Laurenču sākumskola

Laurēniem labi panākumi radoši pētniecisko darbu lasījumos novadā

18.aprīlī Siguldas Jaunrades centrā tika aizvadīti novada skolēnu radoši pētniecisko darbu lasījumi. Kopumā šogad konkursam tika iesniegti 28 darbi, I pakāpi saņēma 18 skolēni, II – 6 skolēni, III – 2 skolēni, bet 2 skolēni saņēma pateicību par piedalīšanos.

Lepojamies ar Laurenču sākumskolas skolēniem:
Ati Dubrovski (5.a klase) – I pakāpe
Miķeli Būku (5.b klase) – I pakāpe
Katrīnu Bergmani un Krišjāni Zelču (6.a klase) – II pakāpe

Timoteju Dāvi Janovu (1.a klase) – II pakāpe
Kristianu Reiteru un Artūru Bergmani (3.a klase) – III pakāpe

Apsveicam!

5.a klase mācību vizītes ietvaros apmeklē Bērnu zinātnes centru “Tehnoannas pagrabi”

18.aprīlī Laurenču sākumskolas 5.a klases skolēni projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros devās mācību vizītē uz Bērnu zinātnes centru “Tehnoannas pagrabi” Rīgā. Centra apmeklējuma laikā skolēniem bija iespēja apskatīt vairākas izglītojošas un interaktīvas izstādes, kurās atdzīvojās rotaļlietas un darbojās dažādi modeļi un objekti, kas ļāva iepazīt un pārbaudīt cilvēka maņu orgānu darbību. Uz planetārija kupolveida ekrāna skolēni vēroja zvaigžņoto debess ainu un paātrinātu spīdekļu redzamo kustību, kā arī astronomisko parādību norises no dažādām Zemes vietām. Centra pagrabstāvā skolēniem bija iespēja vērot aizraujošus eksperimentus, piemēram, uguns tornado, kā arī redzēt darbībā Teslas spoli. Apmeklējuma laikā viss neparastais tika pamatots eksaktajās un dabaszinātēs, tā atklājot patiesību par šķietami neizskaidrojamo un brīnumaino.


Informāciju sagatavoja Vanesa Čeičiniece

Pie direktora viesojas 2.a klase

17.aprīlī pie Laurenču sākumskolas direktora viesojās 2.a klases skolēni, kuri, turpinot aktīvi darboties skolas vērtību iedzīvināšanā, sakrāja 300 zīles par dažādām ar skolas vērtībām saistītām aktivitātēm un labajiem darbiem, tā iegūstot iespēju doties uz šo interesanto tikšanos!
Paldies 2.a klases audzinātājai Santai Šūmanei par ieguldīto darbu!

Informāciju sagatavoja Vanesa Čeičiniece

Laurenču sākumskola piedalās projektā GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana

Laurenču sākumskola piedalās projektā GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana (Grasslife) No.LIFE16 Nat/LV/000262. Tā mērķis ir ES prioritāro pļavu atjaunošana un to daudzkārtējās izmantošanas veicināšana. Šajā projektā tiek iesaistīti zemnieki, skolotāji un skolēni, kas mācību stundu vai dabaszinību pulciņa ietvaros veiks augsnes paraugu ievākšanu un izpēti, kā arī augu herbārija ievākšanu izpētes parauglaukumos. Skolai tika piešķirti specializēti instrumenti un noteicēji  augsnes paraugu ievākšanai un izpētei. Skolotājiem augustā tika veikta apmācība, bet 17.aprīlī skolā viesojās projekta pārstāvji Raimonds Kasparinskis un Signe Krūzkopa. Tikšanās laikā tika pārrunāti projekta svarīgākie jautājumi un praktiskā veidā lauka apstākļos veikta parauglaukuma izpēte, savukārt dabaszinību pulciņā skolēni veica augsnes paraugu ievākšanu un izpēti.

Informāciju sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa

Laurēni sagaida Lieldienas

Gatavojoties Lieldienām, 11.aprīlī 1.c klases dabaszinību stundu vadīja Emīla Jāņa mamma Māra. Kopīgi darbojoties, skolēni iesēja redīsu un zirņu sēklas. Visu nedēļu skolēni vēroja un pētīja dīgstu augšanu. Lieldienās katra ģimene baudīs vitamīniem un mikroelementiem bagātīgos, enerģiju un veselību stiprinošos dīgstus. Paldies Mārai Bērziņai par vērtīgo mācību stundu!
Savukārt 3.c klase labā noskaņojumā krāsoja olas, piedalījās olu kaujās un ēda tās ar sāli, jo, kā vēsta ticējums ” Kas olu ēd bez sāls, tas visu vasaru melos!”
Saulainus svētkus!

Informāciju sagatavoja skolotājas Egija Varekoja un Santa Jākobsone

1.c klase Vērtību stundā sakopj skolas apkārtni

18.aprīlī 1.c klases skolēni Vērtību stundu pavadīja dabā, sakopjot skolas apkārtni! Paldies skolēniem par rūpīgo un centīgo darbu!
Informāciju sagatavoja 1.c klases audzinātāja Egija Varekoja

6.a klase apmeklē dejas izrādi “Gorodki. Veltījums Sibīrijas bērniem”


15.aprīlī 6.a klase devās uz kultūras centru “Siguldas devons”, kur apmeklēja dejas izrādi “Gorodki. Veltījums Sibīrijas bērniem”, kas piedāvāja ieskatu nozīmīgā vēstures posmā. Izrāde balstīta uz 1941. un 1949.gadā izsūtīto bērnu liecībām. Šie stāsti ir pamats horeogrāfijai – laikmetīgās dejas interpretācijai par laika posmu un dzīvēm, saskaroties ar izsalkumu, badu, bēdām, sāpēm, ilgām, vientulību, draudzību un tēvzemes mīlestību. Paldies deju studijai “Benefice” par emocionālo sniegumu!


Informāciju sagatavoja 6.a klases audzinātāja Diāna Judze

Laurenču sākumskolā notikusi Siguldas un Garkalnes novadu Kombinētā 1.-4.klašu komandu olimpiāde

11. aprīlī Laurenču sākumskolā norisinājās Siguldas un Garkalnes novadu Kombinētā 1.-4.klašu komandu olimpiāde, kuras mērķis bija veicināt skolēnu izpratni un radīt interesi par valodu, matemātikas, dabaszinību, mājturības un tehnoloģiju, sociālo zinību un mūzikas mācību priekšmetu saturu ar erudīcijas komandu spēles elementiem. Uzsvars tika likts uz komandas sadarbību un spēju pieņemt kopīgu lēmumu, taču bija arī uzdevumi, kuros katrs komandas dalībnieks iesaistījās individuāli. Skolēni pildīja krustvārdu mīklas, risināja matemātiskus uzdevumus, minēja tautasdziesmas, pēc instrukcijas veidoja ksilofonu un lika puzli. Dalībnieki izveidoja arī dāvanu savai skolai, izdekorējot pulksteni, kuram paši zīmēja ciparnīcu un pievienoja mehānismu. Īpašu un atbildīgu lomu uzņēmās komandu kapteiņi, kuri sacentās arī atsevišķā kapteiņu konkursā. Kapteiņu konkursā iegūtie punkti palīdzēja sadalīt vietas, ja komandas saņēma vienādu punktu skaitu.  1. un 2.vietu šajā olimpiādē ieguva Laurenču sākumskolas komandas, bet 3.vietu – Siguldas pilsētas vidusskolas komanda.
Paldies skolām par atsaucību un dalību un skolotājām Sigitai Polei un Agritai Garajai par olimpiādes organizēšanu!

Informāciju sagatavoja direktora vietniece izglītības jomā Elīna Rumba

Teātra dienas noslēgušās ar izrādi “Trakā klase”

Liels paldies skolotājai Guntai Suhanovai par ieguldīto darbu!

4.-6.klašu skolēni apmeklē Latvijas Nacionālo teātri

20190409_1142269.aprīlī Laurenču sākumskolas 4.-6.klašu skolēni devās uz Latvijas Nacionālā teātra izrādi “Savādais atgadījums ar suni naktī”, kas stāstīja par pusaugu zēnu Kristoferu, kurš brīnišķīgi orientējas skaitļos un kuram padodas matemātika, bet nepatīk, ka viņam pieskaras, nepatīk svešinieki, dzeltenā un brūnā krāsa, kā arī bieži ir problēmas izprast citu emocijas. Izrādes laikā skatītājiem bija iespēja paraudzīties uz pasauli no vairākiem skatapunktiem un meklēt atbildes uz dažādiem jautājumiem, piemēram, kā vecākiem sadzīvot ar neparastu bērnu, kuram ir pavisam citāds skatījums uz ikdienas notikumiem.
Paldies Lienei Klišānei par iniciatīvu un Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrībai par finansiālo atbalstu!

Informāciju sagatavoja Vanesa Čeičiniece