Laurenču sākumskola

Laurenču sākumskolā noslēdzies 1. semestris

23. decembrī Laurenču sākumskolā svinīgā atmosfērā tika pasniegtas gan liecības, gan vairāki citi apbalvojumi. 1.-2. klašu posmā tika pasniegta 68 atzinība par augstiem sasniegumiem mācību darbā (liecībā tikai A un P vērtējumi), tika pasniegtas 15 pateicības par godprātīgu attieksmi pret mācību darbu, 8 skolēni saņēma pateicību par skolas vērtību iedzīvināšu skolas ikdienas dzīvē, savukārt 3.-4. klašu posmā par augstiem sasniegumiem mācību darbā pateicību saņēma 16 trešo klašu skolēni, zelta liecības šajā mācību gadā ceturtajā klasēs saņēma 14 skolēni, pateicību par godprātīgu attieksmi pret mācību darbu 12 skolēni, pateicību par skolas vērtību iedzīvināšanu ikdienas solī 5 skolēni un pateicību par iniciatīvu un aktīvu līdzdalību skolas dzīvē saņēma 3 skolēni.

5.-6. klašu posmā platīnu liecību saņēma viens skolēns, zelta liecību saņēma 12 skolēni, izaugsmes liecību saņēma 44 skolēni, pateicību par godprātīgu attieksmi pret mācību darba saņēma 12 skolēni, pateicību par skolas vērtību iedzīvināšanu ikdienas solī saņēma 6 skolēni, pateicību par iniciatīvu un aktīvu līdzdalību skolas dzīvē saņēma 5 skolēni. Gan 1.-3. klašu grupā, gan 4.-6. klašu grupā tika apbalvoti 3 aktīvākie skolēni uzdevumos.lv.

Par muzikālo sveicienu parūpējas 5.a klases skolniece Diāna Špilberga, 5.c klases skolniece Elza Pastare un ģitāras pulciņš kopā ar vadītāju Danu Žori.

Paldies visiem skolēniem par ieguldīto darbu, vecākiem par uzmundrinājumu ikdienā! Lai skaisti svētki un tiekamies 9. janvārī!

Informāciju sagatavoja Santa Kadiķe

4.b, 5.a, 5.b klase latviešu valodas stundās darbojas radoši

4.b, 5.a, 5.b klase latviešu valodas stundās darbojas radoši, iedzīvinot Ziemassvētku sajūtu arī mācību stundās. Skola2030 ietvaros veidoja komiksus par Ziemassvētku tematiku, radošums deva spārnus arī citiem izaicinājumiem, piemēram, pēdējās 1. semestra latviešu valodas stundās skolēni paši veidoja spēles, kuras arī izspēlēja. Ko tik mums nevajadzēja darīt – kāpt uz galda, samīļot skolotāju, atbildēt uz āķīgiem latviešu valodas un literatūras jautājumiem, sportot, stāstīt par to, kā dažādi svētki tiek svinēti mājās utt. Secinājām, kas spēles noteikti ielaminēsim, lai tās kalpotu ilgāk.

Lai arī jums radoši svētki! Vēl skolotāja Vita Tunķele.

Informāciju sagatavoja skolotāja Vita Tunķele

4.a klase kopā ar pārējo laurēnu saimi iepriecina Siguldas novada vientuļos seniorus

Sekojot nu jau bijušā Laurenču sākumskolas direktora aicinājumam vairāk domāt par cilvēkiem mums līdzās, 4.a klase aicināja palīgā visu laurēnu saimi, lai šajos svētkos iepriecinātu Siguldas novada vientuļos seniorus. Laika posmā līdz 19. decembrim ikviens no laurēnu plašās saimes tika aicināts atnest kādu paciņu, kuras saturs iepriecinātu tieši seniorus. 20. decembrī visas atnestās paciņas tika nogādātas Siguldas novada Sociālajā dienestā, kura rūķi tās nogādās jau tālāk adresātiem.

4.a klase saka paldies ikvienam, kurš piedalījās akcijā!

Informāciju sagatavoja 4.a klases skolēna Kārļa mamma Madara

#EkoSkola Laurēni turpina tradīciju – rada alternatīvās svētku egles

Arī šajā decembrī, svētku gaidīšanas laikā, Laurenču sākumskolā tika turpināta tradīcija – alternatīvās egles izveidošana katrā klasē. Klases izpaudās radoši, tika radītas interesantas, košas alternatīvās egles no dažādiem materiāliem, kas nu rotā klases telpas un rada svētku noskaņu! Lai gaišs un idejām bagāts svētku gaidīšanas laiks!

Informāciju sagatavoja Santa Kadiķe

Lego robotikas pulciņā mazie laurēni apgūst dažādas prasmes

Viens no bērnu mīļākajiem pulciņiem Laurenču sākumskolā ir lego robotika, kuru ļoti gaidīja 1.-3. klašu skolēni.

Mācību gada sākumā tikām pie jaunām lego robotikas kastēm, kas pavēra pilnvērtīgākas apmācību iespējas. LEGO Education komplekts SPIKE Essential piedāvā sākumskolas vecuma bērniem aizraujošu un praktisku eksakto zinību (STEAM) apguvi. Šī rotaļīgā, uz stāstījumu balstītā mācīšanās pieredze, ir daļa no LEGO apmācību sistēmas, tā rosina skolēnus iepazīt STEAM jēdzienus un vienlaikus veicina lasītprasmi, matemātiskās iemaņas un sociāli-emocionālo attīstību. Sākumā mēs noskatāmies video, kas bērniem ir saprotams un interesants, tad pārrunājam konkrētā modeļa izgatavošanas darba gaitu. Bērni patstāvīgi konstruē modeli atbilstoši instrukcijai.

Jāpiebilst, ka viss ir angļu valodā, tādā veidā mēs papildus nostiprinām angļu valodas prasmes. Lego robotikas nodarbības ļauj iepazīt inženiertehniska projekta veidošanas procesu, attīsta algoritmiskās domāšanas prasmes, tostarp secību veidošanu un pielāgošanu, testēšanu, kļūdu novēršanu un ciklu izmantošanu. Skolēni individuālā mācību procesā domā, analizē, būvē, veido vienkāršus algoritmus. Patstāvīgi analizē pieļautās kļūdas un skolotāja vadībā mācās šīs kļūdas novērst. Pulciņš nav viegls, sākumā var kaut kas neizdoties, bet ja skolēns nepadodas, tad būs progress un rezultāts. Redzot, kā šī mūsdienīgā mācīšanās metode eksakto zinību jomā nes darba augļus, tas man kā skolotājai sniedz lielu gandarījumu.

Informāciju sagatavoja Lego robotikas skolotāja Anete Štolca

1.a un 1.b klases skolēni mācību ekskursijā apmeklē Latvijas Nacionālo bibliotēku

Pirmajā klasē daudz kas jāpiedzīvo pirmoreiz, arī pirmā mācību ekskursija. Visiem kopīgs brauciens ar autobusu, kopīgi smiekli un sarunas ar blakussēdētāju, kopīgs skats pa autobusa logu. Mūsu mācību ekskursija – skaists piedzīvojums un prieks. Šoreiz bibliotēkas apmeklējumā ekskursija, Virtakas klases nodarbības, ekspozīcija “Grāmata Latvijā” un divas izcilas izstādes: “Laipni lūgti uz Alfona Oberga viesībām” un “BikiMETRS”. Daudz vērtīga un pārsteidzoša bibliotēkā un lieliska iespēja veidoties klases kopienai.

Informāciju sagatavoja skolotājas Ilona Balode un Sigita Pole

Konkursa “Gada klase” laureāti, 3.b klase, dodas ekskursijā

3.b klase 2021./2022. mācību gada izskaņā ieguva nomināciju “Gada labākā klase Laurenču sākumskolā 1.-3. klašu posmā” Siguldas novada pašvaldības organizētajā konkursā “Gada klase”, tāpēc izmantoja lielisku iespēju doties ekskursijā, izvēloties apmeklēt Maizes māju pie Cēsīm un Brīnumu mežu Valmierā. Maizes mājā skolēni piedalījās Ziemassvētku gaidīšanas piedzīvojumā, kopā tika cepti gaļas pīrādziņi un kanēļmaizītes ar malku kurinātā krāsnī, gatavoti eglīšu rotājumi un dziedātas dziesmas, minētas mīklas. Visi kopā sēdāmies arī pie saimes galda, dzērām zāļu tēju un baudījām pašu ceptos gardumus. Kad Ziemassvētki ieskandināti un vēderi pilni, devāmies nedaudz izkustēties Brīnumu mežā Valmierā.

Paldies Siguldas novada pašvaldībai par piešķirto finansējumu ekskursijai!

Informāciju sagatavoja 3.b kases audzinātāja Inga Ulnicāne un Santa Kadiķe

Foto: Zane Oliņa

Laurenču sākumskolā programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros viesojās ansamblis “Rīgas Pantomīma”

Laurenču sākumskolā programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros viesojās ansamblis “Rīgas Pantomīma” ar kustību izrādi “KINO-mānija”. Skolēniem bija iespēja nokļūt pavisam citādā kino pasaulē un iepazīt kustības un mūzikas mijiedarbību neierastākā formātā.

Pēc izrādes ansamblis “Rīgas Pantomīma” saņēma sirsnīgu un skaļus aplausus, jo izrāde patiesi bija aizraujoša un ļāva nokļūt dažādu filmu sižetos, kurus pavadīja Pūtēju orķestra mūzika ierakstā.

Informāciju sagatavoja Santa Kadiķe

#EkoSkola – Laurenču sākumskolā ciemojas biškopis Jānis Kronbergs

Laurenču sākumskolā akcijas “Eiropas medus brokastis” ietvaros viesojās biškopis Jānis Kronbergs. Skolēniem bija iespēja iepazīt tuvāk biškopja profesiju, darba rīkus, ar kuriem darbojas biškopis, kā arī bija iespēja degustēt divu veidu medu.

Biškopis Jānis Kronbergs pastāstīja arī, kāpēc bites ir tik nozīmīgas ekosistēmai, kā tās palīdz apputeksnēšanā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Akcijas ietvaros notikušās nodarbības īsu atskatu varēs redzēt Vidzemes TV, jo pie mums viesojās un filmēja sižetu Vidzemes TV žurnāliste Gunta Matisone. Sižets būs iekļauts 28. novembra raidījumā “Māja un Sēta”.

Informāciju sagatavoja Santa Kadiķe

1.-3. klašu skolēni piedalās erudīcijas konkursā “Latvija”

Sagaidot Latvijas 104. dzimšanas dienu, 1.-3. klašu skolēni iepazina Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, domā par norisēm Latvijā. Visi skolēni savas zināšanas atspoguļoja erudīcijas konkursā LATVIJA. Sveicam uzvarētājus un visus dalībniekus.

Informāciju sagatavoja skolotāja Sigita Pole