Laurenču sākumskola

Pieteikšanās Laurenču sākumskolā no 1.marta

Laurenču sākumskola  uzsāk audzēkņu  uzņemšanu ar šī gada 1. martu. Laurenču sākumskolā uzņemsim audzēkņus no 1. līdz 6. klasei.

Pieteikumus lūdzam iesniegt  personīgi skolas direktorei Sanitai Ungurai,

Siguldas novada Jaunrades centrā, Skolas ielā 3 (bijušajā Tornīšu skolā)

Pirmdienās, ceturtdienās 8:00-18:00

Otrdienās, trešdienās 8:00- 17:00

Piektdienās 8:00-14:00

Sīkāka informācija pie Laurenču sākumskolas direktores Sanitas Unguras,

mobilais tālrunis: 27807774,  e-pasts: sanita.ungura@sigulda.lv

 

Ar šī gada 3. martu  izsludinām konkursu uz sākumskolas skolotāju vietām Laurenču sākumskolā, motivācijas vēstules un CV sūtīt: laurencuskola@sigulda.lv

Par Laurenču sākumskolas direktori apstiprināta Sanita Ungura

Februāra beigās Siguldas novada Dome amatā apstiprinājusi Laurenču pamatskolas direktori Sanitu Unguru.

Sanita Ugura ir absolvējusi Liepājas Universitāti, iegūstot profesionālo maģistra grādu pirmsskolas pedagoģijā un psiholoģijā un Daugavpils Universitāti, kurā iegūts akadēmiskais maģistra grāds pedagoģijā.

Sanita Ungura 15 gadus strādājusi par sākumskolas skolotāju, piecus gadus bijusi mācību pārzine Raiskuma pamatskolas sākumskolas izglītības klasēs, bet pēdējos trīs gadus nodevusies Montesori pedagoģijai, strādājot privātajā bērnudārzā „Pētnieku darbnīca”. Kopš 2012.gada Sanita Ungura vadīja Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi „Pīlādzītis”.

„Esmu apņēmības pilna ielikt visas savas zināšanas un pieredzi organizējot un vadot Laurenču sākumskolu. Ir liels izaicinājums iepriekšējos darba gados iegūtās zināšanas iedzīvināt pašvaldības dibinātā skolā ar alternatīvu pieeju mācību procesam un brīvā laika organizēšanai, lai radītu jaunu, bērniem draudzīgu skolu, kuras attīstībai būs svarīga arī vecāku līdzdarbošanās mācību procesā”, atklāj Laurenču sākumskolas direktore S.Ungura.

Jau ziņots, ka 2013.gada 1.septembrī Siguldā, Laurenčos, durvis vērs jauna sākumskola, kuras izveidē iesaistīti dažādu nozaru profesionāļi, lai izveidotu skolu,
kas veicinās bērnu izaugsmi un personības attīstību, atraisīs viņu spējas un vēlmi mācīties. Sākumskolā skolēni apgūs pamatizglītības programmu 1.–6.klasei ar padziļinātu dabaszinību un tehnoloģiju ievirzi, vispusīgu papildus  izglītības programmu kā arī angļu valodu no 1. klases, bet otru svešvalodu – no 3. klases. Bērni varēs uzturēties skolā, aktīvi nodarbojoties vai atpūšoties līdz pat plkst.19.00 – sadarbībā ar Siguldas Mākslu skolu „Baltais flīģelis” un Sporta skolu varēs uzsākt vai turpināt profesionālās ievirzes izglītību pieprasītākajās programmās.

Direktore atklāj, ka pirmie darbi jaunajā amatā jau uzsākti – notiek darbs pie skolas mācību programmu licenzēšanas, bet jau no 1.marta sāksies skolēnu uzņemšana jaunajā skolā, radoša pedagogu kolektīva komplektēšana un vecāku padomes izveide.

Informāciju par mācību iespējām Laurenču sākumskolā vecāki var iegūt pie skolas direktores Sanitas Unguras pa tālruni 27807774 vai e-pastu: sanita.ungura@sigulda.lv, kā arī sekojot aktualitātēm pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv.

Pārskats par vecāku tikšanos 21.02. Baltajā Flīģelī

Autors: Dace Vāvere. Raksts tapis sadarbībā ar laikrakstu Siguldas Elpa. Oriģinālā publicēts ar virsrakstu Vecākiem liela interese par izglītības iespējām Laurenču sākumskolā.

Pagājušajā nedēļā uz tikšanos par izglītības iespējām Laurenču sākumskolā bija pulcējušies aptuveni 100 cilvēki. Viņu vidū bija gan tādi vecāki, kuru bērni uzsāks vai turpinās skolas gaitas šī gada septembrī, gan tādi, kuru bērniem līdz skolas gaitām vēl jāgaida pāris gadi. Visus viņus vienoja vēlme uzzināt, ar ko jaunā sākumskola atšķirsies no citām novada skolām.

Uz šo un citiem vecākus interesējušiem jautājumiem atbildes sniedza Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, Siguldas novada domes Izglītības un kultūras komitejas vadītāja Līga Sausiņa, Laurenču sākumskolas direktore Sanita Ungura, darba grupas dalībniece, „Iespējamās misijas” programmas attīstības vadītāja Zane Oliņa un Siguldas novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja Maija Bruģe.

Līga Sausiņa vecākus iepazīstināja ar bērnu dzimstības dinamiku Siguldas novadā, norādot, ka, sākot ar 2013.gada 1.septembri, katru gadu skolās ienāks vismaz par 50 pirmklasniekiem vairāk nekā līdz šim. „Līdz ar to bērnu pietiks visām Siguldas skolām un būs arī pietiekami, lai nodrošinātu Laurenču skolas nokomplektēšanu tuvāko gadu laikā,” pauda L.Sausiņa un atgādināja, ka Laurenču sākumskola ir pašvaldības dibināta izglītības iestāde, kas īstenos pamatskolas izglītības programmu ar padziļinātu dabaszinātņu un tehnoloģiju ievirzi. Bez tam skola piedāvās vispusīgu papildus izglītības programmu mākslu, sporta, dabas un tehnikas jomās. Līdz jaunajam mācību gadam tiks speciāli izstrādātas un pilnveidotas mācību priekšmetu programmas, kā arī plānots, kā nodrošināt inovatīvu un efektīvu mācību procesa organizāciju. „Laurenču sākumskola atrodas unikālā vietā, kas paver iespējas mācību procesā un aktīvajā atpūtā mērķtiecīgi izmantot apkārtējo vidi – dabu, sporta kompleksu, tādējādi nodrošinot arī ikdienas nodarbības svaigā gaisā,” uzsvēra L.Sausiņa.

Līdz šim jau vairāki vecāki aktīvi iesaistījušies jaunās skolas koncepta un programmu apspriešanā. Nupat veiktā vecāku aptauja liecina, ka daudziem vecākiem ir aktuāls pilnas dienas režīms, kas dos iespēju bērniem uzturēties skolā arī pēc plkst.16.00, kad viņi varēs gan atpūsties, gan veikt individuālos darbus.

Uz sanāksmi sanākušos vecākus interesēja virkne jautājumu, kas saistīti gan ar uzņemšanu skolā un bērnu dienas režīmu, gan apgūstamajām programmām un vecāku līdzfinansējumu. Atbildot uz vecāku jautājumiem, MaijaBruģe skaidroja, ka Laurenču sākumskolā uzņems bērnus arī no citiem novadiem, jo likumdošana aizliedz noteikt ierobežojumus bērnu uzņemšanai skolā, pamatojoties uz viņu deklarēto dzīves vietu. „Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, varam prognozēt, ka visiem bērniem pietiks vietas Siguldas novada skolās un rindās pie skolām 1.martā, kad sākas uzņemšana, stāvēt nevajag,” pauda M.Bruģe un apstiprināja, ka vecāki var pieteikt bērnu vairākās skolās, kā tas bijis arī iepriekšējos gados. „Marta beigās direktori iesniegs sarakstus ar pieteiktajiem bērniem un mēs noskaidrosim, kāda ir vecāku izvēle, lai palīdzētu pieņemt galīgo lēmumu,” pauda M.Bruģe.

Vecākus satrauca jautājums par to, vai bērniem pēc 6.klases nebūs problēmas turpināt mācības citās skolās, uz ko L.Sausiņa skaidroja, ka Laurenču sākumskola, tāpat kā citas skolas, vadās pēc valsts noteiktā standarta, kas skolēnam ir jāapgūst katrā izglītības posmā. „Standarts ir viens, bet ceļi, kā to sasniedz, var būt dažādi. Tāpat kā līdz šim, bērni varēs turpināt mācības Siguldas Valsts ģimnāzijā, pilsētas vidusskolā vai citā izglītības iestādē. Pēc šīs skolas beigšanas bērniem būs visas durvis vaļā jebkurā virzienā un jebkurā skolā, arī nelielās mācību procesa atšķirības bērniem netraucēs un nebūs šķērslis!” vecākus iedrošināja L.Sausiņa.

Tā kā vairākus vecākus interesēja, vai šobrīd plānotais vecāku 50 latu līdzfinansējums papildus izglītības iespējām vēlāk nepalielināsies, sanāksmes vadītāji apliecināja, ka vecāku līdzfinansējumu pārvaldīs vecāku biedrība, nevis skolas administrācija. Biedrība pati noteiks līdzfinansējuma apjomu un lems par tā izmantošanu.

Aktuāls bija arī jautājums par skolēnu skaitu klasē.„Skolēnu skaits noteikti nepārsniegs 24, bet tas būs atkarīgs no pieteikumu skaita. Maija vidū būs skaidrs, cik klases būs nokomplektētas,” skaidroja L.Sausiņa. Viņu papildināja Zane Oliņa: „Skolēnu skaits nav izšķirošais rādītājs kvalitatīvam izglītības procesam. Latvijā šobrīd ir skolas, kur klasē ir 4–8 skolēni, bet izglītības kvalitāte ir zema. Izšķirošais faktors ir pedagogi.”

Savukārt Laurenču sākumskolas direktore Sanita Ungura skaidroja, ka, lai nokomplektētu skolotāju kolektīvu, tiks sludināts konkurss. „Skolotāji tiks izvēlēti ļoti rūpīgi, lai nodrošinātu skolu ar profesionāliem un radošiem skolotājiem. Maijā mēs varēsim iepazīstināt vecākus ar potenciālajiem skolotājiem,” atzina skolas direktore un aicināja vecākus aktīvi piedalīties ar savu redzējumu par skolu, aizpildīt anketas, kā arī komunicēt internetā. „Arī tad, ja vecāki vēl šaubās par skolas izvēli, aicinu tikties ar mani un pārrunāt neskaidros jautājumus,” aicināja S.Ungura.

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=aRjIazVSseo

 
Aicinām vecākus uzdot jautājumus par skolu sadaļā “Jautājumi“!

 

Vecākiem par bērnu izglītības iespējām jaunajā Laurenču sākumskolā

2013.gada 1.septembrī Siguldā, Laurenčos, durvis vērs jauna sākumskola,
kuras izveidē iesaistīti dažādu nozaru profesionāļi, lai izveidotu skolu,
kas veicinās bērnu izaugsmi un personības attīstību, atraisīs viņu spējas un vēlmi mācīties.

Laurenču sākumskolā Jūsu bērnam būs plašākas izglītības iespējas.

 • Bērni apgūs pamatizglītības programmu 1.–6. klasei ar padziļinātu dabaszinību un tehnoloģiju ievirzi, kā arī angļu valodu no 1. klases, bet otru svešvalodu – no 3. klases.
 • Vispusīga papildus  izglītības programma nodrošinās daudzveidīgu spēju attīstību mākslas, sporta, dabas un tehnikas jomās.
 • Sadarbībā ar Siguldas Mākslu skolu „Baltais flīģelis” un Sporta skolu varēs uzsākt vai turpināt profesionālās ievirzes izglītību pieprasītākajās programmās.
 • Bērni varēs uzturēties skolā, aktīvi nodarbojoties vai atpūšoties, līdz laikam, kamēr Jūs beigsiet darbu (līdz plkst. 19.00).

Laurenču  sākumskolā būs mūsdienīgs un aizraujošs mācību process, kas Jūsu bērniem nodrošinās paliekošu zināšanu un prasmju apgūšanu.

 • Bērni apgūs zināšanas pēc speciāli izstrādātām un pilnveidotām mācību priekšmetu programmām.
 • Bērni mācīsies aizrautīgu un radošu skolotāju vadībā, praktiski un aktīvi darbojoties – pētot, eksperimentējot, analizējot, radot pašiem, lai iegūtu vairāk prieka un motivācijas mācīties.
 • Mērķtiecīga un daudzveidīga tehnoloģiju izmantošana, kā arī dabas vides pieejamība pavērs daudz plašākas iespējas visu mācību priekšmetu apguvē.
 • Klasēs būs neliels skolēnu skaits (ne vairāk kā 22), kas dos iespēju nodrošināt individualizētu pieeju katram bērnam.

Laurenču sākumskolā Jūsu bērniem tiks radīta droša, draudzīga un mājīga vide.

 • Līdz mācību gada sākumam tiks nosiltināta skolas ēka, nomainīta apkures sistēma.
 • Pēc remonta bērni iegūs gaišas, mājīgas, mūsdienīgas telpas un to iekārtojumu, plašu bibliotēku – resursu centru, renovētu virtuvi un ēdnīcu.
 • Padziļinātai dabaszinību un tehnoloģiju apguvei tiks iekārtoti speciāli aprīkoti mācību kabineti. Ap skolu tiks izveidota labiekārtota teritorija ārpusklašu nodarbībām un brīvajam laikam.
 • Laurenču sporta un aktīvās atpūtas kompleksa tuvums pavērs unikālas iespējas sportam un aktīvajai atpūtai.
 • Lai bērni varētu droši nokļūt līdz skolai, tiks sakārtota infrastruktūra – Laurenču ielas remonts, gājēju un veloceliņa izbūve līdz skolai, skolēnu autobuss drošai nokļūšanai uz skolu un mājām.

Vecāki tiek aicināti līdzdarboties Laurenču sākumskolas darba plānošanā un darbībā.

 • Jūs varēsiet iesaistīties vecāku biedrības izveidošanā un darbībā.
 • Mēs aicināsim Jūs piedalīties mācību procesā – atsevišķu stundu un interešu izglītības nodarbību vadīšanā, ārpusklases pasākumu organizēšanā un norisē.
 • Mēs lūgsim Jūs ar līdzfinansējumu (aptuveni 50 Ls mēnesī) palīdzēt nodrošināt bērniem papildus izglītības iespējas.

Laurenču sākumskolas darbībai nepieciešamo finansiālo nodrošinājumu veidos:

 • valsts mērķdotācijas pedagogu darba algām un interešu izglītībai;
 • vecāku līdzfinansējums papildus izglītības iespējām;
 • pašvaldības finansējums skolas ēkas uzturēšanai, mācību līdzekļiem, materiāli tehniskajām vajadzībām un daļai darbinieku;
 • finansējuma piesaiste no dažādiem projektiem izglītības inovāciju izstrādei.

Skolēnu uzņemšana 1.–5. klasē:

 • vecāku iesniegumus bērnu uzņemšanai 1.–5. klasē pieņems no 1. marta;
 • dokumentus pieņems Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē, Skolas ielā 3;
 • dokumentu pieņemšana turpināsies līdz 1. septembrim;
 • izvērtējot iesniegumu skaitu, līdz 15. maijam Izglītības pārvalde pieņems lēmumu par 1.–5. klašu atvēršanu Laurenču sākumskolā 2012./2013.mācību gadā.

Ceturtdien, 21.februārī plkst.19.00,

Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”

aicinām uz sarunu par izglītības iespējām Laurenču sākumskolā.