Ēdināšana

Samaksa par pusdienām dienā:

 • Pusdienas 1.-4. klasēm Euro 2,40, kompensē valsts un pašvaldība
 • Pusdienas 5.-6. klasēm Euro 2,40,  kompensē pašvaldība
 • Brokastis: Euro 1,15
 • Launags: Euro 1,05

Samaksas noteikumi:

 • samaksa par ēdināšanu tiek veikta ar pārskaitījumu
 • samaksa par brokastīm, launagu jāveic līdz tekošā mēneša 10. datumam;

Nepieciešamā informācija, kas jānorāda veicot pārskaitījumu:

 • bērna vārds un uzvārds;
 • klase;
 • mēnesis;
 • brokastu un launaga summa norādīt atsevišķi informācijā.

Lūgums vecākiem maksājumus pārskaitīt uz šo kontu:

Saņēmējs: SIA „Arseja”
Reģistrācijas Nr. LV40103286831
Saņēmēja banka: A/S Swedbank
Konta nr. LV60HABA0551038883133

 • Ja jums ir konts Swedbankā, izdevīgāk lietot internetbanku, tad netiek aprēķināta komisijas maksa par veikto pārskaitījumu.
 • Ja pārskaitījumu veic no citas bankas vai pasta, maksājums tiek saņemts pēc dažām dienām. Lūgums šo faktu ņemt vērā.

Maksājumus lūdzu veikt par pilnu mēnesi līdz tekošā mēneša 10.datumam.

Maksājumu summas un atteikto dienu skaitu varēsiet uzzināt ēdnīcā vai zvanot mob. 26366035
Savlaicīgi atteikt kopgalda pusdienas par skolēna neierašanos skolā darba laikā no 8:00 – 17.00 vai konkrētajā dienā līdz plkst. 8:30. zvanot mob. 26366035

Ēdienkartes pieejamas šeit:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: