Kontakti

Adrese:
1.-3.klašu korpuss: Laurenču iela 7, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
4.-6.klašu korpuss: Puķu iela 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150

Dežurants 1.-3.kl.korpusā 67347920
Dežurants 4.-6.kl.korpusā 67973322

e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv

Direktors Kristaps Zaļais
Tālrunis: 67347920
e-pasts: kristaps.zalais@sigulda.lv

Direktora vietniece izglītības jomā Elīna Ozoliņa
Tālrunis: 67347945
e-pasts: elina.rumba@sigulda.lv

Direktora vietniece audzināšanas jomā Vanesa Čeičiniece
Tālrunis: 67973330
e-pasts: vanesa.ceiciniece@sigulda.lv

Direktora vietniece saimnieciski administratīvajā darbā Evija Lemberga
Tālrunis: 65509683
e-pasts evija.lemberga@sigulda.lv

Lietvede Arnita Kirsanova un interešu izglītības un pagarinātās dienas grupas administratore Sanita Vijupe
Tālrunis: 67347938

Sociālā pedagoģe Ilga Sirmele un psiholoģe Laura Roze
Tālrunis: 62907717

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: