Kontakti

Adrese:
1.-3.klašu korpuss: Laurenču iela 7, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
4.-6.klašu korpuss: Puķu iela 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150

Dežurants 1.-3.kl.korpusā 67347920
Dežurants 4.-6.kl.korpusā 67973322

e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv

Direktors Kristaps Zaļais
Tālrunis: 67347920
e-pasts: kristaps.zalais@sigulda.lv

Direktora vietniece izglītības jomā Elīna Ozoliņa
Tālrunis: 67347945
e-pasts: elina.ozolina@sigulda.lv

Direktora vietnieces audzināšanas jomā p.i. Santa Kadiķe
Tālrunis: 67973330
e-pasts: santa.kadike@sigulda.lv

Direktora vietniece saimnieciskajos jautājumos Dace Smildziņa
Tālrunis: 67347938
e-pasts: dace.smildzina@sigulda.lv

Administratore Dace Lāce
Tālrunis: 67347938
e-pasts: dace.lace@sigulda.lv

Sociālā pedagoģe Edīte Bērziņa
Tālrunis: 62907717

Psiholoģe Laura Roze
Tālrunis: 65509683

Medmāsa Laine Zīverte
Tālrunis: 67347925

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: