Mīti un fakti par Laurenču sākumskolu

1. Laurenču sākumskola ir privātskola.
Nē, Laurenču sākumskola ir pašvaldības dibināta izglītības iestāde, kas īsteno pamatizglītības pirmā posma (1.–6. klase) programmu (izglītības programmas kods 11011111).

2. Laurenču sākumskolā ir 100 eiro mēneša maksa.
Nē, Laurenču sākumskolā ir vecāku līdzfinansējums 20eur mēnesī Laurenču sākumskolas Vecāku atbalsta biedrībai, lai nodrošinātu pakalpojumus, kuriem nav pieejams valsts vai pašvaldības finansējums, tajā skaitā ekskursijas, skolas tradicionālos pasākumus, nepieciešamos materiālus mācību procesam, ko nenodrošina valsts un pašvaldība u.tml.
Papildus tam pēc vecāku izvēles, vēlmes un vajadzības ir iespēja izmantot pagarinātās dienas grupas pakalpojumu, kad ir iespējams atstāt bērnu skolā pedagogu uzraudzībā otrajā dienas daļā no 16:00 līdz 19:00. Šis ir maksas pakalpojums.
Pēc vecāku vēlmes un vajadzības ir iespēja apmeklēt vairāk nekā 10 dažādus interešu izglītības pulciņus, kuri skolēniem ir bez maksas.

3. Laurenču sākumskolā, uzsākot mācības, ir jāiegādājas dārgas ierīces.
Nē, lai uzsāktu mācību gaitas Laurenču sākumskolā, nav vajadzīgas nekādas ierīces, īpaši specifiski pirkumi. Mācību procesa ietvaros skola nodrošina skolēnus gan ar planšetdatoriem, gan citiem nepieciešamajiem resursiem.

4. Laurenču sākumskolā ir IT, dabaszinību un sporta novirziena klases.
Laurenču sākumskolā skolēniem ir iespējas padziļināti apgūt dabaszinības, informācijas tehnoloģijas un matemātiku, pievēršot pastiprinātu uzmanību šīm nozarēm, nodrošinot gan fakultatīvās nodarbības šajos mācību priekšmetos, kā arī tos integrējot skolēnu ikdienā un mācību procesā.

5. Obligāta pagarinātās dienas grupa.
Nē, Laurenču sākumskolas skolēniem pagarinātā dienas grupa nav obligāti izmantojams pakalpojums. To katrs vecāks izvēlas brīvi pēc savas vēlmes un vajadzības.

6. Skolā ir klases ar lielu skolēnu skaitu.
Nē, Laurenču sākumskolā skolēnu skaits vienā klasē nav lielāks par 24 skolēniem.

%d bloggers like this: