Kontakti

Adrese:
1.-3.klašu korpuss: Laurenču iela 7, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
4.-6.klašu korpuss: Puķu iela 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150

Dežurants 1.-3.kl.korpusā 67347920
Dežurants 4.-6.kl.korpusā 67973322

e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv

Direktore Aija Cunska
Tālrunis: 67347920
e-pasts: aija.cunska@sigulda.lv

Direktores vietniece izglītības jomā p.i. Laila Zinberga
Tālrunis: 67347945
e-pasts: laila.zinberga@sigulda.lv

Direktores vietnieces audzināšanas jomā p.i. Anete Štolca
e-pasts: anete.stolca@sigulda.lv

Direktores vietnieks saimnieciskos jautājumos Mārtiņš Inbergs
Tālrunis: 67347938
e-pasts: martins.inbergs@sigulda.lv

Lietvede Dace Lāce
Tālrunis: 67347938
e-pasts: dace.lace@sigulda.lv

Sociālā pedagoģe Edīte Bērziņa
Tālrunis: 62907717

Psiholoģe Laura Roze
Tālrunis: 65509683

Medmāsa Laine Zīverte- Dzirkale
Tālrunis: 67347925

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: