Laurenču sākumskola

Limbažos aizvadīts Ekoskolu vasaras forums

Jau devīto gadu vasarā Ekoskolu pedagogi un jaunieši pulcējās, lai dalītos pieredzē un apgūtu jaunas zināšanas. Šoreiz no 14. līdz 18. augustam Ekoskolu forums norisinājās Limbažu 3.vidusskolā, kur pulcēja 200 dalībnieku. Siguldas novadu Ekoskolu forumā pārstāvēja Laurenču sākumskolas skolotāja Dace Purviņa, Siguldas 1.pamatskolas skolotājas Sintija Stāmere un Kristīne Gailīte, jaunieši Elizabete Anna Blaua un Luīze Marta Lemberga, PII “Ieviņa” skolotāja Jolanta Vāvere.
Šī gada nodarbībās tika pārrunātas saiknes starp lauksaimniecības piesārņojumu un dabas izzušanu, dabas vērtībām, ko parāda dabas skaitīšana, kā arī visu, kas saistās ar klimata krīzi. Transporta, enerģijas, apģērbu un pārtikas patēriņa izmaiņas var būtiski palīdzēt pārejā uz ilgtspējīgu nākotni – to uzsvēra eksperti no Zaļās brīvības, Pasaules dabas fonda, Pilsēta cilvēkiem, Fashion Revolution Latvija, kā arī daudzām citām organizācijām. Viena diena tika veltīta jauniešu pilsoniskajai līdzdalībai un iespējām pedagogiem to veicināt ar vides aizsardzības aktivitāšu palīdzību. Sekojot labākai praksei, pasākumā netika izmantoti vienreizlietojamie trauki, tika taupīta enerģija un domāts par pārtikas patēriņa radītajām ietekmēm uz vidi.
Ekoskolu Vasaras forums ir tradīcijām bagāts vērienīgs vides izglītības pasākums Latvijā, kurā tiekas aktīvākie Ekoskolu pārstāvji, zinātnieki un dabas aizsardzības speciālisti. Pieredzes apmaiņa nodrošina, ka Ekoskolu vides izglītības tīkls darbojas pēc labākajiem zinātnei atbilstošajiem principiem un mūsdienīgām metodēm. Šī gada pasākuma centrālās tēmas bija klimata krīze un dabas izzušanas jautājumi. Pasākumu organizēja Vides izglītības fonds sadarbībā ar Limbažu novada domi, Limbažu 3. vidusskolu. Ar SIA “NMS RIGA” atbalstu foruma laikā bija pieejams “LUCART” higiēnas papīrs, kas ir iegūts no pārstrādātām tetrapaku celulozes šķiedrām, savukārt SIA “Purenn” foruma vajadzībām nodrošināja videi draudzīgāku sadzīves ķīmiju. Ekoskolu programmas darbību Latvijā īsteno Vides izglītības fonds un atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.

Informāciju sagatavoja Laurenču sākumskolas Ekopadomes koordinatore un dabaszinību skolotāja Dace Purviņa

Aicinām uz Laurenču sākumskolas Pankūku brokastīm!

1.septembra pankūku brokastu laikā var tikt veikta fotografēšana. Fotoattēli tiks izvietoti Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv , Laurenču sākumskolas mājaslapā laurenci.edu.lv un Facebook kontā “Laurenču sākumskola”. 
Pārzinis: Siguldas novada pašvaldība, juridiskā adrese Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
Datu apstrādes nolūki: informācijas atklātības nodrošināšana un sabiedrības informēšana. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.sigulda.lv sadaļā „Pašvaldība” – „Privātuma politika”, iepazīstoties ar Siguldas novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem „Par Siguldas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politiku” vai klātienē Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.

Noslēgusies nometne “Veselā laurēnā vesels gars”

Piektā un noslēdzošā nometnes “Veselā laurēnā vesels gars” (ESF projekta Nr. 9.2.4.2/I/018 “Esi vesels Siguldas novadā!” ietvaros) diena iesākās ar rīta rosmi, kuras laikā nometnes dalībnieki izgāja dažādas šķēršļu joslas un piedalījās stafetēs, attīstot savas līdzsvara un veiklības prasmes. Dienas turpinājumā dalībnieki pabeidza veidot noslēguma prezentāciju – video, apkopojot nedēļas laikā piedzīvoto un uzzināto.
Nometnes noslēgums tika pavadīts Siguldas Futbolgolfa parkā, kur nometnes dalībniekiem bija iespēja iepazīt futbolgolfa spēles specifiku un pašiem izmēģināt spēkus futbola bumbas savaldīšanā!
Liels paldies nometnes dalībniekiem un pedagogiem par kopā pavadīto nedēļu!

Informāciju sagatavoja nometnes vadītāja Vanesa Čeičiniece

Aicinām uz tikšanos 4.klašu skolēnu vecākus!

Nometnes “Veselā laurēnā vesels gars” 4.diena

Ceturtā diena nometnē “Veselā laurēnā vesels gars” (ESF projekta Nr. 9.2.4.2/I/018 “Esi vesels Siguldas novadā!” ietvaros)  iesākās ar rīta rosmi kopā ar skolotāju Paul Luis Popa. Nometnes dalībniekiem bija iespēja papildināt savas zināšanas par vieglatlētikas pamatelementiem. Dienas turpinājumā nometnes dalībnieki devās uz Rāmkalnu gardumu ražotni, kur iepazinās ar ražošanas procesu, kādā top Rāmkalnu sukādes, sīrupi un pastilas.
Pēc atgriešanās Laurenču sākumskolā nometnes dalībnieki raiti ķērās klāt noslēguma prezentācijas – video, veidošanai, kas tiks pabeigta piektdien pirms nometnes noslēguma.

Informāciju sagatavoja nometnes vadītāja Vanesa Čeičiniece

Nometnes “Veselā laurēnā vesels gars” 3.diena

Trešās dienas rīts nometnē “Veselā laurēnā vesels gars” (ESF projekta Nr. 9.2.4.2/I/018 “Esi vesels Siguldas novadā!” ietvaros)  iesākās ar rīta rosmi kopā ar skolotāju Paul Luis Popa. Rīta rosmes laikā tika veikti dažādi vingrojumi, kas palīdz nostiprināt ķermeņa muskulatūru. Vēlāk nometnes dalībnieki devās četru stundu pārgājienā pa Siguldas takām, kopā noejot 10 kilometrus. Darbojoties mazākās grupās, nometnes dalībniekiem ar kartes un fotogrāfiju palīdzību bija jāatrod 14 dažādi objekti, kā arī jāatšifrē ziņas, kas sevī ietvēra citātus par veselīgu dzīvesveidu.

Informāciju sagatavoja nometnes vadītāja Vanesa Čeičiniece

Nometnes “Veselā laurēnā vesels gars” 2.diena

Nometnes “Veselā laurēnā vesels gars” (ESF projekta Nr. 9.2.4.2/I/018 “Esi vesels Siguldas novadā!” ietvaros) otrā diena iesākās ar fizioterapeites Zanes Ginteres apciemojumu. Nometnes dalībnieki tika iepazīstināti ar fizioterapeita profesiju, pārrunāja to, kas ir veselība un veselīgs dzīvesveids, un kāds ir vingrošanas pozitīvais devums ikdienas dzīvē, kā arī piedalījās praktiskā nodarbībā, papildinot savas zināšanas par vingrojumiem, ko iespējams veikt arī mājās, lai stiprinātu savu veselību.
Dienas turpinājumā dalībnieki nelielās grupās veidoja infografikas “Esi vesels un aktīvs Siguldā”, apkopojot interneta vidē pieejamo informāciju par dažādām aktīvās atpūtas un veselīga uztura iegādes iespējām Siguldā. Katra grupa savu izveidoto infografiku prezentēja arī pārējiem nometnes dalībniekiem, kopā izveidojot 6 dažāda satura infografikas.

Informāciju sagatavoja nometnes vadītāja Vanesa Čeičiniece

Aicinām uz tikšanos 1.klašu skolēnu vecākus!

Laurenču sākumskolā sākusies nometne “Veselā laurēnā vesels gars”

5.augustā Laurenču sākumskolā sākās Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrības rīkotā nometne “Veselā laurēnā vesels gars” ESF projekta Nr. 9.2.4.2/I/018 “Esi vesels Siguldas novadā!” ietvaros. Dienas pirmajā pusē nometnes dalībnieki ar dažādu uzdevumu palīdzību centās raksturot un analizēt savu dzīvesveidu, papildināja savas zināšanas par uztura un fizisko aktivitāšu jautājumiem, veidojot radošu darbu “Veselības karte”, kurā piefiksēja dažādus noderīgus faktus par pārtikas produktu grupām, miega un fizisko aktivitāšu nozīmi cilvēka ikdienā u.tml. Tāpat katra grupa izveidoja savu karogu un labāk iepazina viens otru, aizpildot un pēc tam pastāstot par savām iemīļotākajām lietām un aktivitātēm, kā arī daloties idejās, kas būtu tas piedzīvojums, ko katrs no nometnes dalībniekiem vēlētos nākotnē pieredzēt!
Dienas otrajā pusē saliedēšanas trenera Gata Kalniņa vadībā nometnes dalībniekiem bija iespēja attīstīt savas sadarbības un komunikācijas prasmes, veicot dažādus uzdevumus, kas ļāva saliedēties kā komandai un izprast katra komandas dalībnieka ieguldījumu kopīga mērķa sasniegšanā.

Informāciju sagatavoja nometnes vadītāja Vanesa Čeičiniece

Siguldas 83.Skautu un gaidu vienības pārstāvji tiekas ar Latvijas Republikas Valsts prezidentu Raimondu Vējoni

Trešdien, 26.jūnijā, Rīgas pilī uz savas prezidentūras atvadu vizīti tika ielūgti Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas vienību pārstāviji. Siguldas 83. Skautu un gaidu vienību šajā ciemošanās reizē pārstāvēja Laurenču sākumskolas skolēni – vienības mazskauts Austris Grīnvalds un guntiņa Evelīna Marta Druvnese. Tikšanās sākumā visi aicinātie viesi pulcējās Ģerboņu zālē, kur notika prezentācija par prezidenta kancelejas darbu. Pēc tam Valsts prezidents adjutanta pavadībā ieradās Ģerboņu zālē un teica svinīgo uzrunu viesiem. Tikšanās laikā Prezidents pateicās par ļoti veiksmīgo sadarbību ar Latvijas Skautu un gaidu centrālo organizāciju – lielāko bērnu un jauniešu nevalstisko organizāciju Latvijā. Savukārt kā pateicību no Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas tās vadītāja Agnija Jansone prezidentam uzdāvināja īpašo skautu un gaidukaklautu. Pēc tikšanās katras vienības pārstāvji fotografējās ar Valsts prezidenu un vēlāk devās ekskursijā pa Rīgas pili. Mūsu vienības jauniešiem šī bija pirmā tikšanās ar Latvijas Valsts prezidentu un pirmā vizīte Rīgas pilī. Tagad, iedvesmoti un labu iespaidu pārņemti, jaunieši var turpināt atpūsties vasaras brīvlaikā.

Informāciju sagatavoja Gatis Kalniņš
Siguldas 83. Skautu un gaidu vienības vadītājs