Laurenču sākumskola

#EkoSkola – 3.a klasē aizvadīta āra meistarstunda

3.a klasē 2.oktobrī aizvadīta āra meistarstunda “Dabas kolekcionāri”. Aktivitāte apvienoja dabaszinību un latviešu valodas tēmas, kuru ietvaros skolēni tuvākajā apkārtnē meklēja lietas vai objektus, kas atbilst atslēgas vārdiem vai attēliem. Uzdevums ikvienu aicināja būt vērīgiem, radošiem, kā arī aktivizēja vārdu krājumu, izmantojot īpašības vārdus.

Informāciju sagatavoja 3.a klases audzinātāja Ineta Buķele

Septembris ar dzeju izskanējis arī Laurenču sākumskolā

“Dzejoļiem nepatīk bibliotēkās.
Dzejoļiem vispār nepatīk ēkās.
Nemierā tie skrien un lēkā
Un vienmēr kaut kā pamanās
Izšmaukt ārā no grāmatām …. “  /Arvis Viguls/

Septembris jau izsenis Latvijā tiek dēvēts par Dzejas mēnesi. Kopš 1965.gada, kad Rīgā, atzīmējot dzejnieka un dramaturga Raiņa 100.dzimšanas dienu, izskanēja pirmās Dzejas dienas, bet jau ar nākamo – 1966.gadu, pēc Rakstnieku savienības iniciatīvas tās tiek atzīmētas visā Latvijā un līdz šim brīdim kļuvušas par skaistu rudens tradīciju. 
Šogad, piekrītot dzejnieka Arvja Viguļa vārdiem, skolēni dzejoļus meklēja ārā un satikās uz Dzejas tilta. Trīs klases no 4.-6.klašu grupas kopā  ar savām latviešu valodas un literatūras skolotājām sagatavoja priekšnesumus un uzdevumus trim klasēm no 1.-3.klašu grupas. Kad sagatavošanās darbi bija veikti, katrs klašu pāris satikās starp abiem skolas korpusiem uz Dzejas tilta. Godinot Raini viņa 155.gadadienā, skolēni no 5.A klases katrs bija iemācījies kādu no šī dzejnieka dzejoļiem, kurus ar neviltotu uzmanību klausījās skolēni no 2.A klases, tāpat arī dažādus interesantus faktus par Raiņa biogrāfiju un daiļradi. Par atbildi 2.A klases skolēni visi kopā bija sagatavojuši priekšnesumu lielajiem draugiem – Aspazijas dzejoli “Sēž uz sliekšņa pasaciņa”. Savukārt skolēni no 6.A klases bija sagatavojuši pārsteigumu skolēniem no 3.A klases – sacerot katrs pirmo, trešo, piekto un septīto rindiņu dzejolim, bet otro, ceturto, sesto un astoto rindiņu uzticot sacerēt mazākajiem draugiem no trešās klases. Kopdarbu – gatavo dzejoli, kas katram skolēnu pārim sanācis, visi kopā dzirdēja, satiekoties uz Dzejas tilta. Kā trešais klašu pāris uz Dzejas tilta satikās 5.B klase ar 2.B klasi. Šie skolēni katrs bija sarakstījuši savu dzejoli, ko nolasīja visiem klātesošajiem. Dzejoļi bija izdevušies patiesi oriģināli, interesanti un katrs ar savu īpašo vēstījumu.
Liels paldies par atsaucību skolotājām Sigitai, Santai, Vitai, Inetai, Sintijai un viņu skolēniem!

Informāciju sagatavoja bibliotekāre Marita Veica

#EkoSkola – 3.b klase glezno rudeni

3.b klase septembra – Dzejas mēneša, ietvaros vizuālās mākslas stundā radīja lielformāta vizuālos dzejoļus par rudeni. Darbi apskatāmi mežā pie Laurenču sākumskolas – 3.b klase aicina jebkuru interesentu doties rudenīgā pastaigā, pa ceļam apskatot radītos mākslas darbus!

Informāciju sagatavoja 3.b klases audzinātāja Ieva Razgačeva

3.-6.klašu skolēni piedalās T-krekla dizaina konkursā Eiropas valodu dienas ietvaros

25.septembrī Laurenču sākumskolas 3.-6.klašu skolēni piedalījās sarunās un aktivitātēs, kas saistītas ar valodām, jo 26.septembris ir Eiropas Valodu diena. Viena no piedāvātajām Valodu dienas aktivitātēm ir valodām veltīta T-krekla dizaina izveide. Ar šo radošo uzdevumu svešvalodu stundās aizrautīgi darbojās 3.-6.klašu skolēni. Labāko darbu izstādi var apskatīt 4.-6.klašu korpusa 2.stāva nišā. Izstādītos darbus apskatīs arī žūrija un labākā darba autoram būs iespēja sūtīt savu ideju uz starptautisko T-krekla dizaina konkursu. Paldies skolēniem par atsaucību!

Informāciju sagatavoja angļu valodas skolotāja Ieva Poriete

1.-3.klašu skolēni veido kustību spēles

Kustība – tā ir veselība, aktīva domāšana, dzīvesprieks. Visu septembra mēnesi Laurenču sākumskolas 1.-3.klašu skolēni veidoja kustību spēles, kuras aktīvi un praktiski pielietoja Eiropas Sporta nedēļā. Izgatavoto materiālu skolēni izmantos visa mācību gada garumā gan savās klašu telpās un vestibilu zonās, gan arī savstarpēji mainoties. Paldies 1.b, 2.a, 2.b, 2.c, 3.a, 3.b.un 3.c klasēm par iesaistīšanos!

Materiāla ideju ierosināja un veikumu apkopoja 1.-3.klašu metodiskās komisijas vadītāja Ineta Buķele

3.a klasē noticis Uno konkurss

Konkursu saviem klasesbiedriem organizēja, vadīja un balvu fondu sarūpēja trīs 3.a klases zēni – Gustavs, Martins un Bruno. Paldies par aktivitāti!

Informāciju sagatavoja 3.a klases audzinātāja Ineta Buķele

2.a klases skolēni sagaida Eiropas Valodu dienu

2.a klases skolēni sagaidīja Eiropas Valodu dienu, pētot, uzzinot, domājot, zīmējot, apgūstot kontinentus un pasaules daļas, mācoties meklēt informāciju enciklopēdijās un izvēloties svarīgo un būtisko par kādu valsti. Skolēni pilnveidoja prezentācijas un sadarbības prasmes, kā arī piedalījās Eiropas Valodu dienas t-kreklu logo izstrādes konkursā un cer, ka tieši kāds 2.a klases skolēna darbs kļūs par nākoša gada Eiropas Valodu dienu t-krekla logo.

Informāciju sagatavoja 2.a klases audzinātāja Sigita Pole

3.c klase veido kustību spēli

Mājturības un tehnoloģiju stundā 3.c klases skolēni, darbojoties grupās, pilnveidoja sadarbības prasmes un izveidoja kustību spēli “Pa lāča pēdām!”.

Informāciju sagatavoja 3.c klases audzinātāja Egija Varekoja

4.-6.klašu skolēni piedalās radošajā darbnīcā “Mana runa pārliecina”

21. un 23.septembrī programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Laurenču sākumskolas 4. un 6.klašu skolēniem bija iespēja piedalīties radošajās darbnīcās “Mana runa pārliecina”. 21.septembrī Dzintara Rožkalna, bet 23.septembrī Ditas Nitišas vadībā skolēni, gan klausoties un mācoties, gan iesaistoties dažādos uzdevumos, trenēja savas uzstāšanās prasmes. Balstoties uz improvizācijas teātrī un publiskās runas meistarklasēs pārbaudītiem uzdevumiem, darbnīcu vadītāji iepazīstināja ar stratēģijām, kā pārvarēt bailes, kā ieinteresēt publiku un noturēt uzmanību, kā veidot saturu un paust viedokli. Liela vērība tika piešķirta arī klausīšanās kultūrai, atgādinot skolēniem, ka reizēm svarīgāk ir tieši ieklausīties otrā, nevis runāt tikai pašam. Iegūtās prasmes skolēniem noderēs gan mācību stundās, piemēram, latviešu valodā un sociālajās zinībās, kur bieži nākas uzstāties citu priekšā vai prezentēt dažādus darbus, gan ikdienas dzīvē, komunicējot ar apkārtējiem.
Paldies darbnīcu vadītājiem par vērtīgo pieredzi!

Informāciju sagatavoja Vanesa Zaļā

5. un 6.klašu skolēni piedalās nodarbībās “Tava veselība Tavās rokās”

16.septembrī Laurenču sākumskolas 5. un 6.klašu skolēni piedalījās nodarbībās “Tava veselības Tavās rokās”, ko īstenoja Slimību profilakses un kontroles centrs. Nodarbību ietvaros skolēni papildināja zināšanas par roku higiēnu, pareizu roku mazgāšanas kultūru, kā arī higiēnas neievērošanas sekām. Dāvanā katrs skolēns saņēma informatīvo materiālu par roku mazgāšanas nozīmi. Liels paldies Slimību profilakses un kontroles centra pārstāvei par vērtīgajām nodarbībām!

Informāciju sagatavoja Vanesa Zaļā