Laurenču sākumskola

1.c klase darbojas par un ap mājām

Šo nedēļu galvenā tēma 1.c klasē bija “Mājas”. Tā kā lielākā daļa laika tiek pavadīta mājās, tad viss par un ap tām – skolēni zīmēja savas istabas plānu, pētīja apkārtni, zīmēja apkārt esošos objektus un ainavu pa logu, bet projekta noslēgumā tika būvēti māju modeļi no kartona kastēm. Paldies skolēniem par aktīvo darbu!

Informāciju sagatavoja 1.c klases audzinātāja Baiba Zelča

2.a klase praktiski strādā ar koku un stiepli

Skolotāja Ineta 2.a klases skolēniem mājturības un tehnoloģiju stundai piedāvāja tēmu “Darbs ar koku un stiepli” un divas iespējas – pēc vizuālas informācijas kopā ar tēti uzmeistarot būrīti putniem vai arī uz uzdevumu paskatīties citādi – no pastaigā atrasta koka gabaliņa uztaisīt laiviņu vai šūpulīti lellēm. Pirms darba skolotāja mudināja domāt par izstrādājuma idejas radīšanu, noformējot to uz lapas, darba secību un darba drošību. Lūk, gala rezultāti stundas noslēgumā!

Informāciju sagatavoja 2.a klases audzinātāja Ineta Buķele

Aicinām klausīties!

Laurēns lasa, rada un ceļo grāmatu pasaulē – aicina skolas bibliotekāre!

Lepojamies!

1.a klases skolēni piedalījušies Latvijas valsts mežu konkursā “Koki un spārni”

1.a klases laurēni ar saviem zīmējumiem vēl pirms pavasara brīvlaika piedalījās Latvijas valsts mežu rīkotajā konkursā “Koki un spārni”. Konkurss rosināja iepazīt putnu daudzveidību un atpazīt putnus dabā. Katrs savā zīmējumā radoši attēloja sev mīļāko putnu, kas attēlots dabas ainavā. Radošais process rosināja mazos māksliniekus attēlot brīnišķīgus Latvijas dabā sastopamus putnus.

Informāciju sagatavoja 1.a klases audzinātāja Sigita Pole

Laurēn, jau rīt sākam mācīties attālināti!

1.a klase noskatās Latvijas Leļļu teātra izrādi “Mazā raganiņa”

1.a klase Kultūras centrā “Siguldas devons” noskatījās Latvijas Leļļu teātra izrādi “Mazā raganiņa”. Droši vien katrs pieaugušais zina šo Otfrīda Preislera pasaku par izvēli. Mazā raganiņa vēl ir ļoti jauna, viņai ir tikai 127 gadi, un tad kādu dienu viņa nonāk izvēles priekšā – ir jāsaprot, kas tad īsti ir labas un kas ir sliktas lietas. Vai labās lietas tiešām ir labas, vai tomēr ne? Kad rodas šis jautājums, pat burvestības īsti nepalīdz atrast pareizo atbildi, tādēļ labi, ka blakus vienmēr ir gudrais draugs krauklis Abrakss. Teātra cienītāji, 1.a klases skolēni, nostiprināja prasmi sameklēt zālē savu vietu, uzmanīgi skatīties un būt pieklājīgiem izrādes vērotājiem. Visus pārsteidza un iepriecināja skaistās lelles, dekorācijas un skaņu un gaismas efekti.

Informāciju sagatavoja 1.a klases audzinātāja Sigita Pole

Atbalstīts Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrības projekts

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis biedrības “Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrība” projektu “Laurenču sākumskolas komandas veidošanas un saliedēšanas aktivitātes “Saliedētības taka”” (projekta Nr. Nr.19-04-AL32-A019.2202-000003). Biedrība projekta pieteikumu 2019.gada rudenī iesniedza Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātajā konkursā, kas tika izsludināts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Projektu ““Laurenču sākumskolas komandas veidošanas un saliedēšanas aktivitātes “Saliedētības taka”” plānots īstenot 2020.gadā un tā mērķis ir veicināt un attīstīt sabiedrisko aktivitāšu pieejamību, uzlabot un veicināt Laurenču sākumskolas skolēnu veselību un brīvā laika pavadīšanas iespējas izveidojot 12 aktivitāšu punktus ar zemo virvju un koka elementiem, kā arī labiekārtot un attīstīt Laurenču sākumskolas teritoriju un izveidot stacionāru ugunskura vietu kopienas pasākumiem. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 29089.03, no kurām Lauku atbalsta dienesta finansējums ir EUR 26180.13, Siguldas novada domes līdzfinansējums ir EUR 2908.90.

Informāciju sagatavoja Ilva Urbanoviča (Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrība)

6.a klase piedzīvo Liepājas stāstu

6.martā 6.a klase devās ekskursijā “Piedzīvo Liepājas stāstu”. Dienas pirmajā pusē, tikko ieradušies Liepājā, skolēni varēja izmēģināt dažādus Liepājas Jūrmalas parka bērnu laukuma elementus, kā arī uzspēlēt basketbolu vienā no trim Kristapa Porziņģa vārdā nosauktajiem basketbola laukumiem. Piedaloties pilsētas spēlē, skolēni meklēja atbildes uz jautājumiem, kas bija paslēptas gan Liepājas arhitektūrā, gan uz kuriem atbildes spēja sniegt tikai vietējie iedzīvotāji. Skolēni apskatīja gan bronzas skulptūras, kurās iemūžināti Liepājas himnas “Pilsētā, kurā piedzimst vējš” tēli, gan apmeklēja Latvijas mūziķu slavas aleju.
Pēc pusdienu pauzes ceļš veda Karostas virzienā. Kā pirmā tika apskatīta Liepājas Svētā Nikolaja pareizticīgo Jūras katedrāle jeb Karostas katedrāle, kas projektēta un celta atbilstoši 17.gs. Krievijas pareizticīgo baznīcu stilam. Pirmais dievkalpojums un baznīcas iesvētīšana notika 1903.gadā. Turpinājumā tika apmeklēts Karostas cietums, kas ir vienīgais tūristiem atvērtais militārais cietums Eiropā un ir cietums, no kura neviens nekad nav izbēdzis. Gida pavadībā skolēni izstaigāja Karostas cietuma telpas, uzzināja  Karostas vēsturi un interesantus notikumus no cietuma dzīves, kā arī apskatīja kameras un karceri. Dienas noslēgumā skolēni devās uz Ziemeļu fortiem, kas ir tikai neliela, bet ļoti iespaidīga daļa no unikālās Liepājas fortifikācijas sistēmas, kas pilsētu apjož visā perimetrā.
Sakām lielu paldies gidei Montai un autobusa šoferītim no “Travel Biiz” par aizraujošo dienu! Ekskursija tika finansēta no konkursā “Mūsu mazais pārgājiens” iegūtās balvas – 450eur ceļa izdevumiem, kā arī Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrības klases fonda līdzfinansējuma!
Foto apskatu veidoja 6.a klases skolēni, audzinātāja Vanesa un gide Monta.

Informāciju sagatavoja 6.a klases audzinātāja Vanesa Čeičiniece