Laurenču sākumskola

Category: Uncategorized


5.klašu skolēni piedalās ķīmijas eksperimentos

28.novembrī programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros pie Laurenču sākumskolas 5.klašu skolēniem dabaszinību stundās viesojās Laboratorium Zinātnes skolas pārstāvis, kurš kopā ar skolēniem atklāja aizraujošo ķīmijas pasauli. Nodarbības tēma – ķīmijas attīstība Latvijā, tika realizēta, izmantojot dažādus eksperimentus, kurus caurvija stāstījums…

Read More

1.b klase par upēm mācās dabā

1.b klase, mācoties par upēm un to krastiem, devās pārbaudīt savas zināšanas tepat, pie Gaujas. Skolēni noteica, kurš ir upes labais un kurš – kreisais krasts, tāpat arī to, kurā krastā atrodas paši, kā sameklēt upes izteku un ieteku. Informāciju…

Read More

1.a klases novembris

1.a klase novembrī mācību procesā pilnveidoja izpratni par Latviju, sākot ar sevi, savu ģimeni, klasesbiedriem un skolas biedriem, tā veidojot patriotisku, atbildīgu un cieņpilnu attieksmi pret Latviju. Dažādos darbības veidos skolēni apguva jaunas prasmes, iemaņas un zināšanas, darbojoties individuāli un…

Read More

3.a un 2.b klase latviešu valodu mācās kopā

3.a klase, nostiprinot savas zināšanas latviešu valodā par lietvārdu, devās uz stundu pie 2.b klases, kurai bija iespēja pārliecināties par to, ko  jau zina par lietvārdu, kā arī pārrunāt, ko jaunu uzzināja no 3.a klases sagatavotās prezentācijas. Informāciju sagatavoja 3.a…

Read More

6.a klase kļūst par laureātiem konkursā “Mūsu mazais pārgājiens”

6.a klase veiksmīgi piedalījusies konkursā „Mūsu mazais pārgājiens”, 14.novembrī dodoties uz uzvarētāju apbalvošanas pasākumu Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā “Silava”. Konkursā piedalījās Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo skolu skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi. Konkursa dalībnieki veica literatūras un citu informācijas avotu…

Read More

6.klases apmeklē Latvijas Okupācijas muzeju un Latvijas Nacionālo vēstures muzeju

21.novembrī Laurenču sākumskolas 6.klašu skolēni tikās Siguldas dzelzceļa stacijā, lai ar vilcienu dotos uz Rīgu un piedalītos nodarbībās Latvijas Okupācijas muzejā un Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros. Latvijas Okupācijas muzejā skolēni vairāk uzzināja par dažādiem vēstures…

Read More

1.b klasē mājturības stundu vada 4.b klases meitenes

15.novembrī pie 1.b klases ciemojās 4.b klases meitenes, kuras bija sagatavojušas mājturības stundu, skolēniem piedāvājot iemācīties, kā izgatavot putniņus un grāmatzīmes. Informāciju sagatavoja 1.b klases audzinātāja Sintija Lipska

Read More

Aizvadīta Ziemeļvalstu literatūras nedēļa

Aizvadītajā nedēļā kopā ar Latvijai tik nozīmīgo datumu 11.novembri un Lāčplēša dienu aizsākās arī pasākumu cikls skolas bibliotēkā, kas mūsu skolā norisinās jau septīto gadu, kad gada tumšākajā mēnesī iededzam bibliotēkā sveces un kopīgi lasām izvēlēto stāstu. Šogad Ziemeļvalstu literatūra…

Read More

Laurenču sākumskolā sagaidīta Latvijas 101.dzimšanas diena

15.novembra rīts Laurenču sākumskolā iesākās ar svinīgo līniju par godu Latvijas 101.dzimšanas dienai. Skolas aktu zālē kopīgi tika dziedāta Latvijas valsts himna, apsveikti Laurenču sākumskolas stiprākie Lāčplēši un Lāčplēses, godināti tie skolēni, kuri ieguva visvairāk punktu 2018./2019.m.g. S!-Fischer 2019 Ziemas…

Read More

Erudīcijas konkurss 1.-3.klasēs

Novembrī, Latvijas dzimšanas dienas mēnesī, 1.-3.klašu laurēni daudz cītīgāk domā par valsti, tās vēsturi un norisēm mums apkārt. Tradicionāli, sagaidot svētkus, klasēs noticis erudīcijas konkurss, kurā skolēni parādīja zināšanas par mūsu Latviju. Informāciju sagatavoja skolotāja Sigita Pole

Read More