Laurenču sākumskola

Lepojamies!

pateicība.PNG

Noslēgusies lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018”

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, turpinot aktīvu darbību, arī šajā mācību gadā aicināja iesaistīties  bibliotēkas un skolas jaunāko grāmatu lasīšanā un vērtēšanā. Kolekcija, ko bija izraudzījusi profesionāla žūrija, bija interesanta un solīja lasītājiem daudz pārsteigumu, izziņas prieku un emocionālu mirkļu. Laurenču sākumskolā šajā programmā kopā iesaistījās 30 skolēni, vecuma grupās 5+, 9+ un 11+.
Skolēni par savu favorītgrāmatu varēja balsot, aizpildot tiešsaistes anketu LNB mājaslapā, kā arī noslēguma pasākumā skolas bibliotēkā atdot savu balsi par, viņuprāt, labāko grāmatu. Ar pārliecinošu 12 balsu pārsvaru Laurenču sākumskolā uzvarēja latviešu izcelsmes zviedru autores Ulrikas Kesteres grāmata “Nelūgtie ciemiņi”. Grāmatas autore dzimusi Latvijā, Liepājā, un četru gadu vecumā kopā ar ģimeni pārcēlusies uz dzīvi Zviedrijā. Šajā grāmatā Ulrika ir gan teksta, gan ilustrāciju autore. Grāmata stāsta par Trusīti, kurš par trim burkāniem nopērk vasarnīcu, pat nenojaušot, ka kopā ar to ticis pie mežonīgiem un nelūgtiem ciemiņiem.
Kā katru gadu skolēniem, kuri izlasījuši vismaz piecas no kolekcijas grāmatām un atstājuši par tām arī savu vērtējumu, Latvijas Nacionālā Bibliotēka dāvināja piemiņas balvu, kas šogad bija lineāls.
Paldies visiem skolēniem par aktīvo dalību un lasītprieku! Paldies skolotājiem un vecākiem, kuri pamudina un atbalsta!

Informāciju sagatavoja bibliotekāre Marita Veica

Lepojamies!

Capture

Laurēni piedalās vokālo ansambļu skatē “Balsis”

Trešdien, 13.februārī, Siguldas Mākslu skolā „Baltais flīģelis” notika Siguldas un Garkalnes novadu izglītības iestāžu vokālo ansambļu skates „Balsis” pirmā kārta, piedaloties četriem bērnu un jauniešu kolektīviem. Žūrijas komisijā bija mūzikas pedagogi un kordiriģenti: Līga Ādamsone, Evija Rozena un Jānis Baltiņš.
Lepojamies ar Laurenču sākumskolas ansambli “Laurēni dzied”, kas skatē ieguvis 2.pakāpi! Sakām lielu paldies skolotāja Kristiānai Eglītei par skolēnu sagatavošanu skatei!

Laurēni piedalās “Silto džemperu dienā”

received_2124709797621645.jpeg
12.februārī Laurenču sākumskola iesaistījās starptautiskā kampaņā “Silto džemperu diena”, kas aizsākās 2005. gadā, kad Flandrijas reģiona Ekoskolas, Kioto protokola iedvesmotas, rīkoja pirmo Silto džemperu dienu. Silto džemperu dienas mērķis ir ierobežot siltuma patēriņu skolā, uzvelkot siltākas drēbes un samazinot gaisa temperatūru skolas telpās, taupot enerģijas resursus un sniedzot ieguldījumu siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanā un klimata pārmaiņu novēršanā. Šādā veidā arī Laurenču sākumskola sniedza savu ieguldījumu klimata pārmaiņu samazināšanā.

Informāciju sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa

Ēnu dienā pie Laurenču sākumskolas direktora

20190213_112935.jpg
13.februārī Ēnu dienas ietvaros, kas ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12.klašu skolēniem, pie Laurenču sākumskolas direktora Kristapa Zaļā viesojās ēnotājs – Siguldas Valsts ģimnāzijas 7.klases skolniece Dārta Urbanoviča. Dārta ir bijusī Laurenču sākumskolas skolniece, tādēļ ideja, ēnot tieši šīs izglītības iestādes direktoru, radās jau sen. Kā stāstīja pati skolniece, vienmēr ir bijusi interese uzzināt, ko sevī ietver direktora amats, jo līdz šim iegūtā pieredze bija saistīta ar mācību priekšmetu pedagogu, nevis vadības darba specifiku. Dienas ietvaros Dārta iepazina ne tikai direktora darba pienākumus un uzzināja, kāds ir bijis viņa ceļš līdz šim amatam, bet uzzināja arī daudz vairāk par izglītības iestādes administrācijas darbu, nedaudz aprunājoties un pavērojot arī direktora vietnieces izglītības, audzināšanas un saimnieciski administratīvajā jomā. Dārta izteicās, ka direktora darbs ir daudz grūtāks, nekā bija licies līdz šim, jo ir ļoti atbildīgs, tāpat iepriekš saplānotajā darba grafikā nepārtraukti ieviešas izmaiņas, uz kurām ir jāreaģē nekavējoties, lai darbs turpinātos ierastajā ikdienas gaitā. Uz jautājumu, vai Dārta vēlētos savu nākotni saistīt ar šo profesiju, meitene nevarēja sniegt viennozīmīgu atbildi, taču izteicās, ka darbs izglītības iestādē ir ļoti daudzpusīgs un interesants.

Informāciju sagatavoja Vanesa Čeičiniece

Laurenču sākumskolā atzīmēta pirmklasnieku 100.skolas diena

8.februārī Laurenču sākumskolā tika atzīmēta pirmklasnieku 100.skolas diena, kurai par godu Skolēnu padome bija sagatavojusi dažādus uzdevumus, lai pārbaudītu pirmklasnieku atjautību, veiklību un apgūtās prasmes, un zināšanas.
Skolēniem bija iespēja darboties piecās stacijās, kas katra bija pakārtota noteiktam mācību priekšmetam. Latviešu valodas stacijā skolēnu uzdevums bija atminēt krustvārdu mīklu, matemātikā tika pārbaudīta saskaitīšanas prasme, sociālo zinību stacijā skolēni centās atpazīt Laurenču sākumskolas darbiniekus, puzlē savienojot personas vārdu un fotogrāfiju ar ieņemamo amatu. Mājturības stacijā skolēni veidoja grāmatzīmes, bet sporta stacijā bija jāpārbauda veiklība līkloču skrējienā un kopīgi no burtu kartītēm jāsaliek teikums “Pirmklasnieku simtā diena!”.
Pārsteigumu pirmo klašu skolēniem bija sagatavojusi arī 6.b klases skolniece Evelīna Balode, uzrakstot 100.skolas dienas svētkiem īpašu pasaku, kas tika izspēlēta kā leļļu teātris. Pasākuma noslēgumā pirmklasnieki visiem parādīja sagatavoto mājasdarbu – savas klases vizītkarti, vēlāk saņemot īpašo 100.dienas medaļu, kuras tapšanā piedalījās visi 2.klašu skolēni.
Vēlam 1.klašu skolēniem arī turpmāk aizraujošas un interesantas skolas dienas, kā arī sakām paldies klašu audzinātājām – Inetai Sockai, Ievai Razgačevai un Egijai Varekojai, par ieguldīto darbu un Skolēnu padomes dalībniekiem, kā arī citiem vecāko klašu skolēniem par palīdzību 100.skolas dienas svētku tapšanā!

Informāciju sagatavoja Vanesa Čeičiniece

4.klases Vērtību stundā tiekas ar biedrības “Cerību spārni” vadītāju

7. februāra pēcpusdienā Laurenču sākumskolas 4. klašu skolēni savas audzināšanas stundas “Vērtība. Cilvēks. Citādais.” ietvaros tikās ar biedrības “Cerību spārni” vadītāju Evu Viļkinu. Skolēni uzzināja, kā radās ideja par biedrības izveidošanu, kas ir tie, kuriem viņi sniedz palīdzību, kā arī to, ka biedrības cilvēku ražoto var nopirkt labdarības veikalā “Visi var!”. Viļkinas kundze pastāstīja arī par labajiem līdzcilveku darbiem biedrības labā, parādīja dažādas video filmiņas no viņu ikdienas un kopīgajām aktivitātēm. Noslēgumā bērni uzdeva dažādus jautājumus, kā arī izteica vēlmi palīdzēt ar kancelejas precēm vai brīvprātīgo darbu.
Skolēni paši atzina, ka šī bija vērtīga tikšanās, jo deva iespēju apzināties, ka esam veseli un laimīgi, kas patiesībā ir pats galvenais!
Paldies Evai Viļķinai par iespēju satikties!

Informāciju sagatavoja skolotāja Santa Bērziņa

4.b klase izveido spēles kauliņus

6.februārī 4.b klases skolēni izveidoja spēles  “Krustiņi un nullītes” kauliņus, koka ripās iededzinot Jumja un Zalkša zīmes. Turpmāk spēli ar šiem kauliņiem varēs spēlēt 1.-3.klašu korpusa 2.stāvā! 
Paldies 4.b klases skolēniem par atsaucību!

1. klases Vērtību stundu pavada dabā

1.klašu skolēni Vērtību stundas ietvaros runāja un domāja par dabu, organizējot paši savu sniega dienu!
Paldies 1.klašu audzinātājām par vērtīgo ideju un fotogrāfijām!