Laurenču sākumskola

Category: Uncategorized


1.a klase eksperimentē un pēta

Dabaszinību stundās 1.a klases skolēni veica eksperimentus ar dažādām vielām. Eksperimentējot skolēni iepazina vielu īpašības, veica novērojumus un apguva prasmi secināt. Sagatavoja 1.a klases audzinātāja Sigita Pole

Read More

5.klašu skolēni piedalās integrētajā stundā “Sapņu pilsēta – Laurēnija”

3.martā Laurenču sākumskolas 5.klašu skolēni piedalījās integrētajā stundā “Sapņu pilsēta – Laurēnija”. Janvārī un februārī skolēni sociālo zinību, dabaszinību, valodu, mājturības un tehnoloģiju stundās strādāja pie idejas “Kā nodzīvot 100 gadus?”, vācot informāciju, pētot, analizējot, attīstot kritiskās domāšanas un sadarbības…

Read More

Skolēni prezentē Radoši pētnieciskos darbus skolas skatē

2.martā Laurenču sākumskolā notika Radoši pētniecisko darbu lasījumu skolas kārta, kurā piedalījās 14 skolēni no 1.līdz 6.klasei. Darbi stāstīja gan par Siguldas novadu, personībām un nozīmīgām būvēm, gan par pašu skolēnu hobijiem un interesēm. Uz novada lasījumiem izvirzīti šādi skolēni:1….

Read More

Laurenču sākumskolā noslēgusies lasītveicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019”

Februāra mēnesī noslēdzās “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2019” lasīšanas veicināšanas programma. Paldies tiem skolēniem un vecākiem, kuri aktīvi piedalījās, lasīja  izvēlētās grāmatas un nobalsoja par savu favorīti. Kopā šajā programmā piedalījās 25 Laurenču sākumskolas  skolēni, no kuriem 16 ir…

Read More

3.b klase apgūst tēmu “Upes un ezeri”

3.b klase, apgūstot tēmu “Upes un ezeri”, integrēja dabaszinības un vizuālo mākslu. Skolēni veidoja upju un ezeru maketus, nostiprināja sadarbības un prezentācijas prasmes. Informāciju sagatavoja 3.b klases audzinātāja Monta Malkause

Read More

Laurenču sākumskolas skolēni piedalījušies Ekoskolu Ziemas forumā

Salaspils 1. vidusskolā norisinājās Ekoskolu Ziemas forums 2020, kurā piedalījās Laurenču sākumskolas skolnieces Simona Lāčplēse (5.b klase), Keita Marcinkēviča (5.a klase) un Ekopadomes koordinatore Dace Purviņa. Ziemas forums norisinājās jau 7.reizi un pulcēja 350 dalībniekus – skolēnus un skolotājus no…

Read More

Aicinām uz teātra pulciņa izrādēm!

Read More

2.a klase prezentē savus radoši pētnieciskos darbus

Skolēni bija izstrādājuši pētījuma projektus par sev tuvām un interesējošām tēmām. Skolēnos ieklausījās trīs pieaugušie, kuri vienprātīgi izteica atzinību par bērnu veikumu, aizrautību un spēju analizēt vienam otru! Informāciju sagatavoja 2.a klases audzinātāja Ineta Buķele

Read More

Talantu pēcpusdiena 1.a klasē

1.a klasē kopā jau pusgadu satiekas 24 talantīgi un aktīvi skolēni. Ne tikai mācību darbā, bet arī ārpusstundu aktivitātēs redzams, ka bērniem ir talanti un dotības dažādās jomās. Pirmajā klases “Talantu pēcpusdienā” ieraudzījām gan triku meistarus, gan meistarīgu kubika rubika…

Read More

Atzīmēta Dzimtās valodas diena

21.februārī 1.-4.klašu skolēni atzīmēja Dzimtās valodas dienu. Šo dienu pirms 21 gada iedibināja UNESCO, lai izceltu valodas nozīmi saziņā, pašizpausmē, sabiedrības veidošanā, zināšanu apgūšanā un tālākā nodošanā. Pasaulē kopumā runā 6000 valodās, un 43% no pasaules valodām ir apdraudētas. Satraucošs ir…

Read More