Laurenču sākumskola

5.b ciemojas Sociālās aprūpes biedrībā “Saullēkts”

18.decembrī 5.b klases skolēni kopā ar klases audzinātāju un skolas bibliotekāri Maritu Veicu devās uz Sociālās aprūpes biedrību “Saullēkts”, lai dalītos svētku sajūtā ar tur dzīvojošajiem pensionāriem un cilvēkiem, kuriem nepieciešama īpaša aprūpe. Skolēni kopā ar mūzikas skolotāju Anitu Bērziņu bija sagatavojuši skaistas dziesmas, ar kurām iepriecināja klausītājus. Ikvienam tika sarūpēta arī pašu bērnu veidota kartīte un bērni pasniedza arī nelielas dāvaniņas. Tomēr vislielākā dāvana, ko skolēni varēja iedot un iedeva, bija klātbūtne, laipni un draudzīgi vārdi, vēlējumi un sirds siltums.
Paldies liels Sociālās aprūpes biedrībai “Saullēkts” par laipno uzņemšanu! Paldies skolotājai Anitai Bērziņai par skolēnu sagatavošanu skaistajam priekšnesumam! Tāpat paldies arī Maritai Veicai par kopā būšanu!

Informāciju sagatavoja 5.b klases audzinātāja Ilga Sirmele

Atrastās mantas meklē savus īpašniekus!

Informējam, ka visas atrastās mantas tiks glabātas līdz 27.decembrim (ieskaitot), pēc tam tās tiks nodotas labdarībai! Ja kādā no fotogrāfijām atpazināt sava bērna mantas, tās var saņemt 1.-3.kl.korpusa Vingrošanas zālē (lejā pie 2.-3.klašu garderobēm)! Brīvlaikā skola būs atvērta no plkst.8:00 līdz 16:00!

Svētku nedēļa 1.c klasē

Pirmdien, gaidot Ziemassvētkus, 1.c klase cepa piparkūkas! Savukārt 18.decembrī skolēniem bija spēļu diena. Katrs varēja atnest uz skolu kādu savu galda spēli un uzspēlēt to kopā ar klasesbiedriem. Skolēni iepazina daudz dažādas spēles un kopā pavadīja jauku laiku!

Informāciju sagatavoja 1.c klases audzinātāja Baiba Zelča

3.c klases skolēni vada stundas saviem klasesbiedriem

3.c klases skolēni izteica vēlmi pašiem sagatavot un novadīt kādu no mācību stundām. Artis un Jēkabs katrs vadīja matemātikas stundu. Ralfs – latviešu valodu, bet Alise – vizuālo mākslu. Skolēni ļoti labi tika galā ar savu uzdevumu un klasesbiedri to novērtēja. Paldies viņiem par drosmi!

Informāciju sagatavoja 3.c klases audzinātāja Agrita Garā

4.c dodas ekskursijā uz Rīgu

18.decembra rītā 4.c klase sēdās vilcienā, lai dotos ekskursijā uz Rīgu. Pirmā pieturvieta Rīgā bija Brīvības pieminekļa un Bastejkalna apskate, bet pēc tam 4.c klase devās iepazīt Latvijas zīdītājus Dabas muzejā, kā arī tur piedāvātās ekspozīcijas. Ekskursijas noslēgumā skolēni devās uz kinoteātri apskatīt jaunāko Disney veikumu – filmu Ledus sirds 2.

Informāciju sagatavoja 4.c klases audzinātāja Santa Salceviča

Skolēnu padomes 1.semestris jaunajā sastāvā

Šis semestris Laurenču sākumskolas Skolēnu padomei pagājis ļoti darbīgi. Septembrī tika ievēlēts jaunais padomes sastāvs: Largo Grīnbergs (4.a), Marta Korņejeva (4.b), Beatrise Zatlere (4.c), Dāvis Brikmanis (5.a), Mikus Staģis (5.b) un Adele Nora (5.c), kā arī Jasmīna Putniņa (6.a), Annija Auziņa (6.b) un Marta Kukaine (6.c). Skolēnu padomes iekšējās vēlēšanās par prezidenti tika iecelta Annija Auziņa, bet par vietnieci – Jasmīna Putniņa. Pirmais kopīgais darbs bija Skolotāju dienas organizēšana, plānojot mācību stundu vadīšanu pie jaunāko klašu skolēniem. Tāpat oktobra sākumā Skolēnu padome piedalījās individuālās apmācībās sadarbībā ar JIC “Mērķis” pašizaugsmes projekta “Dari Tu vari!” ietvaros, mācoties, ko nozīmē būt pašpārvaldes sastāvā, strādāt komandā, kādas ir tiesības, pienākumi un iespējas, kādēļ ir būtiski būt aktīvam un nebaidīties paust savu viedokli, lai uzlabotu savu un skolasbiedru ikdienu. Semestra laikā ir izveidots īpašs Skolēnu padomes pasts, kurā ikviens laurēns aicināts iesniegt gan idejas dažādām aktivitātēm, gan problēmjautājumus u.tml. Decembrī ar Skolēnu padomes atbalstu tapa arī Labo vārdu pasta kaste, lai skolēni, vecāki un skolas darbinieki var viens otru apsveikt svētkos un pateikt paldies par aizvadīto semestri!

Liels paldies Skolēnu padomes dalībniekiem par iesaistīšanos un palīdzību dažādos skolas dzīves notikumos!

Informāciju sagatavoja Vanesa Čeičiniece

2.b klase iepriecina līdzcilvēkus

2.b klases skolēni svētku gaidīšanas laikā atsaucās Eņģeļu pasta aicinājumam un kopā ar Gundegas mammu izgatavoja labo vārdu un sajūtu kartītes vientuļiem un vājredzīgiem cilvēkiem. Paldies skolēniem par atsaucību un ieguldīto darbu!

Informāciju sagatavoja 2.b klases audzinātāja Ieva Razgačeva

Iedegta trešā svece Adventa vainagā

Trešo sveci Adventa vainagā 16.decembra rītā iededza 6.c klases skolēni. Paldies par atsaucību!

Laurenču sākumskolā aizvadīts svētku koncerts!

Liels paldies skolotājām Danai Žorei, Sanitai Vijupei un Kristiānai Eglītei par ieguldīto darbu un skolēnu sagatavošanu koncertam!

Laurenču sākumskolā viesojas Luīze Pastore

12.decembrī Laurenču sākumskolā valdīja detektīvu gars, jo pie 4.klašu skolēniem programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros viesojās rakstniece, bērnu grāmatu sērijas “Mākslas detektīvi” autore Luīze Pastore. Skolēni iepazina gan pašu rakstnieci, gan uzzināja, kā radušies tēli Teo un Poga, kas aizraujošos piedzīvojumos izzina noslēpumaino mākslas pasauli, nokļūstot gan gleznās, gan aiz tām. Arī pašiem skolēniem vajadzēja iejusties detektīva tēlā un atminēt autores radītās “Māklas detektīvu spēles” āķīgos uzdevumus. Tāpat skolēniem bija izdevība uzdot jautājumus par autores populāro grāmatu “Maskačkas stāsts” un pēc šīs grāmatas motīviem uzņemto animācijas filmu “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi”.

Paldies rakstniecei par šo aizraujošo tikšanos, kā arī skolēniem un skolotājiem par dalību pasākumā!

Informāciju sagatavoja bibliotekāre Marita Veica