Laurenču sākumskola

#Ekoskolas Zemes diena 2023

Ik gadu visā pasaulē 22 aprīlī tiek atzīmēta Starptautiskā Zemes diena. Arī Laurenču sākumskolas 4.klases dabaszinību stundās atzīmēja šo dienu, pārrunājot jautājumus par Zemes aizsardzību un tās ekosistēmām, kas nodrošina mums dzīvību. Starptautiskā Zemes diena lika mums visiem padomāt, ka katra rīcība var gan iznīcināt trauslo dabu, gan saglabāt tās skaistumu un vērtību. Katru gadu cilvēki aizvien vairāk un vairāk izmanto zemeslodes resursus, pat neapzinoties, ka tie tik ātri neatjaunojas, vai vispār vairs nav atjaunojami, jo ir izdarīts pārāk liels posts. Šajā dienā mēs aicinām ikvienu atcerēties un novērtēt Zemi, un visu ko tā mums sniedz! Skolēni noslēgumā veidoja plakātus ar savām asociācijām par Zemes aizsargāšanu.

Informāciju sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa

#Ekoskola #Zemesdiena

Strītbola turnīrs sesto klašu skolēniem

6.b klase 2.semestrī par klases kopīgo mērķi izvirzīja organizēt strītbola turnīru visām sestajām klasēm par godu Laurenču sākumskolas 10 gadu jubilejai. Idejas autors bija Emīls Vikmanis. Klases biedri Emīla ideju atbalstīja un visi aktīvi iesaistījās plānošanā un sagatavošanās darbu veikšanā. Visu 2.semestri skolēni plānoja darāmos darbus un izvēlēja atbildīgos, lai pasākums izdotos.

Turnīrā  3.vietu ieguva 6.a klases zēnu komanda, 2.vietu 6.c klase, bet uzvarēja paši turnīra autori – 6.b klases zēni. Meitenu konkurencē – 1.vieta 6.a klases meiteņu komandai, 2.vieta apvienotajai 6.abc meitenu komandai. Labākais spēlētājs – Emīls Vikmanis  un labākā spēlētāja – Elīza Markvarte.

Paldies skolotājam Marekam par izcilo sacensību tiesāšanu un interesantajiem komentāriem! Paldies Beātei par ieguldīto darbu! Paldies Robertam un viņa ģimenei par afišas izveidi un diplomu izgatavošanu! Paldies Emīla ģimenei par medaļu un kausu nogādāšanu skolā un dāvanām pirmo vietu ieguvējiem! Paldies par palīdzību skolas saimniekam Mārtiņam!

Skolēni par pasākumu bija priecīgi un gandarīti par savu ieguldīto laiku un darbu.

Informāciju sagatavoja 6.b klases audzinātāja Agita Kalniņa.

2.d klase pēta novada kultūrvēsturiskos objektus

Vai zināt, kas ir Pansija Lakstīgala un kur tā atrodas? Kad un kāpēc radās Spieķīšu parks? Vai esat kādreiz apmeklējuši Mores kauju muzeju? Kas dzīvojis Siguldas, Turaidas un Krimuldas pilīs? To visu un vēl citus, aizraujošus mūsu novada kultūrvēstures objektus, pētīja un izzināja 2. d klases skolēni. Sociālo zinību stundās, pētot, gan tūrisma bukletus, gan meklējot informāciju dažādos avotos, apmeklējot šīs vietas, skolēni iepazina mūsu novadu, veidojot katrs savu informatīvo plakātu. Skolēni paši izvēlējās savu pētāmo objektu, izzināja, zīmēja, līmēja un radoši veidoja savu darbiņu, pēc tam, prezentējot to klasesbiedriem. Cik aizraujoši bija uzzināt tik daudz interesantu faktu, kas atrodas mums, tepat, blakus! Skolēni atzinīgi novērtēja viens otra paveikto un ar lielu interesi izpētīja katru darbiņu. 

Aicinām arī Jūs apskatīt mūsu izveidoto izstādi 1.-3. klašu korpusa pirmajā stāvā!  Iespējams, gūsiet iedvesmu, kādai jaukai brīvdienu pastaigai!

Informāciju sagatavoja Ritma Amoliņa-Ābelīte

1.a klases skolēni gatavojas Eiropas eksāmenam

Gatavojoties Eiropas eksāmenam, 1. a klases skolēni piedalās Eiropas komisijas pārstāvniecības organizētajā konkursā  ”Uzmini dāvanas kopā ar vecmāmiņu!”.  Mums – konkursa  dalībniekiem – bija uzdevums atminēt, kādas dāvanas vecmāmiņa saņem no dažādām ES valstīm. Kad visas trīs dāvanas bijām atminējuši, izvēlējāmies  vēl septiņas citas Eiropas Savienības valstis un noskaidrojām, kādus suvenīrus visbiežāk no tām ceļotāji atved. Skolēni, kuri bijuši šajās valstīs, dalījās pieredzē, ko tajās redzējuši, kādi ir populārākie suvenīri un kas visspilgtāk palicis atmiņā, meklējām informāciju arī dažādos citos avotos, lai veiktu šo uzdevumu. Kopīgi aizpildot veidlapu, daudz ko apguvām, uzzinājām, noskaidrojām, tādā veidā arī sākam gatavoties Eiropas eksāmenam, kas notiks maija sākumā. Tajā katrs skolēns piedalīsies individuāli.

Informāciju sagatavoja skolotāja Sigita Pole

Aicinām uz Sarunu vakaru 2.maijā 18:00!

Cienījamie vecāki, darbinieki, absolventi un bijušie darbinieki! Aicinām Jūs 2.maijā, plkst. 18:00 pieslēgties tiešsaistes pasākumam “Sarunu vakars”, kurā atmiņās, sajūtās, piedzīvojumos un pārdomās par Laurenčos pavadīto laiku dalīsies Kristaps Zaļais (bijušais skolas direktors), Sanita Ungura (pirmā skolas direktore), Zane Oliņa (Laurenču sākumskolas dibinātāju grupas dalībniece), Jānis Purgailis (bijušais skolas padomes vadītājs) un Aija Petrovska (Vecāku atbalsta biedrības dalībniece). Sarunu vakaru vadīs Annija Diedrika.

Tiekamies 2.maijā, 18:00, Laurenču sākumskolas Facebook lapā “Sarunu vakarā”!

Laurēni talko!

Piektdien, 21.aprīlī, saulainā un siltā piektdienas dienā, mūzikas pavadībā, visa Laurēnu kuplā saime sakopa gan skolas teritoriju un tuvāko apkārtni, gan klases un citas skolas telpas. Pēc kārtīgi padarīta darbiņa, talcinieki tika cienāti ar siltiem pīrādziņiem un tēju. Paldies klašu audzinātājām par talkas darbu plānošanu un organizēšanu! Paldies ikvienam Laurēnam un vecākam par ieguldīto darbu, lai sakoptu vidi mums apkārt!

Pārsteigums 2.b klasē

2. b klases skolēni pavadījuši pārsteigumiem pilnu nedēļu pēc Lieldienām.

Dabaszinībās, apgūstot tēmu ”Dzīvie organismi, to augšana un vairošanās”, sadarbojāmies ar Latvijas Putnkopības asociācijas pārstāvi Daci Andersoni no Ventspils saimniecības ”Kanna”. Klasē realizējām projektu ”Vai zini, kā rodas cālītis?” 23. martā uz klasi atceļoja inkubators, kurā tika ievietotas 3 olas. Sākās gaidīšanas laiks…

Gaidot un atzīmējot kalendārā novēroto, dabaszinībās pētījām, lasījām, zīmējām vistas un gaiļa dzīvības ceļu.  Latviešu valodā skolēni veidoja aprakstus, bet dizaina un tehnoloģiju stundā tapa skaisti radošie darbi.

14. aprīlī parādījās plaisa, un piektdiena visus laurēnus pārsteidza ar izšķīlušos cālīti. Tas bija brīnumaini un pārsteidzoši! Mazo cālēnu apciemoja desmitiem mazo laurēnu. Katrs mazajam cālēnam izteica pārsteiguma vārdus, sajūsmu un laba vēlējumus. 1. a klase izveidoja radošo darbiņu “cāļu galeriju” 1.-3.klašu korpusa trepēs. 2. b klase saka paldies Dacei un Hannas tētim par iespēju piedalīties projektā un par rūpēm par cālēna tālāko dzīvi!

Sagatavoja skolotāja Ieva Razgačeva.

Radoši pētniecisko darbu rezultāti! Lepojamies!

Novērtēti Siguldas novada skolēnu radoši pētnieciskie darbi

Pētniecisko darbu konkurss tradicionāli notiek jau piecpadsmito gadu. Sākotnēji darbi tiek izvērtēti mācību iestādēs, – uz konkursu novadā izvirzot labāko darbu autorus. Skolēnu radoši pētnieciskās darbības mērķi ir rosināt skolēnos interesi par Siguldas novada kultūras, vēsturiskajiem, ekonomiskajiem un citiem procesiem; sekmēt skolēnu patriotisko audzināšanu; veidot skolēnu iemaņas patstāvīgam izziņas un izglītošanās procesam, – pētnieciskās darbības galvenie uzdevumi ir sadarboties ar Siguldas novada iestādēm, iepazīties ar projekta un pētnieciskā darba būtību, organizāciju un metodēm, izkopt patstāvīgā darba iemaņas, pilnveidot prasmes informācijas ieguvē, datu apstrādē un analīzē, apgūt prasmi projekta noformēšanā un apgūt prezentēšanas prasmi. Darbi tiek vērtēti vairākās vecuma grupās, – atbilstoši tam arī saskaņā ar nolikumu ir noteikti noformējuma un prasību kritēriji.

Darbu lasījumi notika 18.aprīlī Siguldas novada Jaunrades centrā.  Iesniegtos darbus un skolēnu prezentācijas prasmes vērtēja žūrijas komisija – Turaidas muzejrezervāta izglītojošā darba un komunikācijas nodaļas vadītāja Gunta Zaķīte; Izglītības pārvaldes speciāliste vispārējās izglītības jautājumos Inguna Mūsiņa un Izglītības pārvaldes speciāliste profesionālās ievirzes, interešu izglītības un pieaugušo izglītības jautājumos Sandra Ķirule; lasījumu vērtēšanā piedalījās arī Siguldas pagasta kultūras nama vadītāja Kristīne Lapiņa.

Vērtējums  tika noteikts saskaņā ar iesniegtajiem darbiem,  arī  šogad pierādījās tas, ka, prezentējot, skolēns vērtējumu var gan nedaudz paaugstināt, gan arī pazemināt.

Kopumā  konkursam tika iesniegti 24 darbi. 1.-3.klašu grupā – 9 darbi: viens no Siguldas 1.pamatskolas, pieci no Laurenču sākumskolas, viens no Garlība Merķeļa Lēdurgas  pamatskolas un viens no Mālpils vidusskolas. I pakāpi šajā grupā ieguva 7 autori. Īpašu prieku un gandarījumu  sagādāja Laurenču sākumskolas 2. klases skolēns Kaspars Nēliuss, kurš bija pētījis optiskās ilūzijas, skolotāja Ritma Amoliņa-Ābelīte; 4.-6.klašu grupā vērtēšanai tika iesniegti 9 darbi: viens no Siguldas 1.pamatskolas; trīs  no Laurenču sākumskolas; divi no Allažu pamatskolas un divi no Mālpils vidusskolas. Augstāko –  I pakāpi ieguva 6 darbi. Saskaņā ar žūrijas komisijas vērtējumu izcili darbu prezentēja Laurenču sākumskolas 5. klases skolēns Miks Oliņš, kurš stāstīja par to, kā pētījis Zviedrijas karaļa Gustava II Ādolfa karavadoņa gaitas, darba vadītāja skolotāja Dace Purviņa;

Labāko darbu autori  tiks apbalvoti ar Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes  diplomiem un piemiņas balvām, skolēniem un darbu vadītājiem tie tiks pasniegti  mācību gada noslēgumā – izglītības iestāžu svinīgajos pasākumos. Apsveicam laureātus!

Informāciju sagatavoja Sandra Ķirule Izglītības pārvaldes speciāliste profesionālās ievirzes,
interešu izglītības un pieaugušo izglītības jautājumos.

18.aprīlī Laurēni piedalījas RPD lasījumos Siguldas novadā

18.aprīlī 9 Laurēni piedalījās Siguldas novada pašvaldības radoši pētniecisko darbu lasījumos. Lai arī uztraukums bija jūtams ikvienā dalībniekā, bet Laurenču sākumskolas skolēni godam aizstāvēja savus radoši pētnieciskos darbus un braši atbildēja uz visiem jautājumiem.

Paldies 1.-3.klašu grupā Elizabetei Lukaševičai – Lācei, viņas ģimenei un skolotājai Danutei Zeilai, Līvai Bērziņai, viņas ģimenei un skolotājai Ievai Razgačevai, Teodoram Pērkumam, viņa ģimenei un skolotājai Lienei Krumholcei, Kasparam Nēliusam, viņa ģimenei un skolotājai Ritmai Amoliņai – Ābelītei, kā arī Tīnai Lotei Oliņai, viņas ģimenei un skolotājai Ingai Ulnicānei par ieguldīto darbu, laiku un enerģiju radoši pētniecisko darbu izveidē!

Paldies 4.-6.klašu grupā Mikam Oliņam, viņa vecākiem un skolotājai Dacei Purviņai, Diānai Gromulai, viņas ģimenei, Elzai Pastarei, viņas ģimenei un skolotājai Santai Bērziņai, kā arī Līvai Zinbergai, viņas ģimenei un skolotājai Valentīnai Voicišai par ieguldīto, laiku, enerģiju un pacietību radoši pētniecisko darbu izveidē!

Līdz skolas jubilejas svinībām 40 dienas!