Kolektīvs

Direktors Kristaps Zaļais. Izglītība: Starptautiskās ekonomikas un komercdiplomātijas bakalaurs, Starptautiskās attiecības (ekonomikā) maģistrs, kā arī Iespējamās misijas programmas absolvents, kā arī topošais Izglītības zinātnes maģistrs. Pieredze: Salaspils 1. vidusskolā matemātikas, ekonomikas skolotājs un arī klases audzinātājs, Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas diplomātijas skolotājs, paralēli tam strādā RSU par bakalaura programmas vadītāju (Starta Uzņēmējdarbības vadība), kā arī vairāku kursu lektors, papildus ir vadījis vairākus kursus un konferences skolotājiem, kā arī vadījis Iespējamās misijas ekonomikas skolotāju metodisko komisiju. Intereses: patīk vēsture, tehnoloģijas, ar kurām pašmācības ceļā bieži vien brīvajā laikā nodarbojas un pedagoģija, jo īpaši par to lasīt dažāda veida pētījumus un atzinumus, kā arī ļoti tuvs ir futbols, ar ko nodarbojas kopš deviņu gadu vecuma un arī kopumā visa veida sports. Atziņa: “Es vienmēr esmu ticējis tam, ja tu smagi strādā, tad rezultāti noteikti būs.” /M.Jordan/

Direktora vietniece izglītības jomā Santa Briede. Izglītība: 2006.gadā ieguvusi profesionālo bakalaura grādu izglītībā RPIVA, iegūstot sākumskolas skolotāja kvalifikāciju, kā arī tiesības mācīt matemātiku pamatskolā. Vēlāk studējusi LU, iegūstot vidusskolas matemātikas skolotāja kvalifikāciju. LU ieguvusi profesionālo maģistra grādu izglītībā. Pieredze: profesionālā pieredze pēdējo 17 gadu laikā ir bijusi tieši saistīta ar izglītību – strādājusi kā matemātikas skolotāja kopš 2000.gada. Ir pieredze arī vadības darbā: strādājusi kā direktora vietniece izglītības jomā, vadījusi pedagogu MK, kā arī visus šos gadus turpinājusi mācīt matemātiku. Sadarbībā ar Bērnu Vides skolu, ir piedalījusies dažādās, ar dabas zinībām saistītās aktivitātēs. 2016.gadā devusies uz Vāciju, lai konferencē dalītos pieredzē par to, kā motivēt skolēnus dabaszinātņu apguvei. Šajā pieredzē dalījusies arī ar Latvijas skolu pedagogiem. Intereses: ik brīdi pavadīt ārā svaigā gaisā! Ar prieku nedēļas nogalēs dodas uz saviem laukiem, kur vasarā var rušināties pa dārziņu vai staigāt pa mežu, bet ziemā kopā ar bērniem doties slēpot, slidot vai pavisam vienkārši – izbrist vislielākās sniega kupenas.

Direktora vietniece audzināšanas jomā un sākumskolas skolotāja Vanesa Čeičiniece. Izglītība: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, iegūtā kvalifikācija – pirmsskolas un sākumskolas skolotājs 1.-4.klasē. 2015.gadā iegūtas B kursu kvalifikācijas “Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) datorikas(informātikas) skolotājs” un “Pedagogs karjeras konsultants”. 2016.gadā RPIVA ieguvusi profesionālo maģistra grādu vadībzinātnēs un uzņēmuma un iestādes vadītāja kvalifikāciju.  Pieredze: 1 gadu strādājusi Rīgas Pirmsskolas izglītības iestādē „Laismiņa” kā skolotāja. Studiju laikā guvusi pieredzi Dānijā un Norvēģijā, iepazīstot animācijas veidošanas procesu un izmantošanas iespējas pedagoģijā. Intereses: tūrisms, citu tautu kultūras iepazīšana, lasīšana, koncertu apmeklēšana. Cilvēkā augstu vērtē atbildību un rīcībspēju: „Iesāktu darbu nevajag pamest nepadarītu, tad vēlāk to nespēs pabeigt.” /Latviešu tautas ticējums/

 

_OBD8249

 

Direktora vietniece metodiskajā darbā un angļu valodas skolotāja Elīna Rumba. Izglītība: 2012.gadā iegūts profesionālā bakalaura grāds izglītībā, LU Pedagoģijas, Psiholoģijas un Mākslas fakultātē, kvalifikācija – angļu valodas skolotājs. Intereses: patīk pavadīt laiku kopā ar bērniem, lasīt grāmatas, kopā ar draugiem apceļot tuvākas un tālākas vietas, pastaigas, teātris un slēpņošana. Ļoti svarīgi ir ikdienas steigu apvienot ar mierīgām brīvdienām, kuros bez steigas izbaudīt ik mirkli un to aptvert. “Nevaru iedomāties savu dzīvi bez socializēšanās un jaunu garšu atklāšanas.”

 

 

Direktora vietniece saimnieciski administratīvajā darbā Evija Lemberga. Izglītība: ieguvusi profesionālo augstāko izglītību Latvijas Kultūras koledžā Mākslas institūciju pārvaldībā ar kultūras menedžera kvalifikāciju.Papildinājusi savas zināšanas dažādos pilnveides izglītības kursos. Pieredze: strādājusi  apdrošināšanā  brokeru apkalpošanas pārvaldē, pārdošanā kā individuālais komersants un saimniecības vadīšanā pirmsskolas izglītības iestādē. Intereses: sevis pilnveidošana, joga, daba.

 

 

Matemātikas skolotāja un interešu izglītības un pagarinātās dienas grupas administratore Aiga Cunska. Izglītība: 2011.gadā iegūts Sociālo zinātņu Maģistra grāds ekonomikā LLU. 2017.gadā pabeigtas studijas Rīgas
Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā programmā “Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs”. Pieredze: 2014.gada septembrī uzsākusi darbu Laurenču sākumskolā, pirms tam gūta pieredze banku sfērā. Intereses: Ģimene, grāmatu lasīšana un rokdarbi.

 

 

 

Dienesta viesnīcas pārzine Dace Smildziņa. Izglītība: Biznesa vadības koledžā iegūta 1.līmeņa augstākā izglītība ar kvalifikāciju “Biroja administrators”. Pieredze: 7 gadus strādājusi Allažu pamatskolā par lietvedi. Intereses: būt kopā ar ģimeni, izbaudīt katru mirkli šodienā.

 

 

 

DSC_0289.JPG
Matemātikas skolotāja Diāna Judze. Izglītība:
2014.gadā uzsāktas studijas Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā studiju programmā “Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs (matemātikas skolotājs pamatskolā)“. Prakses laikā vadot mācību stundas matemātikā sapratusi, ka vēlas strādāt skolā. Pieredze: vadījusi deju un ritmikas nodarbības pirmsskolas izglītības iestādē, kā audzinātāja piedalījusies vairākās vasaras sporta deju un atpūtas nometnēs. “Būt skolotājai vienmēr ir bijis mans sapnis, tāpēc, strādājot ar bērniem, es varu savu sapni piepildīt.” Intereses: Ģimene, lasīšana, teātris, daba, ceļošana un dejas. Patīk apmeklēt kultūras pasākumus. Dzīves moto: “Kāp kalnā, lai nevis Tevi varētu redzēt visa pasaule, bet gan Tu varētu redzēt pasauli.”

 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Eva Tiliba. Izglītība: studējusi Latvijas Universitātes PPMF Profesionālā bakalaura programmā Latviešu valodas un literatūras skolotāja. Šobrīd turpina mācības, papildinot zināšanas kā sākumskolas skolotāja. Pieredze: no 2010. līdz 2016.gadam savu pedagoga pieredzi veidojusi un krājusi Rīgas 49.vidusskolā, būdama par latviešu valodas un literatūras skolotāju 5.-12.klašu grupā. 2013. un 2014. gadā skolēnu balsojumā iekļuva Rīgas sakarīgāko skolotāju piecdesmitniekā (Rīgas Skolēnu domes organizēta akcija “Rīgas Sakarīgākais skolotājs’’). Intereses: literatūra, teātris un kino. Brīvo laiku labprāt pavada ar ģimeni, ceļojot un iepazīstot dabas, nacionālās un kultūras vērtības. Atziņa: “Visa pasaule ir brīnumu virkne, bet mēs pie tiem esam tā pieraduši, ka saucam to par ikdienu.’’ /H.K. Andersens/
Atveram acis plašāk un ieraugām skaisto!

Sākumskolas un latviešu valodas skolotāja Sigita Pole. Izglītība: 1999.gadā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā iegūta sākumskolas skolotāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja un logopēda pirmsskolā un sākumskolā kvalifikācija, arī pedagoģijas bakalaura grāds; 2002.gadā Daugavpils Universitātē – izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā. Pieredze: pirmā un līdz šīm vienīgā darba vieta Pārgaujas novada Raiskuma pamatskola – strādājusi sākumskolā, pamatskolā kā latviešu valodas un literatūras skolotāja un audzinātāja, vienu mācību gadu bijusi audzināšanas darba vadītāja skolā. Vairākus gadus ir bijusi skolas bibliotekāre. Ir pieredze darbā apvienotajās klasēs un ar skolēniem ar īpašām vajadzībām, vadījusi logopēdijas nodarbības pirmsskolas un sākumskolas skolēniem. Par augstāko sasniegumu skolas darbā uzskata brīdi, kad skolēni izvirzīja Bērnu un ģimenes lietu ministrijas rīkotajam konkursam „Mūsu skolotājs”. „Uzskatu,ka uzvara šāda veida konkursos ir augstākā atzinība un novērtējums, kādu skolotājs var saņemt.” Intereses: ģimene, Jaunā Rīgas teātra izrādes, rozes, radošums visās tā izpausmēs, it īpaši domāšanā. „Mani iedvesmojis kāds patiess stāsts: kāds jauns cilvēks, kurš strādājis par kurjeru, reiz savam aģentam paziņojis: „Es aizeju. Būšu bundzinieks.” Vadītājs teicis: „Nezināju, ka tu spēlē bungas.” Jaunais cilvēks atbildējis: „Vēl ne. Bet spēlēšu.” Pēc dažiem gadiem šis cilvēks spēlējis kopā ar izciliem mūziķiem. Viņš kļuva par to, par ko vēlējās būt, pirms uzzināja, ka to spēj. Viņam bija mērķis. „Lai Laurenču sākumskolā radošums iekrāso katru dienu!”

DSC_0301
Sākumskolas skolotāja Santa Jākobsone.
 Izglītība: 2016.gadā iegūts bakalaura grāds Liepājas Universitātē – sākumskolas skolotāja ar tiesībām mācīt sociālās zinības (5.-6.klasē) un angļu valodu (5.-9.klasē). Izmantojot Erasmus piedāvāto apmaiņas programmu, pusgadu studējusi Dānijā, Odensē. Kā arī guvusi pieredzi Portugālē par rotaļu nozīmi mācību darbā. Pieredze: 1 gadu strādājusi Kapsēdes pamatskolā par angļu valodas skolotāju 1. – 5.klasē. Kopš 20″11.gada ik vasaru darbojusies arī bērnu nometnēs. Intereses: Tā noteikti ir daba, vasarā – pārgājieni, riteņizbraucieni, peldēšana; ziemā – snovbords. Amatiera līmenī arī fotografēšana. Visskaistākā atziņa, ko katram no mums un it īpaši pedagogiem vajadzētu paturēt prātā ikdienā, ir atrodama kādā no Imanta Ziedoņa dzejoļiem un tā skan šādi: “Tas ir ļoti svarīgi – laiku pa laikam kļūt mazam, lai augtu liels.”

 

img_74171

 

Sākumskolas skolotāja Ineta Socka. Izglītība: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola; iegūtā kvalifikācija – pirmsskolas un sākumskolas skolotājs 1.-4.klasē; izglītības zinātņu bakalaurs pedagoģijā. Pieredze: 6 gadus strādājusi par pirmsskolas un 5 gadus par sākumskolas skolotāju, vasaras mēnešos guvusi citādu bērnu audzināšanas pieredzi Vācijā un Kanādā. Intereses: daba un viss, kas saistīts ar laika pavadīšanu tajā, svešvalodu apguve, sarīkojumu un sporta dejas. Atziņa: Tas, ko mēs kopīgi ieguldīsim bērnos, pavadīs viņus visas dzīves garumā. Sniegsim atbildes uz itin visiem bērnus interesējošiem jautājumiem! Pieņemsim un stiprināsim pamatvērtības!”

 

Sākumskolas skolotāja un logopēde Egija Varekoja. Izglītība: Latvijas Universitātē  2001.gadā iegūts izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā un kvalifikācija „Mājturības un kultūras vēstures skolotāja”,  2006. gadā iegūts skolotāja diploms ar kvalifikāciju „Pamatizglītības skolotājs 1. -4. klasēs”, savukārt Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā 2013. gadā iegūta kvalifikācija „Skolotājs logopēds”. Pieredze: līdzšinējā darba pieredze ir saistīta ar pedagoģisko darbu Zaubes pamatskolā. 10 gadus strādājusi par mājturības un sākumskolas skolotāju, bet pēdējos 5 gadus strādājusi pirmsskolas grupā, gatavojot 5-6 gadīgos bērnus skolai, paralēli 3 gadus vadījusi logopēdijas nodarbības sākumskolas un pirmsskolas bērniem. Intereses: rokdarbi, daiļliteratūra – īpaši latviešu rakstnieki, teātra izrādes, koncerti, pēdējos gadus – dārzs, pelargonijas un mājas apkārtne. Sakārtotā vidē arī domas sakārtojas!


Sākumskolas un mājturības un tehnoloģiju skolotāja Ieva Razgačeva.
 Izglītība: 1999.gadā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā iegūta kvalifikācija “Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt mājturību un vizuālo mākslu pamatskolā”, pedagoģijas bakalaura grāds. 2004.gadā Daugavpils Universitātē- izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā. 2006.g. iegūts sertifikāts- tiesības mācīt pirmsskolas  izglītības pakāpē. Pieredze: Raiskuma pamatskolā strādājusi par sākumskolas skolotāju, meiteņu mājturības un tehnoloģiju skolotāju, vizuālās mākslas skolotāju, pirmsskolas skolotāju 5.-6. gadīgiem bērniem. Ir pieredze darbā apvienotajās klasēs. Intereses: sportiska brīvā laika pavadīšana kopā ar ģimeni, grāmatas, dažādas radošas lietas. Atziņa: “Bērni ir kā taureņi vējā, katrs no viņiem lido tik labi, cik spēj.”

 

DSC_0334

Sākumskolas skolotāja Santa Šūmane. Izglītība: 1997.gadā Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskolā iegūta kvalifikācija “Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vizuālo mākslu un rokdarbus pamatskolā”, pedagoģijas bakalaura grāds. Pieredze: Rīgas 47. vidusskola, Līgatnes novada vidusskola – strādājusi par sākumskolas skolotāju. Atziņas: svarīgi ir veidot pozitīvu sadarbību starp skolu un ģimeni, ieklausīties bērna teiktajā. Intereses: brīvais laiks kopā ar ģimeni, rokdarbi, dažādi kultūras pasākumi.

 

 

 

_OBD8134

Sākumskolas skolotāja un logopēde Agrita Garā. Izglītība: 2001.g. RPIVA  iegūta kvalifikācija kā sākumskolas skolotājai ar tiesībām mācīt mājturību un rokdarbus pamatskolā. Apguvusi logopēda pirmsskolā un sākumskolā specializācijas programmu; ieguvusi bakalaura grādu pedagoģijā. Pieredze: no 1993.gada oktobra līdz 2014.gada augustam strādājusi par pirmsskolas izglītības skolotāju PII ,,Pīlādzītis”. Pēdējos desmit gadus strādājusi ar 5-6gadīgo bērnu sagatavošanu skolai. 2013./2014.m.g.sākusi strādāt Laurenču sākumskolā par logopēdi.
Intereses: rokdarbi.

 

 

DSC_0118

 

Sākumskolas skolotāja Monta Malkause. Izglītība: 2016.gadā ieguvusi profesionālo bakalaura grādu Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā ar kvalifikāciju kā sākumskolas skolotāja ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā. Pieredze: pirmā pieredze darbā ar bērniem iegūta Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskolā strādājot brīvā laika centrā. Intereses: aktīva atpūta dabā, sports, teātris, grāmatu lasīšana.

 

 

Sākumskolas skolotāja Sintija Lipska. Izglītība: pašlaik studē Latvijas Universitātē programmā “Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs”. Pieredze: pirmo pieredzi ar bērniem guvusi, strādājot Rīgā par pedagoga palīgu privātajā pirmsskolas izglītības iestādē, tieši tad nolēmusi, kad pati vēlas kļūt par pedagogu. Pēc tam darbu turpinājusi Siguldas pirmsskolas izglītības iestādē kā pedagogs un strādājusi Laurenču sākumskolas pagarinātajā dienas grupā. Intereses: pastaigas, sēņošana un ogošana, brīvo laiku patīk pavadīt kopā ar ģimeni.

 

 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Santa Bērziņa. Izglītība: LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē iegūts bakalaura grāds izglītībā un latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija. Pieredze: Rīgas 9.vakara(maiņu) vidusskolā 11 gadus mācījusi latviešu valodu un literatūru, kā arī vadīja Skolēnu parlamentu un audzinātāju MK un organizēja dažādus skolas pasākumus. No 2014. – 2017.gadam Laurenču sākumskolā strādāja par pagarinātās dienas grupas skolotāju, bet viens mācību gads aizvadīts Siguldas Valsts ģimnāzijā, mācot latviešu valodu un literatūru 7.klašu skolēniem.  Intereses: ļoti patīk lasīt grāmatas, skatīties labu kino un aktīvi pavadīt brīvdienas. Interesē psiholoģija. Atziņa: Ja tu nevari šodien, varēsi rīt! Galvenais ir darīt! Un ticēt, ka izdosies!

 

Sporta skolotājs Paul Luis Popa. Izglītība: 2013.gadā iegūts Profesionālais bakalaura grāds ar sporta skolotāja kvalifikāciju, bet 2015.gadā – Profesionālais maģistra grāds Sporta zinātnē ar Handbola trenera kvalifikāciju Vasile Aleksandri Universitātē (Universitatea Vasile Alecsandri) Rumānijā. Pieredze: strādājis kā vispārējās vidējās izglītības sporta skolotājs un vienu gadu bijis direktora vietnieks izglītības jomā Ungureni pamatskolā Rumānijā. Intereses: komandu spēles, īpaši handbols un basketbols, grāmatu lasīšana, kino, ceļošana. Atziņa: “Men sana in corpore sano – veselā miesā, vesels gars!”

 

 

_OBD8281

Sporta skolotājs Ivo Alksnis. Izglītība: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā iegūta 1.līmeņa augstākā profesionālā izglītība kā sporta skolotājam un 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība kā vecākajam džudo trenerim; apguvis vairākas pedagogu profesionālās pilnveides programmas. Pieredze: Kopš 2006.gada ir džudo kluba “Lido Sigulda” treneris un nometņu organizators. Kopš 2011.gada ir biedrības “Džudo klubs Sigulda” valdes priekšsēdētājs, treneris un nometņu organizators. Strādājis par sporta skolotāju Siguldas Novada vidusskolā un Mores pamatskolā. Atziņa: “Ja cilvēks ceļas pēc kritiena – tā nav fizika, tas ir raksturs.”

 

 

 

 

Dabaszinību skolotāja Dace Purviņa. Izglītība: Latvijas Universitātē iegūta kvalifikācija kā vidusskolas bioloģijas un pamatskolas ķīmijas skolotājai. ISEC B1 kursos iegūta kvalifikācija par pamatizglītības dabaszinību standartu īstenošanu 5.-6. klasē un Sertifikāts ar tiesībām mācīt dabaszinības pamatizglītības pakāpē. LLU iegūts zinātniskais grāds kā pedagoģijas maģistram, LLU iegūta kvalifikācija – diplomēts agronoms. Pieredze: izglītības darbā strādāts no 1994. līdz 2015.gadam Mālpils Profesionālajā vidusskolā, kur vidusskolēniem pasniegti lauksaimniecības un vides zinību mācību priekšmeti, paralēli no 2001.līdz 2018.gadam strādāts arī Mālpils internātpamatskolā, mācot dabaszinības sākumskolā un bioloģiju, ķīmiju pamatskolas klasēs. Mālpils internātpamatskolā bijusi Eko komandas koordinatore no 2012. līdz 2018.gadam. No 1986. līdz 1993. gadam gūta pieredze Agrofirmā Mālpils, strādājot par sēklkopības agronomu. Intereses: brīvā laika pavadīšana dabā un veselīgs dzīvesveids – dārzs, mežs, orhidejas, putni, ceļošana, rokdarbi, nedaudz fotografēšana un dziedāšana korī. Atziņa: “Lai kurp tu dotos, dodies no visas sirds.” /Konfūcijs/

Matemātikas skolotāja Agita Kalniņa. Izglītība: 1984.gadā pabeigts toreizējais V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts un iegūta matemātikas skolotāja kvalifikācija. Joprojām patīk mācīties. Pieredze: 33gadus strādājusi par matemātikas skolotāju Sesavas pamatskolā. Zināmu laiku bijusi arī direktora vietniece izglītības jomā un interešu izglītībā. Vadījusi klašu audzinātāju metodisko komisiju. Patīk audzināt klasi. Intereses: ģimene. Dzied korī,reizēm uzspēlē teātri. Patīk gan slēpot,gan braukt ar velosipēdu. Spēlē novusu un reizēm galda tenisu. Lasa,ceļo pa Eiropu un Latviju. Apmeklē dažādus kultūras pasākumus. Atziņa: “Tiem spārnus vajag,kas lidot grib!”

 

 

Vizuālās mākslas skolotāja Gundega Tabaka. Izglītība: 1999.gadā ieguvusi izglītības zinātņu bakalaura grādu, LU Pedagoģijas, Psiholoģijas un Mākslas pedagoģijas fakultātē, kvalifikācija – mākslas vēstures un vizuālās mākslas skolotāja. Pieredze: strādājusi par vizuālās mākslas skolotāju un skolotāju interešu izglītības jomā Mālpils internātpamatskolā kopš skolas dibināšanas 1996.g. un līdz skolas likvidācijas brīdim – 2018.g.jūlijam. Intereses: ģimene, foto māksla, ceļošana, kulinārija un grāmatu lasīšana. Atziņa: “Esi priecīgs, jo prieks padara cilvēkus skaistākus!”

 

 

Mājturības un tehnoloģijas skolotāja Kristīne Grīnberga. Izglītība: 2006.gadā Rēzeknes augstskolā iegūta kvalifikācija „Mājturības, mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs, papildspecialitāte – “Vides dizains” darbam arodskolā.” 2010.gadā Latvijas Universitātē iegūtā kvalifikācija “Pamatizglītības (1.-4.klase) skolotāja.” Pieredze: līdzšinējā darba pieredze ir saistīta ar pedagoģisko darbu. Strādājusi  Drabešu internātpamatskolā par internāta skolotāju, sākumskolas skolotāju. Rozulas pamatskolā strādājusi par mājturības un tehnoloģiju skolotāju meitenēm. Amatas pamatskolā strādā par mājturības un tehnoloģijas skolotāju meitenēm, bet Cēsu internātpamatskolā – attīstības centrā par internāta skolotāju. Intereses: brīvo laiku pavadīt ar ģimeni. Rokdarbi.

 


Sākumskolas skolotāja Agnese Poļakova. Izglītība: LU Pedagoģijas, psiholoģijas un māklas fakultāte, latviešu valodas un literatūras skolotājs. Iegūta B kursu kvalifikācija “Pamatizglītības pirmā posma saturs un didaktika”. Pieredze: vienu mācību gadu strādājusi Siguldas pilsētas vidusskolā pamatskolas un vidusskolas klasēs. Palīdzēja skolēniem apgūt latviešu valodu un literatūru. Intereses: ceļošana, atpūta dabā, sarunas. Atziņai: “Cilvēkam var aiznest noķertu zivi, un vienu dienu viņš būs paēdis. Iemācot cilvēkam zvejot pašam, viņš būs paēdis visu mūžu.”

 

 

_OBD8336Krievu valodas skolotāja Valentīna Voiciša. Izglītība: Augstākā pedagoģiskā – Kokčetavas (Kazahstāna) pedagoģiskais institūts, filoloģijas fakultāte. Pieredze: Pedagoģiskā darba stāžs – 29 gadi. Darba vietas: Mārsnēnu pamatskola (6 gadi – krievu valodas un  literatūras skolotāja, Liepas pamatskolā – 22 gadi krievu valodas un  ģeogrāfijas skolotāja, direktora vietniece audzināšanas jomā). No 2012.g. strādā Siguldas pilsētas vidusskolā, No 2003. gada aktīvi iesaistās dažādu ES un Latvijas Republikas fondu projektu īstenošanā, konferencēs, semināros un nometņu organizēšanā un vadīšanā. Valentīna ir Latvijas Humānās Pedagoģijas Asociācijas valdes locekle. No 2004.gada strādā pēc humānās pedagoģijas principiem, māca bērnus ar pozitīvu emociju starpniecību. Izglītības saturu pilnveidojusi, rūpējoties par bērna personības veidošanos, atzīstot katra cilvēka unikālo vērtību, viņa talantus, intereses un vajadzības. Cenšas palīdzēt bērniem apzināt labestīgu jūtu, vārdu, domu un darbu milzīgo spēku, veicināt tikumiski-ētiskas pārliecības veidošanos, mācīt iepazīt Mīlestības, Skaistuma Apziņas, Līdzcietības, Žēlsirdības, Drosmes un Godīguma nozīmi cilvēka dzīvē. No 2008.gadā piedalās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas skolu sadarbības tīkla pedagogu pieredzes apmaiņai izveidošanā. Intereses: teātris, tūrisms, ceļojumi, dārzkopība, kulinārija, veselīgs dzīves veids. Trīs bērnu laimīga mamma. „Prieks izstarot un izdalīt. Izdalīt to, kas mums pieder, vienalga, vai tā būtu maize vai māja, doma vai sapnis, un zināt, ka ir kāds, kas to saņem.” /Zenta Mauriņa/

 

Vācu valodas skolotāja Dace Mitrofanova. Izglītība: iegūta vācu valodas skolotāja izglītība LU PPF, vēlāk arī filoloģiskā izglītība kā vācu valodas tulkotājai (LU HZF). Pieredze: pirmā darba pieredze kā vācu valodas skolotājai gūta arodvidusskolā, tad strādājusi bijušajā Āgenskalna Ģimnāzijā (tagad Rīgas Valsts vācu ģimnāzija). Tagad strādā Siguldas Pilsētas vidusskolā un Laurenču sākumskolā. Intereses: kino, zīmēšana un grāmatas, reizēm mainot ierasto literatūras žanru. Ar prieku iet garākos pārgājienos, lai izbaudītu dabu. “Sigulda ir forša vieta, kur dzīvot, strādāt un augt!”

 

Angļu valodas skolotāja Agnese Rukkalne. Izglītība: 2009.gadā iegūts profesionālā bakalaura grāds izglītībā, LU Pedagoģijas, Psiholoģijas un Mākslas fakultātē, kvalifikācija – angļu valodas skolotājs. Pieredze: 2010.–2011.g. Ziemeļīrijā Comenius assistentūras ietvaros strādājusi kā skolotāju asistente ar dažāda vecuma bērniem. 2012.g. strādājusi Rīgas pirmā valodu skolā par angļu valodas skolotāju. Intereses: sports un ceļošana. Dzīves moto: “Riskē, dari un nenožēlosi! Tikai darot varam uzzināt savas darbības rezultātu, lai kāds tas arī būtu – pozitīvs vai negatīvs. Ja
tu neriskē, tad jau tu esi zaudējis!” Atziņa: “KATRS bērns VAR!”

 

 

_OBD8110
Mūzikas skolotāja Anita Bērziņa. Izglītība: Jāzepa Vītola Mūzikas Akadēmijā iegūta kvalifikācija “Kora diriģents, mūzikas priekšmetu pedagogs”. Pieredze: no studiju laikiem līdz 2013.gada vasarai strādājusi Valsts Akadēmiskajā korī “Latvija” – kora māksliniece un diriģente. Paralēli strādājusi Krimuldas Mūzikas skolā, Siguldas 3.pamatskolā, Siguldas Valsts Ģimnāzijā vadījusi meiteņu vokālo kvartetu un kori. Intensīvajā darbā profesionālajā korī izbraukātas neskaitāmas valstis un nodziedāti simtiem brīnišķīgu koncertu, nu gribas nedaudz miera un atpūtas. Intereses: ļoti patīk strādāt ar bērniem, bagātināt viņu emocionālo pasauli caur mūziku un tās izpratni. Patīk daba, dārza darbi, dzīvnieki un makšķerēšana! Pievienojas V.Šekspīra teiktajam: “Katra diena atslēdz kādas neatvērtas durvis.”

 

Mūzikas skolotāja Kristiāna Eglīte. Izglītība: 2008 gadā pabeigta koordiriģēšna Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā, pēc kuras iestājusies Ekonomikas un Kultūras augstskolā un 2013. gadā pabeigts kultūras menedžments. No 2013. līdz 2017.gadam mācījusies Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā par pedagogu. Pieredze: strādājusi par koordinatoru skolēnu dziesmu svētkos un lielajos dziesmu svētkos. Pirmā darba pieredze tika iegūta RPII „Mārdega” kā mūzikas skolotājai, pēc kuras tika strādāts arī citās pirmsskolas iestādēs. Liela darba pieredze tika iegūta PPII „Laumiņas Rezidence”, kur strādājusi par mūzikas skolotāju, pedagogu, metodiķi un pasākumu vadītāju. PII „Zvaigznīte” strādājusi par pedagogu. Pēc ilgākas atpūtas brīvprātīgi darbojās kā kormeistare un diriģente sieviešu korī „Vox Cordis”, kur tika gūts prieks, ieguldīts darbs un uzcītība. Intereses: patīk darboties aktīvos pasākumos, piedalīties dažādās sporta aktivitātēs – skriešana, badmintons un orientšanās sacensībās. Vienmēr ir bijis prieks strādāt kopā ar bērniem gan lielākiem, gan mazākiem.

Datorikas un informātikas skolotāja Ieva Laupere. Izglītība: Latvijas Universitātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas ” Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs” 3.kursa studente. Pieredze: pirmā pieredze darbā ar bērniem bija Vācijā Au-Pair programmas ietvaros. Paralēli studijām Latvijas Universitātē strādājusi Siguldas pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis” kā skolotāja. Intereses: ģimene, nepārtraukti sevis pilnveidošana, tiecoties pēc harmonijas ar sevi pašu, dabu un laiku, kurā dzīvo.

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs Ivars Hermanis. Izglītība: 2006 gadā iegūta augstākā pedagoģiskā izglītība Jelgavas LLU. Pieredze: līdzšinējā darba pieredze ir saistīta ar darbu skolās. No 2002.gada ir strādājis par mājturības un tehnoloģiju skolotāju dažādās mācību iestādēs, kā arī par pasniedzēju karkasa ēku celtniecībā Ērgļu arodvidusskolā. Ir iegūts sertifikāts un strādāts ar speciālās izglītības bērniem. Intereses: brīvo laiku pavadīt ar ģimeni, makšķerēt, sēņot, kopumā vairāk atrasties brīvā dabā.

DSC_0315

 

Kristīgās ētikas un vēstures skolotāja Aija Avotiņa. Izglītība: ieguvusi bakalaura grādu Reliģiju zinātnēs, šobrīd iegūst maģistra izglītību programmā”Filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs”. Hobiji: literatūra, kultūras un reliģijas vēsture, riteņbraukšana, valodu apguve. Atziņa: “Pieaugušajiem ir jārada tāda vieta, kur bērni vienmēr var atgriezties!”

 

 


DSC_0281

Teātra pulciņa vadītāja un pedagoga palīgs Gunta Suhanova. Izglītība: Liepājas Universitātē iegūta latviešu valodas un literatūras skolotājas kvalifikācija, Latvijas Universitātē – maģistra grāds izglītības zinātnēs. Pieredze: strādājusi par matemātikas skolotāju Lādes pamatskolā, latviešu valodas un literatūras skolotāju un direktora vietnieci izglītības jomā Limbažu 3. vidusskolā. Ir pieredze skolu teātru vadīšanā – no 1992.g. bijusi Limbažu 3. vidusskolas skolēnu teātra „Niķis” režisore. Izdevniecību RaKa, Pētergailis un Zvaigzne ABC izdoto mācību grāmatu, metodisko materiālu autore un autoru kolektīvu vadītāja. Intereses: ceļošana, teātris, ziedi un atpūta pie jūras kopā ar bērniem un mazbērniem. Atziņa: “Ikviens bērns ir tā vērts, lai mēs viņam dotu spārnus!”

 

 

Pedagoga palīgs Edīte Bērziņa. Izglītība: 2001.gadā iegūts izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā un sociālā pedagoga kvalifikācija. Pieredze: no 2001.līdz 2012.gadam strādājusi Rīgas Mūzikas internātvidusskolā par sociālo pedagogu un audzinātāju. Bijusi skolu sociālo pedagogu metodiskās apvienības vadītāja Zemgales priekšpilsētā. No 2012. līdz 2017.gadam strādājusi Mālpils internātpamatskolā par sociālo pedagogu un audzinātāju. Intereses: dārza veidošana, puķu audzēšana, teātru un koncertu apmeklēšana, kopā pavadīts laiks ar ģimeni. Atziņa: “Nekrati zaļu ābeli – kad āboli nogatavosies, tie paši nokritīs! Viss notiek tad, kad tam jānotiek un tieši īstajā laikā!”

 

 

DSC_0105
Lietvede Arnita Kirsanova. Izglītība: Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē ieguvusi profesionālo grādu kā sociālā psihologa asistents. Pieredze: no 2002. līdz 2003.gadam darbs Krimuldas sanatorijā –audzinātāja vardarbībā cietušajiem bērniem. No 2003.gada darbs Siguldas novada Domes kancelejā kā sekretāre, iedzīvotāju reģistra speciāliste. No 2010.gada darbs Siguldas novada Domes Izglītības pārvaldē kā sekretāre, lietvede. Intereses: hobijs vairāku gadu garumā – rakstainu zeķu adīšana.

 

 

_OBD8356
Bibliotekāre Marita Veica. Izglītība: 2007.gadā Liepājas Pedagoģijas akadēmijā iegūts profesionālā bakalaura grāds izglītībā ar kvalifikāciju-pirmsskolas izglītības skolotāja. 2013.gada vasarā profesionālās pilnveides kursos apgūta skolu bibliotekāru profesionālā pilnveide. Pieredze: no 2002.-2009.gadam pieredze gūta, strādājot ar bērniem, kā pirmsskolas izglītības skolotājai Mālpils PII„Māllēpīte” un Siguldas Valdorfa bērnudārzā. No 2010.gada līdz 2013.gada vasarai strādājusi un guvusi pieredzi Siguldas PII „Pīlādzītis” kā izglītības metodiķe. Ikdienā esot kopā ar bērniem, kā arī ģimenē audzinot četrus bērnus, katra diena nes jaunas atziņas, kas liek arvien vairāk domāt un iedziļināties bērna iekšējā pasaulē, lai spētu izprast un palīdzēt bērnam augt un veidoties par personību. “Man ir liels prieks, ka Laurenču sākumskolā esmu atbildīga un klātesoša brīnumam, kas tiek piedzīvots bērniem sastopoties ar literārajiem varoņiem, lasot iemīļotās grāmatas.”


Medicīnas māsa Laine Zīverte. Izglītība: RSU Sarkanā Krusta Medicīnas koledžā iegūta medicīnas māsas kvalifikācija. 2012.gadā Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē iegūts profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un internās aprūpes māsas kvalifikācija, bet 2014.gadā Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē iegūts Veselības zinātņu maģistra grāds uzturzinātnē. Pieredze: strādājusi kā medicīnas māsa Rīgas Austrumu slimnīcā “Gaiļezers”, Rīgas Dzelzceļa slimnīcā “Biķernieki” (Apdegumu centrā), kā arī Rīgas Austrumu slimnīcā “Linezers” (ginekoloģijas nodaļā). Tāpat ir pieredze kā ārstniecības personai zobārstniecībā, darbojusies arī skaistumkopšanas jomā kā kosmētiķe un sejas un ķermeņa kopšanas speciāliste. Intereses: ceļošana, riteņbraukšana.

 

Logopēde Vita Siliņa. Izglītība: Liepājas Valsts pedagoģiskajā institūtā iegūta augstākā pedagoģiskā izglītība, logopēda specialitāte iegūta Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā. Pieredze: 16 gadus strādājusi kā 1.klases skolotāja, kā logopēde – 15 gadus. Intereses: brīvajā laikā labprāt lasa vēsturiskus romānus, ceļo, sēņo un ogo, apmeklē koncertus un auklē mazbērnus.

 

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: