšanos 21.02. Baltajā Flīģelī

Autors: Dace Vāvere. Raksts tapis sadarbībā ar laikrakstu Siguldas Elpa. Oriģinālā publicēts ar virsrakstu Vecākiem liela interese par izglītības iespējām Laurenču sākumskolā. Pagājušajā nedēļā uz tikšanos par izglītības iespējām Laurenču sākumskolā bija pulcējušies aptuveni 100 cilvēki. Viņu vidū bija gan…

Read More

Vecākiem par bērnu izglītības iespējām jaunajā Laurenču sākumskolā

2013.gada 1.septembrī Siguldā, Laurenčos, durvis vērs jauna sākumskola, kuras izveidē iesaistīti dažādu nozaru profesionāļi, lai izveidotu skolu, kas veicinās bērnu izaugsmi un personības attīstību, atraisīs viņu spējas un vēlmi mācīties. Laurenču sākumskolā Jūsu bērnam būs plašākas izglītības iespējas. Bērni apgūs…

Read More