Laurenču sākumskola

#EkoSkola – skolēni piedalījās Izaicinājumā “Dizaina risinājums”

Laurenču sākumskolas skolēni piedalījās Izaicinājumā “Dizaina risinājums”, ko organizē Vides fonds Ekoskolas projekta “Aprites ekonomika” (Eco-Schools Project for Advancing Circular Economy jeb E-SPACE) ietvaros. Skolēni jau iepriekšējā gadā ekopulciņa nodarbībās apguva Aprites ekonomikas pamatus. Šajā mācību gadā dabaszinību, dizains un tehnoloģijas un mākslas stundās skolēni turpināja apgūt tēmas par dizaina risinājumiem. Gala rezultāts bija reāls lampas dizaina modelis ar otrreizējo izejvielu produktu iesaistīšanu. Konkursam tika izvirzīti 6. klases skolēni Gustavs Grinbergs, Estere Jansone, Karla Jansone un Anna Leilande, kas sagatavoja video pieteikumus konkursam. Paldies Sandrai Ozoliņai par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Aprites ekonomika ir salīdzinoši jauna, bet ļoti aktuāla perspektīva ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, kurā uzsvars likts uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu un bezatkritumu pieeju resursu patēriņā. Apgūstot un izprotot aprites ekonomikas konceptu, jaunā paaudze būs motivēta ne tikai rosināt ilgtspējīgas pārmaiņas savās izglītības iestādēs, bet ar savām ikdienas izvēlēm palielināt pieprasījumu aprites ekonomikai arī kopumā.

Informāciju sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa

#ekoskola, #dizainarisinājums, #apritesekonomika

#EkoSkola – Projektu dienas ir sākušās ar vieslektoriem un Kahoot spēli!

Laurenču sākumskolā 26.maijā sākās Projektu dienas. Šajā mācību gadā Projektu dienu tēma ir “Pārtika”, bet katra klase šīs tēmas ietvaros ir izvirzījusi sev pētāmo virzienu, kas precīzāk arī nosaka to, ko skolēni vēlas uzzināt un kādu gala rezultātu sasniegt.
Pirmajā dienā skolēniem bija lieliska iespēja tikties ar šīs jomas pārzinātājiem, dzirdēt viņu stāstus un uzdot jautājumus. Sakām lielu paldies:
– Līnai Leitānei, 2 laurēnu mammai, piedzīvojumu un meža terapijas praktiķei, projektu vadītājai ar plašu starptautisku pieredzi darbojoties zaļā dzīvesveida u.c. jomās;
– Dacei Mežavilkai un Lienei Klišānei, Mūsu Bio Tirgus pārstāvēm un platformas Siguldas Saime aizsācējām;
– Ilzei Lipskai, absolutsed.lv radītājai, bioloģiski sertificētas saimniecības īpašniecei;
– Signei Turauskai, Dabas laboratorijas (DabLab) dibinātājai, sulu gatavošanas zinātājai;
– Lailai Siliņai, ārstei – uzturzinātniecei, sertificētai fitnesa trenerei;
– Baibai Brakovskai, Šokolādes fabrikas “Laima” kvalitātes vadītājai un ražošanas tehnoloģei Jutai;
– Elitai Apīnei, rūpnīcas “Ādažu Čipsi” Muzeja un izglītojošo programmu daļas vadītājai;
– Inesei Krūklītei, uzņēmuma “Latvijas ķiploks” valdes loceklei.

Skolēni uzzināja gan par Bioloģisko saimniekošanu, gan par veselīgu uzturu, rūpēm par vidi un savu ķermeni, gan arī noskaidroja, kā rūpnīcās tiek domāts par to, lai pārtikas rūpnieciskās ražošanas negatīvā ietekme uz vidi būtu pēc iespējas mazāka.
Pēc sarunām ar šīs jomas profesionāļiem, skolēni tikās Klases stundā ar klases audzinātājām, lai pārrunātu uzzināto un izvērtētu, ko katrs guva no šīm sarunām.

Bet pēc pusdienām visi skolēni tikās Skolēnu padomes organizētā Kahoot spēlē par Pārtiku. Kahoot spēle notika 3 kārtās, gala rezultātā noskaidrojot 4 skolēnus ar visaugstāko punktu skaitu, kuri saņems pārsteiguma balvas kopā ar savām liecībām. Balvas iegūst:
– Teodors Jēkabs Krastkalns (1.a klase)
– Artis Veidemanis (4.c klase)
– Klinta Landsberga (1.d klase)
– Kārlis Dzintars (6.c klase)
Apsveicam!


Paldies visiem par dalību un paldies Skolēnu padomei par organizēšanu un vadīšanu!

Informāciju sagatavoja Ilga Sirmele

Laurenču sākumskolā aizvadītas piedzīvojumu dienas

24. un 25.maijā skolēni un viņu ģimenes bija aicināti doties piedzīvojumu dienas aktivitātēs Laurenču sākumskolas apkārtnē. Uzdevums bija ar fotoorientēšanās elementu palīdzību, atrast vārdus, salikt tos secībā, lai izveidotu mīklu un atminēt to. Šī aktivitāte tika apvienota ar Slēpņošanu un par slēpņu izvietošanu bija parūpējušies vairāku klašu skolēni, organizējot to kopā ar klašu audzinātājiem. Īpašu atzinību izpelnījās arī direktora Kristapa Zaļā slēpnis, kura atrašanai bija nepieciešams sekot norādēm dziesmās un to nosaukumos.

Paldies visiem par piedalīšanos un prieku, ko vairojat iesaistoties!
Pieciem skolēniem, kuri ir iesnieguši visas pareizās atbildes, būs iespēja izlozes kārtībā tikt pie pārsteiguma balviņām. Tās tiks izlozētas 31.maijā Svinīgajā līnijā plkst. 9:00. Ja laimīgais dalībnieks būs no 4.-6.klašu grupas, par to būs informācija arī Svinīgajā līnijā plkst. 11:00.

Paldies sporta skolotājiem Dainim Tašiņam un Marekam Veicam par Fotoorientēšanās aktivitātes sagatavošanu un paldies direktoram, 4.b, 5.a un 6.b klašu skolēniem un audzinātājām par Slēpņu izvietošanu.

Informāciju sagatavoja Ilga Sirmele

Aicinām piedalīties bibliotēkas aktivitātē!

Aicinām Tevi individuāli vai kopā ar ģimeni piedalīties bibliotēkas aktivitātē!

“Tad tikpat pēkšņi, kā nācis, tas nākamajā naktī bija aizgājis, atstādams zaļu elpu pilsētas ielās,  vārtos un pagalmos. Tā vēl tur ilgi dzīvoja, līdz uzvarēja atkal trokšņi un  smakas, bet cilvēki tagad zina, ka vismaz reizi gadā pilsētā ienāk mežs, zaļš, zaļš mežs…. tik zaļš kā nekas cits pasaulē, tik tīrs kā nekas cits pasaulē.”  /fragments no I.Ziedoņa Zaļās pasakas/

Lai piedalītos šajā aktivitātē, Tev ir jāpaņem no sava grāmatplaukta Imanta Ziedoņa grāmata „Krāsainās pasakas” un jāizlasa Zaļā pasaka. Ja grāmatiņa mājās nav pieejama – šeit vari noklausīties šo pasaku: https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/radioteatris-berniem/imants-ziedonis-zala-pasaka.a123383/

Pēc iepazīšanās ar pasaku aicinām Tevi cītīgi pavērot savas mājas pagalmu, pilsētu vai lauku sētu, kur atrodies. Vai mežs jau ienācis arī tur? Vai to jūti un redzi? Vai zaļā krāsa dominē? Savus vērojumus vari uzzīmēt vai  nofotografēt un kopā ar nelielu aprakstu atsūtīt skolas bibliotekārei Maritai Veicai e-klasē.

Par zaļu pat vēl zaļāks lai noslēdzas šis mācību gads un iesākas vasara!

Informāciju sagatavoja Laurenču sākumskolas bibliotekāre Marita Veica

5.c klases skolēni klases stundā ar viesi no pašvaldības policijas runā par drošību

21.maijā 5.c klasē, attālinātās klases stundas laikā, viesojās Siguldas pašvaldības policijas vecākais inspektors Edijs Kurtiņš. Nāk vasara un skolēnu brīvlaiks, tāpēc svarīgi ir zināt kā justies droši gan uz ielas, gan parkos, gan citās sabiedriskās vietās un kā rīkoties, ja situācija šķiet draudīga. Vecākais inspektors Kurtiņš stāstīja, kā rīkoties, ja uzmanību pievērš vai aizskar iedzērusi persona, ko darīt, ja satiec agresīvu suni, ko drīkstam un ko nedrīkstam darīt publiskajā telpā un kā vislabāk lūgt palīdzību. Liels paldies Siguldas pašvaldības policijai par sadarbību!

Informāciju sagatavoja 5.c klases audzinātāja Ieva Poriete

1.d klases skolēni klāj galdus

1.d klases skolēni mācību stundā Dizains un tehnoloģojas klāja galdu vienai maltītes reizei. Mācoties no mājām, katram bija iespēja šo galda klājumu veidot tieši savai ģimenei un ar mājās pieejamajiem traukiem un piederumiem. Skolēni pēc maltītes ieturēšanās arī palīdzēja mazgāt traukus un sakopt galdu.

Informāciju sagatavoja 1.d klases audzinātāja Inga Ulnicāne

Aicinām piedalīties!

Lai arī joprojām mācību process norit attālināti, vēlamies turpināt vienu no mācību gada noslēdzošajām Laurenču sākumskolas tradīcijām, tāpēc esam Jums sagatavojuši orientēšanās aktivitātes, kurās aicinām piedalīties individuāli vai ar ģimeni.
E-klasē skolēniem, vecākiem un skolotājiem ir nosūtīta vēstule, kurai pielikumā ir pievienota karte un attēli Aktivitātei Nr. 1 – fotoorientēšanās, kā arī visa nepieciešamā informācija, lai izpildītu Aktivitāti Nr. 2 – Slēpņošanu.
Karti, attēlus un aprakstu par slēpņiem būs iespējams saņemt arī izdrukātā veidā 1.-3.klašu korpusa vējtverī no 24.maija plkst. 9:00.Visi dalībnieki, kuri būs iesnieguši visas pareizās atbildes anketā, kuras adrese nosūtīta e-klasē (mīkla, tās atminējums, slēpnī norādītie simboli un uzdevuma risinājums), līdz 25.maija plkst. 19:00, piedalīsies pārsteiguma balviņu izlozē. Kopā tiks izlozēti 5 laimīgie!

Aicinām Jūs iemūžināt savas aktivitātes fotogrāfijās un tās atsūtīt direktora vietniecei audzināšanas jomā Ilgai Sirmelei e-klasē!Lai veiksmīgs piedzīvojums!

Informāciju sagatavoja Ilga Sirmele

Laurenču sākumskolas skolēni piedalās skolu kampaņā ” Tuvojas vasara – atceries par drošību uz ūdens”

2.a, 3.a un 4.c klašu skolēni 13.maijā piedalījās nodarbībā, kuru organizēja Latvijas Peldēšanas federācija un biedrība “Peldēt droši”. Ar kampaņas palīdzību rosina skolās un ģimenēs runāt par drošu un patīkamu atpūtu pie ūdens vasaras sezonā. Skolēni ieklausījās “Liepājas Olimpiskā centra” peldbaseina vadītāja, peldēšanas, burāšanas trenera Toma Jēkabsona, kolēģa Artūra un basketbola turnīra “Krastu mačs” vadītāja Renāra Zeltiņa pieredzes stāstījumos un padomos. Ja vēl nepaguvi būt informēts arī Tu, seko facebook.com/peldetdrosi, kur tiks publicēts nodarbības ieraksts.
Pēc nodarbības 2.a klases skolēni savos zīmējumos nostiprināja iegūtās zināšanas un radušās pārdomā.
Arī 4.c klases skolēni pēc nodarbības sarunā ar savu klases audzinātāju diskutēja par dažādiem ar peldēšanu saistītiem jautājumiem. Skolēniem arī bija uzdevums e-klasē nosūtīt savas pārdomas un atsauksmes par nodarbību. Šeit var aplūkot dažas no tām:
*Ir lietas, kas man patika un lietas, kas man nepatika. Sākšu ar lietām, kas man nepatika jo tās ir ļoti maz. Lietas, kas man nepatika: tas ka mēs nebijām tā klase kas bija zoom. Lietas kas man patika: man patika viesis, spēle, informācija. Viss bija izstāstīts valodā, ko es sapratu. Ar cieņu Emīls Dāvis Smans
*Es iesaku tiem, kas vēl neprot peldēt, lai laika gaitā iemācas, jo tā ir svarīga prasme. Es visu jau praktiski zināju. Bija interesanti. Diezgan maz ko jaunu uzzināju. Bija forši. Knuts Lapiņš
*Es it kā jau visu zināju, jo es pats gāju uz peldēšanas nodarbībām, bet vienīgais, ko uzzināju bija, ka nevar peldēt dažādos grādos. Nu ar jūrām es zināju, bet ar peldbaseiniem ne nezināju. Aļeksējevs Valters
*Es iemācījos un uzzināju daudz lietas. Bet es daudz ko nezināju, piemēram, nevar peldēties kad ir mazāk nekā 18 grādi. Es pat nezināju, ka lai zinātu vai tu vari peldēt ir jānopeld 20m. Vai tas nozīmē, ka es nemāku peldēt? Bet mani pavisam pārsteidza, ka negaisa laikā nevar peldēt – tad man jābūt priecīgai, ka es esmu dzīva. Un bija interesanti, bet tajā pašā laikā tas nav labi, ka Latvija ir numur 1. valsts, kurā visvairāk slīkst cilvēki. Un visvairāk ziemā. Bija interesanti un pamācoša šī stunda. Es zinu daudz faktus, ko var darīt un ko nevar. Šarlote Minalto 4.c
*Ieguvu pieredzi un zināšanas tieši par pirmo palīdzību. Ralfs
*Es zināju kā normāli peldēt. Es nezināju, ka tik daudz Latvijā cilvēki noslīka. Man patika, ka to ļoti labi izskaidroja. Man nepatika, ka to pārāk izstiepa. Patriks Vilmanis
*Bija interesanti klausīties. Es pats daudz ko jaunu uzzināju. Piemēram es nezināju, ja tu daudz peldi, tu labāk vari dziedāt. Man vienīgais nepatika tā spēle beigās. Bet viss cits patika. Es liktu 9/10. Jēkabs Kurmelis
*Es uzzināju 1 peldēšanas veidu. Man ļoti patika šī tiešraide, jo bija ļoti interesanti. Es arī daudz ko zināju, bet man patika. Andželīna Vībāne

Informāciju sagatavoja 2.a, 3.a un 4.c klašu audzinātājas – Sigita Pole, Ineta Buķele, Kristīne Grīnberga

#EkoSkola – 4.klašu skolēni ilustrē savas pārdomas par cilvēka ietekmi uz dabu

Literatūras stundās 4.klašu skolēni lasīja Imanta Ziedoņa “Zaļo pasaku” un ilustrēja katrs savu redzējumu par pasaku.
Galvenais, ko visi skolēni secināja – ka daba ir mūsu draugs un pret to mums tā arī jāizturas! Skolēni atzina, ka cilvēks mēdz darīt pāri dabai, tāpēc ikvienam ir jācenšas dabu saudzēt un jādomā, kā mazāk tai kaitēt.
Prieks, ka jaunā paaudze jau tagad dzīvo ar sapratni par to, ka cilvēks ar savu rīcību un attieksmi daudz ko spēj mainīt un ietekmēt!

Informāciju sagatavoja latviešu valodas un literatūras skolotāja Santa Bērziņa

Topošo 1.klašu skolēnu vecāku sapulce

Aicinām pievienoties sapulcei topošo 1.klašu skolēnu vecākus, lai uzzinātu būtiskāko par skolas gaitu uzsākšanu un uzdotu sev interesējošus jautājumus skolas direktoram Kristapam Zaļajam.