Kolektīvs

Direktore Aija Cunska.
Izglītība: LU iegūts doktora grāds matemātikā, maģistra grādi sabiedrības vadībā un pedagoģijā, LU iegūta augstākā izglītība pielietojamā matemātikā (datorzinībās). Pieredze: docente un pētniece Vidzemes Augstskolā, vadīts pēc doktorantūras pētniecības projekts “Mākslīgā Intelekta atbalsts paātrinātai matemātikas apguvei”, 10 gadu pieredze kā IT daļas vadītājai “Firmā Madara`89”, 20 gadu darba pieredze Smiltenes ģimnāzijā kā matemātikas / datorzinību skolotājai, direktora vietniecei un 7 gadus kā direktorei. Pieder jaunuzņēmums “ACR4edu”. Projekta “Skola2030” ietvaros izstrādāti digitāli mācību līdzekļi padziļinātam kursam Matemātika II. Intereses:  fiziskas aktivitātes dabā (garas pastaigas, orientēšanās, slēpošana, peldēšana, darbošanās savā lielajā dārzā), ceļošana un teātra izrādes. Dzīves formula: Katrs izaicinājums ir jauna mācību stunda un dzinējspēks, bet sajūta būt noderīgam piešķir dzīvei jēgu un saturu.
Direktora vietniece izglītības jomā p.i Laila Zinberga
Direktores vietniece audzināšanas jomā p.i.
Anete Štolca

Direktora vietnieks saimnieciskos jautājumos Mārtiņš Inbergs.
Izglītība: Latvijas Policijas akadēmija. 2001.gadā iegūta profesionālā augstākā izglītība. Pieredze: No LR Aizsardzības sistēmas atjaunošanas pirmsākumiem, divdesmit trīs gadi aizvadīti to atjaunošanā, veidošanā un stiprināšanā. Pildot dienesta uzdevumus, pienākumus gan Nacionālo Bruņoto spēku (NBS) vienību rindās, gan Aizsardzības ministrijas struktūrvienībās. Pašlaik esmu LR NBS rezerves virsnieks. Pēc aktīvā dienesta gaitām darba pieredze ir saistīta ar kokapstrādi. Sākot no vienkāršā līdz programmējamiem mehatronikas darba galdiem, līnijām. Piecus gadus strādāts arī Lielbritānijā. Darba gaitas vienmēr ir bijušas saistītas ar komandas darbu attīstībai, mūžizglītību un pašizglītību. Intereses: Tiesību, politikas, vēstures zinātnes. Māksla, arhitektūra, tehnoloģijas, minimālisms. Hobiji: Futbols, tūrisms, laivošana, kalni, pārgājieni, izturības sacensības. Moto: Šī pasaule ir bezgala skaista un tikai mūsu pašu izvēles padara mūsu dzīvi par elli vai paradīzi.
Mani meklējiet vienmēr Saules pusē!
Lietvede un angļu valodas skolotāja Dace Lāce.
Izglītība: Latvijas Universitātē iegūts bakalaura grāds humanitārajās zinātnēs (angļu filoloģijā). 2020. gadā iegūta apliecība profesionālās pilnveides jomā projektu vadīšanā. Pēdējā gada lielākā aizraušanās bijusi – apgūt Coursera platformā dažādus kursus psiholoģijā angļu valodā. 2022. gadā Latvijas Universitātē iegūts sertifikāts “Pedagoģiskās darbības pamati”. Pieredze: visnozīmīgākā pieredze gūta 14 gadus strādājot banku sfērā administrācijas jomā, klientu apkalpošanā. Intereses: ekskursijas kopā ar ģimeni, orientēšanās, puķu audzēšana. Atziņa: “Padari savu dzīvi nozīmīgu. Esi derīgs. Un esi noderīgs tik daudziem cilvēkiem, cik vien iespējams. Tādā veidā katrs no mums no parastuma var pacelties neparastos augstumos. Un esi starp labākajiem.” (Robins Šarma)
Sākumskolas skolotāja Danute Zeila.
Izglītība: Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē iegūts profesionālais bakalaura grāds izglītībā un pirmsskolas un sākumskolas skolotāja kvalifikācija. Turpina studijas Latvijas Universitātes maģistra studiju programmā “Izglītības zinātnes”.
Pieredze: Pirmā pieredze darbā ar bērniem iegūta sākot no 2018. gada, strādājot pirmsskolas izglītības iestādēs. 
Intereses: Patīk dažādi izbraucieni ar ģimeni vai draugiem, atpūta pie dabas, grāmatu lasīšana. Brīvo laiku patīk pavadīt produktīvi un aktīvi. 
Moto: “Īstais mirklis vienmēr ir šis mirklis, īstā vieta – šeit.” J.Rubenis 
Sākumskolas un latviešu valodas skolotāja Sigita Pole.
Izglītība: 1999. gadā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā iegūta sākumskolas skolotāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja un logopēda pirmsskolā un sākumskolā kvalifikācija, arī pedagoģijas bakalaura grāds; 2002. gadā Daugavpils Universitātē – izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā. Pieredze: pirmā darba vieta Pārgaujas novada Raiskuma pamatskola – strādājusi sākumskolā, pamatskolā kā latviešu valodas un literatūras skolotāja un audzinātāja, vienu mācību gadu bijusi audzināšanas darba vadītāja skolā. Vairākus gadus ir bijusi skolas bibliotekāre. Ir pieredze darbā apvienotajās klasēs un ar skolēniem ar īpašām vajadzībām, vadījusi logopēdijas nodarbības pirmsskolas un sākumskolas skolēniem. Par augstāko sasniegumu skolas darbā uzskata brīdi, kad skolēni izvirzīja Bērnu un ģimenes lietu ministrijas rīkotajam konkursam „Mūsu skolotājs”. „Uzskatu, ka uzvara šāda veida konkursos ir augstākā atzinība un novērtējums, kādu skolotājs var saņemt.” Intereses: ģimene, Jaunā Rīgas teātra izrādes, rozes, radošums visās tā izpausmēs, it īpaši domāšanā. „Mani iedvesmojis kāds patiess stāsts: kāds jauns cilvēks, kurš strādājis par kurjeru, reiz savam aģentam paziņojis: „Es aizeju. Būšu bundzinieks.” Vadītājs teicis: „Nezināju, ka tu spēlē bungas.” Jaunais cilvēks atbildējis: „Vēl ne. Bet spēlēšu.” Pēc dažiem gadiem šis cilvēks spēlējis kopā ar izciliem mūziķiem. Viņš kļuva par to, par ko vēlējās būt, pirms uzzināja, ka to spēj. Viņam bija mērķis.” „Lai Laurenču sākumskolā radošums iekrāso katru dienu!”
Sākumskolas skolotāja Liene Krumholce.
Izglītība: 2020. gadā Latvijas Universitātē iegūts profesionālais bakalaura grāds izglītībā un pirmsskolas un sākumskolas skolotāja kvalifikācija. Pieredze: padziļināta interese par bērnu attīstību, tam nepieciešamās vides un procesa veidošanu, kļuva par manas dzīves neatņemamu sastāvdaļu, kļūstot par māti. Rīgas Valdorfskolā – vispārejās pamatizglītības skolotāja, pedagoga palīgs STEM, klases audzinātāja. Latvijas Universitātes starpnozaru izglītības inovāciju centrā – STEM projekta pasniedzēja, Rīgas 94. pirmsskolas izglītības iestādē – pirmsskolas izglītības skolotāja, Naukšēnu novada pašvaldībā – pasākumu organizatore, jauniešu centra vadītāja. Intereses: laiks kopā ar ģimeni, kultūras pasākumi, ceļošana, sevis pilnveidošana, grāmatu lasīšana, kaligrāfija, mūzika, sports. Atziņa: Ikviens bērns var labāk mācīties, piedzīvojot drošu, atbalstošu vidi un attiecības. Mūsu uzdevums ir tādu vidi radīt, lai atklātu katra bērna spējas. “Ja tavs prāts var to izdomāt un tava sirds tam noticēt, tad tu to vari sasniegt.” (J.V.Gēte)
Sākumskolas skolotāja Ritma Amoliņa-Ābelīte.
Izglītība: Latvijas Universitātes Pedagoģijas, Psiholoģijas un Mākslas fakultātē iegūta pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, šobrīd studijas turpinās LU PPMF bakalaura studiju programmā “Sākumizglītības skolotājs”. Pieredze:  iepriekš 12 gadu pieredze uzņēmējdarbības jomā, no 2018. gada pirmsskolas skolotāja. Laurenču sākumskolā pirmā pieredze pagarinātās dienas grupas skolotāja amatā, pēc tam skolotāja palīgs. Intereses: floristika – vasaras pavadītas dekorējot kāzas, patīk dārza darbi, ziemā – rokdarbi. Kopā ar ģimeni piedalīties orientēšanās, slēpņošanas un citās aktivitātēs. Atziņa: “Nekādas lielas lietas mēs nevaram izdarīt. Mēs varam izdarīt mazas lietas, bet ar lielu mīlestību.” (Māte Terēze)
Sākumskolas skolotāja Inga Ulnicāne.
Izglītība: 2012. gadā Rēzeknes Augstskolā iegūts profesionālais bakalaura grāds izglītībā un pamatizglītības skolotāja sākumskolā ar tiesībām mācīt matemātiku pamatskolā kvalifikācija. Pieredze: pirmā darba pieredze gūta Bērzgales pamatskolā, strādājot par 2. klases audzinātāju, vēlāk mācot matemātiku 4.-6. klasēm. Ir pieredze darbā apvienotajās klasēs. Intereses: atpūta ar ģimeni, ceļošana. 
Sākumskolas skolotāja Monta Vaivade. 
Izglītība: 2016. gadā ieguvusi profesionālo bakalaura grādu Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā ar kvalifikāciju kā sākumskolas skolotāja ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā. Pieredze: pirmā pieredze darbā ar bērniem iegūta Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskolā, strādājot brīvā laika centrā. Intereses: aktīva atpūta dabā, sports, teātris, grāmatu lasīšana.
Sākumskolas skolotāja Egija Varekoja.
Izglītība: Latvijas Universitātē 2001. gadā iegūts izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā un kvalifikācija „Mājturības un kultūras vēstures skolotāja”,  2006. gadā iegūts skolotāja diploms ar kvalifikāciju „Pamatizglītības skolotājs 1. -4. klasēs”, savukārt Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā 2013. gadā iegūta kvalifikācija „Skolotājs logopēds”. Pieredze: līdzšinējā darba pieredze ir saistīta ar pedagoģisko darbu Zaubes pamatskolā. 10 gadus strādājusi par mājturības un sākumskolas skolotāju, bet pēdējos 5 gadus strādājusi pirmsskolas grupā, gatavojot 5-6 gadīgos bērnus skolai, paralēli 3 gadus vadījusi logopēdijas nodarbības sākumskolas un pirmsskolas bērniem. Intereses: rokdarbi, daiļliteratūra – īpaši latviešu rakstnieki, teātra izrādes, koncerti, pēdējos gadus – dārzs, pelargonijas un mājas apkārtne. Sakārtotā vidē arī domas sakārtojas!
Sākumskolas skolotāja Ieva Razgačeva.
Izglītība: 1999. gadā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā iegūta kvalifikācija “Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt mājturību un vizuālo mākslu pamatskolā”, pedagoģijas bakalaura grāds. 2004. gadā Daugavpils Universitātē- izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā. 2006. g. iegūts sertifikāts – tiesības mācīt pirmsskolas  izglītības pakāpē. Pieredze: Raiskuma pamatskolā strādājusi par sākumskolas skolotāju, meiteņu mājturības un tehnoloģiju skolotāju, vizuālās mākslas skolotāju, pirmsskolas skolotāju 5.-6. gadīgiem bērniem. Ir pieredze darbā apvienotajās klasēs. Intereses: sportiska brīvā laika pavadīšana kopā ar ģimeni, grāmatas, dažādas radošas lietas. Atziņa: “Bērni ir kā taureņi vējā, katrs no viņiem lido tik labi, cik spēj.”
Sākumskolas skolotāja Baiba Zelča.
Izglītība: 2018. gadā Latvijas Universitātē iegūts profesionālais bakalaura grāds izglītībā un pirmsskolas un sākumskolas kvalifikācija. Iepriekš Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskolā studējusi psiholoģiju. Papildus profesionālās pilnveides kursos apgūti valdorfpedagoģijas principi un metodika pamatskolā. Pieredze: pedagoģija ieinteresēja līdz ar savu bērnu piedzimšanu. Interese par bērnu harmonisku un daudzpusīgu audzināšanu izaugusi par profesionālu interesi. 5 gadus strādājusi pirmsskolā “Pumpurdārzs”. Intereses: patīk aktīvi pavadīt brīvdienas – pastaigas dabā, ceļojumi un piedzīvojumi. Fano par saviem bērniem. Patīk sevi atklāt arvien no jauna. Atziņa: “Visu ko daru, to daru no sirds!”
Sākumskolas skolotāja Annija Diedrika.
 Izglītība: 2016. gadā iegūts bakalaura grāds Latvijas Universitātē – latviešu valodas un literatūras skolotāja un sākumizglītības skolotāja kvalifikācija. Pieredze: NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola (latviešu valodas un literatūras skolotāja, klases audzinātāja), Rīgas 71. vsk. (latviešu valodas un literatūras skolotāja). Intereses: aizrauj kustība – skriešana, riteņbraukšana, peldēšana, patīk literatūra, kultūras pasākumi un māksla. 
Atziņa: “Mazāk ir vairāk.”
Latviešu valodas un literatūras skolotāja Santa Bērziņa.
Izglītība: LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē iegūts bakalaura grāds izglītībā un latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija. Pieredze: Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskolā 11 gadus mācījusi latviešu valodu un literatūru, kā arī vadīja Skolēnu parlamentu un audzinātāju MK un organizēja dažādus skolas pasākumus. No 2014. – 2017. gadam Laurenču sākumskolā strādāja par pagarinātās dienas grupas skolotāju, bet viens mācību gads aizvadīts Siguldas Valsts ģimnāzijā, mācot latviešu valodu un literatūru 7. klašu skolēniem.  Intereses: ļoti patīk lasīt grāmatas, skatīties labu kino un aktīvi pavadīt brīvdienas. Interesē psiholoģija. Atziņa: Ja tu nevari šodien, varēsi rīt! Galvenais ir darīt! Un ticēt, ka izdosies!
Latviešu valodas un literatūras skolotāja Vita Tuņķele.
Izglītība: Latvijas Universitātē Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē iegūta vidusskolas latviešu valodas kā otrās valodas skolotāja kvalifikācija. Pieredze: pirmos 5 gadus pēc universitātes absolvēšanas strādājusi Rīgas 9.vakara (maiņu) vidusskolā par latviešu valodas un literatūras skolotāju, gandrīz 10 gadi aizvadīti, mācot latviešu valodu pieaugušajiem un vadot dažāda ilguma kursus, un pavisam neliels laiciņš, mācot studentus LU Rīgas Medicīnas koledžā. Intereses: grāmatas, teātri, koncerti un izstādes. Ļoti patīk pavadīt laiku pie un uz ūdens. Atziņa: “Acis darba izbijās, rokas darba nebijās.”
Sporta skolotājs Dainis Tašiņš.
Izglītība: Profesionālais maģistra grāds LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē ar kvalifikāciju veselības mācības un sporta skolotājs. Iegūts B kategorijas sporta speciālista (sporta treneris) sertifikāts, LFF B-UEFA futbola trenera licence un Bērnu nometņu vadītāja apliecība. Apmeklēti profesionālās pilnveides semināri. Pieredze: pēdējos divus gadus strādājis par sporta skolotāju Rīgas 94. vidusskolā, kopš 2006. gada strādā par futbola treneri, bet kopš 2017. gada ir SK „Super Nova” Siguldas filiāles treneris. Intereses: ģimene, sports, ceļošana. Atziņa: Nepadoties pie pirmajām grūtībām, bet turpināt virzīties uz mērķi!
Sporta skolotājs Mareks Veics.
Izglītība: Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā iegūts profesionālais bakalaura grāds sporta zinātnē un basketbola vecākā trenera un vadītāja sporta jomā kvalifikācijas. Jaunībā spēlējis basketbolu, absolvējis arī Siguldas Sporta skolu. Darba pieredze: šobrīd strādā ne tikai kā Laurenču sākumskolas sporta skolotājs, bet arī basketbola un vispārējās fiziskās sagatavotības treneris. Intereses: atpūta ar ģimeni un ceļošana.
Dabaszinību skolotāja Dace Purviņa.
Izglītība: Latvijas Universitātē iegūta kvalifikācija kā vidusskolas bioloģijas un pamatskolas ķīmijas skolotājai. ISEC B1 kursos iegūta kvalifikācija par pamatizglītības dabaszinību standartu īstenošanu 5.-6. klasē un Sertifikāts ar tiesībām mācīt dabaszinības pamatizglītības pakāpē. LLU iegūts zinātniskais grāds kā pedagoģijas maģistram, LLU iegūta kvalifikācija – diplomēts agronoms. Pieredze: izglītības darbā strādāts no 1994. līdz 2015. gadam Mālpils Profesionālajā vidusskolā, kur vidusskolēniem pasniegti lauksaimniecības un vides zinību mācību priekšmeti, paralēli no 2001. līdz 2018. gadam strādāts arī Mālpils internātpamatskolā, mācot dabaszinības sākumskolā un bioloģiju, ķīmiju pamatskolas klasēs. Mālpils internātpamatskolā bijusi Eko komandas koordinatore no 2012. līdz 2018. gadam. No 1986. līdz 1993. gadam gūta pieredze Agrofirmā Mālpils, strādājot par sēklkopības agronomu. Intereses: brīvā laika pavadīšana dabā un veselīgs dzīvesveids – dārzs, mežs, orhidejas, putni, ceļošana, rokdarbi, nedaudz fotografēšana un dziedāšana korī. Atziņa: “Lai kurp tu dotos, dodies no visas sirds.” /Konfūcijs/
Krievu valodas skolotāja Valentīna Voiciša.
Izglītība: Augstākā pedagoģiskā – Kokčetavas (Kazahstāna) pedagoģiskais institūts, filoloģijas fakultāte. Pieredze: Pedagoģiskā darba stāžs – 29 gadi. Darba vietas: Mārsnēnu pamatskola (6 gadi – krievu valodas un  literatūras skolotāja, Liepas pamatskolā – 22 gadi krievu valodas un  ģeogrāfijas skolotāja, direktora vietniece audzināšanas jomā). No 2012. g. strādā Siguldas pilsētas vidusskolā, No 2003. gada aktīvi iesaistās dažādu ES un Latvijas Republikas fondu projektu īstenošanā, konferencēs, semināros un nometņu organizēšanā un vadīšanā. Valentīna ir Latvijas Humānās Pedagoģijas Asociācijas valdes locekle. No 2004. gada strādā pēc humānās pedagoģijas principiem, māca bērnus ar pozitīvu emociju starpniecību. Izglītības saturu pilnveidojusi, rūpējoties par bērna personības veidošanos, atzīstot katra cilvēka unikālo vērtību, viņa talantus, intereses un vajadzības. Cenšas palīdzēt bērniem apzināt labestīgu jūtu, vārdu, domu un darbu milzīgo spēku, veicināt tikumiski-ētiskas pārliecības veidošanos, mācīt iepazīt Mīlestības, Skaistuma Apziņas, Līdzcietības, Žēlsirdības, Drosmes un Godīguma nozīmi cilvēka dzīvē. No 2008. gadā piedalās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas skolu sadarbības tīkla pedagogu pieredzes apmaiņai izveidošanā. Intereses: teātris, tūrisms, ceļojumi, dārzkopība, kulinārija, veselīgs dzīves veids. Trīs bērnu laimīga mamma. „Prieks izstarot un izdalīt. Izdalīt to, kas mums pieder, vienalga, vai tā būtu maize vai māja, doma vai sapnis, un zināt, ka ir kāds, kas to saņem.” /Zenta Mauriņa/
Mūzikas skolotāja Kristiāna Eglīte.
Izglītība: 2008. gadā pabeigta kordiriģēšana Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā, Ekonomikas un Kultūras augstskolā 2013. gadā pabeigts kultūras menedžments. No 2013. līdz 2017. gadam mācījusies Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā par pedagogu. Pieredze: strādājusi par koordinatoru Skolēnu dziesmu svētkos un lielajos dziesmu svētkos. Pirmā darba pieredze tika iegūta RPII „Mārdega” kā mūzikas skolotājai, strādāts arī citās pirmsskolas iestādēs. Liela darba pieredze tika iegūta PPII „Laumiņas Rezidence”, kur strādājusi par mūzikas skolotāju, pedagogu, metodiķi un pasākumu vadītāju. PII „Zvaigznīte” strādājusi par pedagogu. Pēc ilgākas atpūtas brīvprātīgi darbojās kā kormeistare un diriģente sieviešu korī „Vox Cordis”. Intereses: patīk darboties aktīvos pasākumos, piedalīties dažādās sporta aktivitātēs – skriešana, badmintons un orientēšanās sacensībās. Vienmēr ir bijis prieks strādāt kopā ar bērniem gan lielākiem, gan mazākiem.
Sociālo zinību skolotāja Inga Šteinberga.
Izglītība: Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā, 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība studiju programmā “Skolotājs”, projekta „Mācītspēks” absolvente. Pieredze: 12 gadu pieredze komercbanku sektorā, 7 gadu pieredze jauno darbinieku mācību jomā, 3 gadu pieredze bankas iekšējā lektora amatā, 2 gadu pieredze pedagoga amatā un paralēli strādā kā procesu efektivitātes un pārmaiņu vadītāja.  Intereses:  patīk pastaigas, sarunas un grāmatas, ēdienu gatavošana, ģimenes izbraucienu plānošana. Dzīves formula: „Esi Tu pati un pasaule Tev piemērosies” /Laura Dennler/
Vācu valodas skolotāja Dace Mitrofanova.
Izglītība: iegūta vācu valodas skolotāja izglītība LU PPF, vēlāk arī filoloģiskā izglītība kā vācu valodas tulkotājai (LU HZF). Pieredze: pirmā darba pieredze kā vācu valodas skolotājai gūta arodvidusskolā, tad strādājusi bijušajā Āgenskalna Ģimnāzijā (tagad Rīgas Valsts vācu ģimnāzija). Tagad strādā Siguldas Pilsētas vidusskolā un Laurenču sākumskolā. Intereses: kino, zīmēšana un grāmatas, reizēm mainot ierasto literatūras žanru. Ar prieku iet garākos pārgājienos, lai izbaudītu dabu. “Sigulda ir forša vieta, kur dzīvot, strādāt un augt!”
Angļu valodas skolotāja Valda Obuha.
Izglītība: Liepājas Pedagoģiskā augstskola, Pirmskolas pedagoģijas un psiholoģijas pasniedzējs, pirmskolas audzināšanas metodiķis, Latvijas Universitāte, sākumskolas skolotāja, Latvijas Universitāte, pamatskolas angļu valodas skolotāja.
Papildus izglītība – karjeras izglītības darba organizēšana vispārizglītojošajās un profesionālajās izglītības iestādēs, izglītības iestādes bibliotekārs. 
Pieredze: 34 gadi; bērnudārza audzinātāja, sākumskolas skolotāja, angļu valodas skolotāja, bibliotekāre, karjeras konsultante.
Intereses: daba, cilvēki, teātris. Patīk darboties dārzā.
Moto: īstais mirklis vienmēr ir šis mirklis, īstā vieta – šeit.
Datorikas skolotāja Sarmīte Ozola.Datorsistēmu un datortīklu administratore Marina Žakoviča.
Izglītība: pašlaik studē Latvijas Universitātē 2. līmeņa profesionālajā augstākās izglītības studiju programmā “Skolotājs”. Projekta „Mācītspēks” otrā iesaukuma dalībniece. Bakalaura grāds Uzņēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs, specialitātē – ekonomists. Pieredze: AS Latvijas Loto valdes priekšsēdētājas palīdze, divus gadus dzīvoja Islandē, Biedrības “Leona Paegles ielas nams Nr.12” valdes priekšsēdētāja, Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā projektu vadītāja, finanšu speciāliste. Intereses: riteņbraukšana, aktīvs dzīvesveids, ceļošana, pārgājieni, mežs un daba, rokdarbi, savu zināšanu un prasmju pilnveidošana, grāmatu lasīšana. 
Atziņa: “Neviens kalns nav par augstu, neviena bedre nav par dziļu.”
Matemātikas skolotāja Anta Paula.
Izglītība: 1986. gadā pabeigts tolaik V. Lāča Liepājas Valsts Pedagoģiskais institūts, iegūta pamatskolas pedagoga kvalifikācija. 2002. gadā Latvijas Universitātē iegūts izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, izstrādājot un aizstāvot darbu “Kustību nepieciešamība un iespējas jaunākā skolas vecuma bērniem”.
Pieredze: pedagoģiskais darba stāžs 33 gadi, strādājot Turaidas pamatskolā un 25 gadus Nītaures vidusskolā gan kā sākumskolas pedagogam, gan mācot matemātiku 5. un 6. klašu skolēniem. Ar ļoti labiem un izciliem panākumiem vadīts tautisko deju kolektīvs “Šurumburums”, kurš skolotājas vadībā 4 reizes piedalījies Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Ir 8 gadu pieredze strādājot Bāriņtiesā.
Intereses: patīk rūpēties par bitēm, iegūta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību – biškopis. Prieku un enerģiju rada velobraukšana, nūjošana, ogošana, sēņošana, peldēšana. Regulāri apmeklē teātru izrādes un kvalitatīvus koncertus. Ļoti patīk ceļot gan pa Latviju, gan ārpus tās. Labprāt lasa grāmatas un ir izdevies šajā aktivitātē ieinteresēt arī daudzus bērnus. Atziņa: cilvēka prātam ir trīs atslēgas, ar kurām var atslēgt visu. Tās ir: cipari, burti, notis jeb – zināt, domāt, sapņot. 
Matemātikas skolotāja Agita Kalniņa. 
Izglītība: 1984. gadā pabeigts toreizējais V. Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts un iegūta matemātikas skolotāja kvalifikācija. Joprojām patīk mācīties. Pieredze: 33 gadus strādājusi par matemātikas skolotāju Sesavas pamatskolā. Zināmu laiku bijusi arī direktora vietniece izglītības jomā un interešu izglītībā. Vadījusi klašu audzinātāju metodisko komisiju. Patīk audzināt klasi. Intereses: ģimene. Dzied korī, reizēm uzspēlē teātri. Patīk gan slēpot, gan braukt ar velosipēdu. Spēlē novusu un reizēm galda tenisu. Lasa, ceļo pa Eiropu un Latviju. Apmeklē dažādus kultūras pasākumus. Atziņa: “Labais vairo labo!”
Dizaina un tehnoloģiju, vizuālās mākslas skolotāja Zane Gercāne Nora.
Izglītība: Ekonomikas un Kultūras augstskolā apgūta “Interjera dizains” bakalaura programma. Šobrīd Latvijas Universitātē tiek studēta bakalaura programma “Sociālais darbs”. Pieredze: izstrādāti gan privātiem klientiem, gan sabiedriskām telpām interjeri. Sociālās prasmes pilnveidotas, strādājot bērnu namā un veco ļaužu aprūpes namā. Intereses: ģimene, mani četri bērni, kā arī nebeidzama interese par skaisto, viedo, interesanto, garšīgo šinī pasaulē!
Sociālo zinību skolotāja Ance Irmeja.
Izglītība: 2017. Gadā iegūts sociālo zinātņu bakalaura grāds Komunikācijas zinātnē, Latvijas Universitātē. 2011. Gadā pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība Kultūras menedžmentā, Ekonomikas un Kultūras augstskolā. Skolotāju izglītības programmas Mācītspēks dalībniece. Pieredze: savu karjeru sākusi televīzijā TV24 kā raidījumu producente un vēlāk ziņu dienesta vadītāja, strādājusi par redaktori producentu kompānijā, veidojot izklaidējošus raidījumus kanālam TV3. Ir pieredze dažādu korporatīvo pasākumu organizēšanā un producēšanā, kā arī sabiedrisko attiecību un mārketinga jomā, strādājot Siguldas novada pašvaldībā. Vasaras sezonā vadu savu viesu namiņu Līgatnē. Intereses: vizuālā komunikācija, daba, cilvēki, interjera dizains, joga. Pārvēršu vecas un nevajadzīga lietas jaunās. 
Atziņa: Esi tu pats. Visi citi jau ir aizņemti. /Oskars Vailds/

Atbalsta personāls

Sociālais pedagogs Edīte Bērziņa.
Izglītība:
2001. gadā iegūts izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā un sociālā pedagoga kvalifikācija. Pieredze: no 2001. līdz 2012. gadam strādājusi Rīgas Mūzikas internātvidusskolā par sociālo pedagogu un audzinātāju. Bijusi skolu sociālo pedagogu metodiskās apvienības vadītāja Zemgales priekšpilsētā. No 2012. līdz 2017. gadam strādājusi Mālpils internātpamatskolā par sociālo pedagogu un audzinātāju. Intereses: dārza veidošana, puķu audzēšana, teātru un koncertu apmeklēšana, kopā pavadīts laiks ar ģimeni. Atziņa: “Nekrati zaļu ābeli – kad āboli nogatavosies, tie paši nokritīs! Viss notiek tad, kad tam jānotiek un tieši īstajā laikā!”
Medicīnas māsa Laine Zīverte-Dzirkale.
Izglītība: RSU Sarkanā Krusta Medicīnas koledžā iegūta medicīnas māsas kvalifikācija. 2012. gadā Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē iegūts profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un internās aprūpes māsas kvalifikācija, bet 2014. gadā Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē iegūts Veselības zinātņu maģistra grāds uzturzinātnē. Pieredze: strādājusi kā medicīnas māsa Rīgas Austrumu slimnīcā “Gaiļezers”, Rīgas Dzelzceļa slimnīcā “Biķernieki” (Apdegumu centrā), kā arī Rīgas Austrumu slimnīcā “Linezers” (ginekoloģijas nodaļā). Tāpat ir pieredze kā ārstniecības personai zobārstniecībā, darbojusies arī skaistumkopšanas jomā kā kosmētiķe un sejas un ķermeņa kopšanas speciāliste. Intereses: ceļošana, riteņbraukšana.
Psiholoģe Laura Roze.
Izglītība: LU Pedagoģijas, Psiholoģijas un Mākslas fakultātē iegūts profesionālā maģistra grāds psiholoģijā, kvalifikācija – Izglītības psihologs. Apguvusi vecāku apmācības programmu BEA (“Bērnu emocionālā audzināšana”), iegūstot tiesības vadīt vecāku apmācības grupas. Pieredze: strādājusi kā Psihologs Rīgas Imantas vidusskolā. Tagad strādā Privātajā Vidusskolā “Klasika” un Laurenču sākumskolā. Intereses: pati dzīve un viss ko tā ietver!
Pedagoga palīgs, teātra mākslas un teātra pulciņa vadītāja Gunta Suhanova.
Izglītība: Liepājas Universitātē iegūta latviešu valodas un literatūras skolotājas kvalifikācija, Latvijas Universitātē – maģistra grāds izglītības zinātnēs. Pieredze: strādājusi par matemātikas skolotāju Lādes pamatskolā, latviešu valodas un literatūras skolotāju un direktora vietnieci izglītības jomā Limbažu 3. vidusskolā. Ir pieredze skolu teātru vadīšanā – no 1992. g. bijusi Limbažu 3. vidusskolas skolēnu teātra „Niķis” režisore. Izdevniecību RaKa, Pētergailis un Zvaigzne ABC izdoto mācību grāmatu, metodisko materiālu autore un autoru kolektīvu vadītāja. Intereses: ceļošana, teātris, ziedi un atpūta pie jūras kopā ar bērniem un mazbērniem. Atziņa: “Ikviens bērns ir tā vērts, lai mēs viņam dotu spārnus!”
Logopēde Vita Siliņa.
Izglītība: Liepājas Valsts pedagoģiskajā institūtā iegūta augstākā pedagoģiskā izglītība, logopēda specialitāte iegūta Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā. Pieredze: 16 gadus strādājusi kā 1. klases skolotāja, kā logopēde – 15 gadus. Intereses: brīvajā laikā labprāt lasa vēsturiskus romānus, ceļo, sēņo un ogo, apmeklē koncertus un auklē mazbērnus.
Pedagoga palīgs un robotikas pulciņa vadītāja Anete Štolca.
Izglītība: iegūts profesionālā bakalaura grāds Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā (RPIVA) – bioloģijas un dabaszinību skolotājs. LLU mūžizglītības centrā iegūts sertifikāts “Pedagogs-karjeras konsultants”. Pieredze: uzsākot pedagoģijas studijas, jau aktīvi darbojusies bērnu jauniešu centros, privātā pirmsskolas izglītības iestādē, tur sākot interesēties par un ap lego, robotiku. 3 gadi pavadīti darbojoties Bērnu un jauniešu centrā “Junda”, kur vadīti šie pulciņi, paralēli Valsts ģimnāzijā mācot bioloģiju un esot pedagogs-karjeras konsultants. Intereses: patīk būt dabā, doties pastaigās, izcept gardu kūku, izlasīt labu grāmatu, apmeklēt teātri, kino. Ir forši, ja visu, kas patīk, var darīt kopā ar svarīgākajiem cilvēkiem manā dzīvē, un tā ir mana ģimene.
Logopēde Kristiāna Veica
Izglītība: Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātē iegūts profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un audiologopēda profesionālā kvalifikācija. 
Darba pieredze: Gadu strādāju Rīgā par logopēdu darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem. Šobrīd strādāju ne tikai Laurenču sākumskolā, bet arī Siguldas slimnīcā, kā audiologopēds.
Intereses: Patīk dažādi rokdarbi, pavadīt laiku dabā un ceļot, gatavot ko garšīgu, lasīt grāmatas un skatīties interesantas filmas.
Atziņa: “Tas ir ļoti svarīgi – laiku pa laikam būt mazam, lai augtu liels” /Imants Ziedonis/
Bibliotekāre Astra Kablukova
Izglītība: Iegūta pārtikas tehnologa izglītība, vadīti vairāki kolektīvi saistībā ar apgūto profesiju.
Pieredze: Pēdējos gados apgūtas jaunas zināšanas un prasmes, kas ļāvušas ieraudzīt sevi jaunā ampluā, šobrīd ar interesi apgūstu bibliotēkas zinības. 
Intereses: Patīk šūt, brīvo laiku labprāt pavadu ar ģimeni un līdzīgi domājošiem cilvēkiem aktīvā atpūtā pie dabas. 
Atziņa: Labs vārds un smaids naudu nemaksā, dalīsimies ar to. Es joprojām to mācos. 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: