Laurenču sākumskola

2.klases piedalās sporta dienā “Lāčplēša diena 2018”

6.novembrī Laurenču sākumskolas 2.klases pārstāvēja skolu Siguldas novada skolu 2.klašu sporta dienā „Lāčplēša diena 2018” Siguldas Sporta centrā.

Laurenču sākumskolā aizvadītas Rīcības dienas

Ekoskolu Rīcības dienas Laurenču sākumskolā norisinājās no 29.oktobra līdz 1.novembrim. Rīcības dienu mērķis bija pievērst skolēnu un sabiedrības uzmanību jautājumiem par videi draudzīgu dzīvesveidu. Ekoskolu Rīcības dienās skolēni noskatījās dažādus videosižetus par atkritumu šķirošanu, īpašu uzmanību veltot plastmasas atkritumu ierobežošanai un klasēs tika veidoti plakāti “Nē vienreizlietojamai plastmasai!” Skolēni aizpildīja sagatavotās anketas par vides novērtējumu tēmai “Atkritumi”, izvērtējot savus, ģimenes un skolā novērotos paradumus ikdienā. Dabaszinību pulciņā skolēni pētīja atkritumu veidus, mācījās tos atpazīt un noslēgumā sašķirot. Ekoskolu Rīcības dienu noslēgumā norisinājās divas lekcijas – nodarbības sadarbībā ar Siguldas novada atkritumu apsaimniekošanas organizāciju SIA “Jumis” un  “Latvijas Zaļais punkts”, kas sekmē vides izglītību, rūpējas par tīru un sakoptu vidi. Latvijas Zaļā punkta pārstāves uzskatāmi parādīja atkritumu daudzuma pieaugumu pasaulē un radīto kaitējumu videi, tās kvalitātei. Kā svarīgs iedzīvotāju uzdevums atkritumu radītās vides slodzes samazināšanai tika minēta šķirošanas nozīme, īpaši uzsverot atkritumu ierobežošanu jau to rašanās procesā. Katrs skolēns tika aicināts iesaistīt savu ģimeni atkritumu samazināšanas procesos. Nodarbībās piedalījās visi skolēni 1.-3.klašu un 4.-6.klašu grupās. Skolēni aktīvi iesaistījās, atbildot uz jautājumiem un saņemot balvas par pareizi atbildētiem jautājumiem. Noslēgumā skolēni noskatījās videosižetu par Šķiratlonu ar Viktoriju un dejoja līdzi ar atnesto stikla trauku, kuru pēc lekcijas izmeta stiklam paredzētajā konteinerā. Katra klase saņēma balvu – uzdevumu krustvārdu mīklu, kuras aizpildīšanā iesaistās viss klases kolektīvs.

Informāciju sagatavoja Dace Purviņa

Laurenču sākumskola piedalās iniciatīvā “Latvijas skolas soma”

Laurenču sākumskolas skolēniem valsts simtgades projekta – iniciatīvas “Latvijas skolas soma”, ietvaros 2018./2019.m.g. ieplānotas dažādas izglītojošas aktivitātes. Sapulcējušies Siguldas dzelzceļa stacijā, 2.novembra rītā Laurenču sākumskolas 4.-6.klašu skolēni ar vilcienu devās ceļā uz Cēsīm, lai piedalītos Cēsu vēstures un mākslas muzeja muzejpedagoģiskajās nodarbībās. 4.klašu skolēni apmeklēja nodarbību “Seno lietu pasaulē”, kuras laikā skolēni interaktīvā veidā iepazinās ar muzeja krājuma lietisko priekšmetu kolekciju: senajiem darbarīkiem, sadzīves priekšmetiem, rotaļlietām u.c. 5.klašu skolēni devās uz Cēsu pils kompleksu, lai ar dažādu spēka un veiklības spēļu palīdzību iejustos viduslaikos dzīvojošo bērnu lomās, kā arī gida pavadībā apmeklēja pils mestra zāli un klausījās aizraujošos stāstos par dzīvi viduslaikos. Savukārt 6.klases skolēni apmeklēja Cēsu izstāžu namu, gida pavadībā apskatot arheoloģijai veltīto izstādi “Kad Senatne sev Darbā jēgu rod”, kas ir nozīmīgs ieguldījums arheoloģijas zinātnes popularizēšanā Latvijā.
Dienas laikā sadarbībā ar Cēsu Tūrisma informācijas centru skolēniem bija iespēja piedalīties arī īpašā orientēšanas spēlē “Viduslaiku skrējiens”, saņemot uzdevumu komplektu ar jautājumiem par vēsturi, literatūru un mākslu, uz kuriem varēja atbildēt, dodoties pa īpaši izstrādātu maršrutu, kurā iekļauti svarīgākie vēsturiskie Cēsu pilsētas objekti.

Informāciju sagatavoja Vanesa Čeičiniece

Laurenču sākumskolā atzīmēta Starptautiskā mājas sajūtu diena

2.novembrī pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā mājas sajūtu diena, kuras ietvaros Laurenču sākumskolas Skolēnu padome aicināja 1.-3.klašu skolēnus padarīt dienu skolā īpaši mājīgu. Skolēni bija aicināti ģērbties pašā ērtākajā apģērbā, kājās vilkt čības un paņemt līdzi savu mīļāko rotaļlietu. Dienas laikā skolēni ne tikai zīmēja un stāstīja par savām rotaļlietām, bet arī kopīgi klausījās Imanta Ziedoņa pasakas skolas skaļruņos un dalījās savās pārdomās par tēmu “Mājas”, rakstot īsus pārdomu stāstus.

Informāciju sagatavoja Vanesa Čeičiniece

Pie 2.c klases viesojas darba drošības speciāliste

31.oktobrī karjeras dienas ietvaros klases stundā pie 2.c klases skolēniem viesojās Patrika mamma Elīna – darba drošības speciāliste, kura skolēniem pastāstīja par drošības pasākumiem, kā rīkoties trauksmes gadījumā ne tikai skolā, bet arī citās sabiedriskās vietās. Skolēni modelēja, kā ar ugundzēšamo aparātu nodzēsīs uguni, kā arī uzzināja, kādām norādēm sekot trauksmes gadījumā. Liels paldies Patrika mammai par noderīgo stundu un dāvaniņām skolēniem!

Informāciju sagatavoja 2.c klases audzinātāja Agrita Garā

Lepojamies!

30.oktobrī Laurenču sākumskolas direktors pasniedza diplomu un teica paldies tām divām klasēm, kuras aktīvi darbojušās skolas vērtību iedzīvināšanā, sakrājot pirmās 100 zīles/kastaņus par dažādām ar skolas vērtībām saistītām aktivitātēm un labajiem darbiem!
Lepojamies ar 1.a un 3.a klasi, kuras kā pirmās ir saņēmušas šo pateicību!

Mazskauti un guntiņas piedalās nometnē “Rudens Cerība 2018”

No 25. līdz 28.oktobrim Siguldas skautu un gaidu vienības 11 mazskauti un guntiņas, un viņu vadītāji devās uz Latvijas skautu un gaidu centrālās organizācijas un Rīgas 155. vienības organizēto lielo skautu un gaidu rudens nometni „Rudens Cerība 2018”, kas norisinājās Dikļos, Jura Neikena Dikļu pamatskolā. Nometnē kopskaitā piedalījās 289 nometnes dalībnieki un viņu vienību vadītāji no visas Latvijas. Nometnē Siguldas vienības mazskauti un guntiņas apguva ļoti daudz interesantu prasmju un zināšanu: piedalījās radošajās darbnīcās, mācījās prasmju darbnīcās, iemācījās šifrēt tekstu, dažādi iekurt ugunskurus, siet mezglus, ka arī piedalījās dažādās viktorīnās, nakts spēlē, sporta un komandas sadarbības uzdevumos. Mazskauti un guntiņas uzzināja arī daudz kultūrvēsturiskās informācijas par Dikļiem un Dikļu apkārtni. Siguldas vienības mazskauti bija vieni no nedaudzajiem, kuri ar savu priekšnesumu piedalījās nometnes noslēguma pasākumā Rudens cerības 2018 X Faktors. Bērni pavadīja lieliskas 4 dienas, iegūstot daudz jaunu draugu un jaunu iespaidu. Pēc nometnes dalībnieki kā balvu saņēma nometnes uzšuves, kuras drīzumā varēs uzšūt uz savām topošajām jaunajām formām.

Informāciju sagatavoja Gatis Kalniņš

Mazskauti un guntiņas dodas pārgājienā

21.oktobrī Siguldas skautu un gaidu vienības – mazskauti un guntiņas, kopā ar saviem vecākiem, brāļiem un māsām agrā rītā devās skaistā svētdienas pārgājienā pa Vējupītes gravu un tās apkārtni. Tika apmeklēti vairāki apskates objekti: Kraukļa aiza, Sateseles kanjons un pilskalns, Pētera ala. Pasākuma noslēgumā tika pašu spēkiem noorganizēts ugunskurs, mazie mazskauti mācījās darboties ar cirvi, sagatavojot iekuru ugunskuram, lai vēlak nobaudītu uz ugunskura ceptās desiņas. Noslēgumā pārgājiena dalībnieki uzkāpa Paradīzes kalnā, kur uzspēlēja pāris komandas spēles, vēlāk dodoties mājās baudīt skaistu svētdienas pēcpusdienu.

Informāciju sagatavoja Gatis Kalniņš

Lasītāju klubiņš iesaistās lasītveicināšanas programmā “Mūsu mazā bibliotēka”

Laurenču sākumskolas Lasītāju klubiņš iesaistījies Izdevniecības “Liels un mazs” uzsāktajā lasītveicināšanas programmā “Mūsu mazā bibliotēka” pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Projekts ilgs līdz 2019.gada maijam un šajā projektā tika aicinātas iesaistīties visas Latvijas bibliotēkas, skolas un pirmsskolas. “Mūsu mazās bibliotēkas” mērķis ir veicināt bērnu interesi par literatūru un ilustrāciju, kā arī rosināt bērnus uz dažādām radošām nodarbēm. Skolēniem būs iespēja ar dažādu aktivitāšu palīdzību iedziļināties grāmatas tekstā un ilustrācijās, tās pētot un analizējot, kā arī tuvāk iepazīt katras grāmatas autora biogrāfiju, valsti, ko autors pārstāv, kā arī radoši izpausties projekta ietvaros izgatavotās darba burtnīcās. Projekta laikā ieplānotas arī grāmatas autoru vizītes Latvijā. Grāmatas, kas iekļautas “Mūsu mazajā bibliotēkā”:

  • Pšemislavs Vehterovičs, Marta Ludviševska “Vista vai ola?” (tulk. Ingmāra Balode)
  • Pšemislavs Vehterovičs, Emilija Džubaka “Lūdzu, apskauj mani” (tulk. Ingmāra Balode)
  • Majda Korena, Agata Dudeka “Uzvāri man pasaciņu!” (tulk. Māra Gredzena)
  • Peters Svetina, Damjans Stepančičs “Brīnumu gredzens” (tulk. Mara Gredzena)
  • Hilli Randa, Katerīne Zaripa “Sniegbaltais un ogļmelnais” (tulk. Maima Grīnberga)
  • Mārtiņš Zutis “Nenotikušais atklājums”.

Informāciju sagatavoja Laurenču sākumskolas bibliotekāre Marita Veica

Laurenču sākumskolā notiks Ekoskolu Rīcības dienas

ERD_skolu_plakata_forma2018JPG (1).png