Laurenču sākumskola

2.a klase iepazīst apģērbu tapšanas procesu

2.a klases skolēniem mājturības  un tehnoloģiju stundā, apgūstot tēmu “Apģērbs”, radās daudz jautājumu par apģērba tapšanas procesu. Lai rastu atbildes uz sevi interesējošiem jautājumiem, ciemos tika uzaicināta Miķeļa mamma, kura ir apguvusi šuvējas profesiju. Skolēni iepazinās ar apģērba tapšanas gaitu, saprata, kādas iemaņas un prasmes nepieciešamas, lai darītu šo darbu.
Paldies Miķela mammai Kristīnei par interesanto un praktisko nodarbību!

Informāciju sagatavoja skolotāja Santa Šūmane

Laurēni piedalās konkursā “Zaļais restarts II”

Piedaloties AS “Latvijas Zaļais punkts” konkursā “Zaļais restarts II”, 1.a un 5.a klases skolēni ir radījuši jaunas lietas no otrreiz izmantojamiem materiāliem. 1.a klases skolēni pie kopdarba – paklāja no vairs nevajadzīgiem T-krekliem, strādāja, izmantojot starpbrīžus, jo bija patiešām ieinteresēti atklāt, kā rezultāts var būt noderīgs un vienlaicīgi saudzēt dabu.

Savukārt 5.a klases skolēni izveidoja atmiņas un uzmanības spēli, izmantojot izlietoto guaša bundžiņu korķīšus. Spēle tika uzdāvināta skolas bibliotēkai, kur to varēs izmantot jebkurš interesents.
1.a klase saka paldies Timotejam un māmiņai Karīnai par ideju un palīdzību darba izpildījumā!
 
Informāciju sagatavoja Vanesa Čeičiniece un Ineta Buķele

Laurenču sākumskolas skolēni piedalās “Ekoskolu Ziemas forumā”

No 22.līdz 24.februārim Valmieras sākumskolā pulcējās vairāk nekā 200 dalībnieku no Ekoskolām visā Latvijā. Vides izglītības fonda organizētais “Ekoskolu Ziemas forums” jau ir kļuvis par tradīciju, taču šogad pasākuma programma bija papildināta ar īpašām aktivitātēm, kas veltītas starptautiskās Ekoskolu programmas 25 gadu jubilejai.
“Ekoskolu Ziemas forumā” Laurenču sākumskolu pārstāvēja 5.a klases skolniece Laura Nuķe un 5.b klases skolniece Annija Auziņa, un dabaszinību skolotāja Dace Purviņa. Foruma trīs dienu programmā norisinājās izglītojošas un interaktīvas vides nodarbības, pieredzes apmaiņas sesijas, atraktīvi komandu uzdevumi un saliedēšanās aktivitātes, kam ir būtiska loma skolu sadarbības veicināšanā.
Semināra izglītojošajā daļā bija dažādi praktiski, ikdienai pietuvināti temati, kas palīdzēja dalībniekiem izprast nozīmīgus vides jautājumus un savas iespējas vides resursu ilgtspējīgā izmantošanā, piemēram, jautājumā par dabiskajām pļavām un uzturā lietojamiem pļavas augiem dalībnieki tika rosināti izzināt bioloģiskās daudzveidības vērtību gan katram individuāli, gan Baltijas reģiona un pasaules mērogā. Meistardarbnīcās eksperti dalījās ar vērtīgiem padomiem videi draudzīgu ēdienu gatavošanā, līderībā, vides komunikācijā un citos jautājumos.

Informāciju sagatavoja skolotāja Dace Purviņa

3.a klase viesojas pie direktora Kristapa Zaļā

25.februārī pie Laurenču sākumskolas direktora viesojās 3.a klases skolēni, kuri, turpinot aktīvi darboties skolas vērtību iedzīvināšanā, sakrāja 300 kastaņus par dažādām ar skolas vērtībām saistītām aktivitātēm un labajiem darbiem, tā iegūstot iespēju doties uz šo interesanto tikšanos!
Paldies 3.a klases audzinātājai Sigitai Polei par ieguldīto darbu!

Informāciju sagatavoja Vanesa Čeičiniece

Noslēgusies Skatuves runas konkursa 1.kārta skolas mērogā

 Pateicamies par dalību Skatuves runas konkursa 1.kārtā skolas mērogā:Maikam Bērziņam 1.a, Annai Vilniņai 1.b, Elzai Pastarei 1.c, Evelīnai Izmailovai 2.a, Beātei Kronbergai 2.b, Patrikam Vilmanim 2.c, Artūram Bergmanim 3.a, Tīnai Krontālei 3.b, Paulai Simanovičai 3.c, Heidijai Ciagunei 4.a, Tīnai Veicai 4.a, Laurai Garderei 4.a, Henrijam Polim 4.b, Luīzei Annai Circenei 4.c, Adelei Norai 4.c, Krišjānim Zelčam 6.a

Uz Siguldas un Garkalnes novadu Skatuves runas konkursa 2.kārtu 18.martā Baltajā Flīģelī no skolas tiek izvirzīti :
1.klašu grupā:
Maiks Bērziņš
Anna Vilniņa
Elza Pastare
2.-3.klašu grupā:
Beāte Kronberga
Tīna Krontāle
Artūrs Bergmanis
4.-6.klašu grupā:
Heidija Ciagune
Tīna Veica
Henrijs Polis

1.a klases skolēni viesojas pie skolas direktora Kristapa Zaļā

22.februārī pie Laurenču sākumskolas direktora viesojās 1.a klases skolēni, kuri, turpinot aktīvi darboties skolas vērtību iedzīvināšanā, sakrāja 300 zīles par dažādām ar skolas vērtībām saistītām aktivitātēm un labajiem darbiem, tā iegūstot iespēju doties uz šo interesanto tikšanos!
Paldies 1.a klases skolotājai Inetai Buķelei par ieguldīto darbu!

Informāciju sagatavoja Vanesa Čeičiniece

Laurenču sākumskolā atzīmēta Dzimtās valodas diena

Lai veicinātu pasaules valodu un kultūru daudzveidību un aktualizētu valodu nozīmīgumu, 1999.gadā UNESCO izveidoja Dzimtās valodas piemiņas dienu. Katru gadu šī diena tiek atzīmēta 21.februārī. Šajā dienā Laurenču sākumskolas 1.-3.klašu skolēni piedalījās erudīcijas konkursā, tā novērtējot un parādot savas zināšanas par dzimto valodu.
 
Informāciju sagatavoja skolotāja Sigita Pole

1.a un 1.b klase dodas izbraukuma ekskursijā uz Cēsīm

19.februārī 1.a un 1.b klases skolēni devās izbraukuma ekskursijā uz Cēsīm. Vispirms skolēni vēroja leļlu teātra izrādi “Naksitrallīši”, kas ir stāsts par trīs dīvainiem cilvēciņiem – Uzroci, Ķērpjbārdi un Puszābaku, kuri izveido draudzību, kas ir stiprāka par ķildām, bailēm un grūtībām, ko Naksitrallīšiem nākas pārvarēt, lai dabā atkal valdītu līdzsvars.
Pēc izrādes 1.a klase gides pavadībā iedziļinājās dabaszinātnēs un  darbojās ar zinātkāres centra “Zinoo” eksponātiem, bet 1.b klase aplūkoja gleznu galerijas un iedvesmojās zīmēt citādā tehnikā.

Informāciju sagatavoja 1.a klases audzinātāja Ineta Buķele

4.b klase izmēģina LGK atrakciju un iepazīst darba specifiku

18.februārī uz aicinājumu pastāstīt par savu profesiju 4.b klasē atsaucās Evelīnas tētis. Skolēniem bija iespēja uzzināt, kā top LGK produkti, kādas zināšanas un prasmes ir nepieciešamas, lai veiksmīgi veidotu rasējumus un gala produktus. Tāpat tika pastāstīts, kā top ikdienā sastopamās atrakcijas, kuras tiek izmantotas gan dzimšanas dienas ballītēs, gan dažādos citos pasākumos.
Paldies Evelīnas Miglānes tētim Kasparam par interesanto sarunu, kā arī iespēju izmēģināt vienu no atrakcijām!

Informāciju sagatavoja 4.b klases audzinātāja Aiga Cunska

Lepojamies!

patiecība.PNG