Laurenču sākumskola

Dodamies aizraujošās mācību prakses ekskursijās

Oktobrī Laurenču sākumskolas skolēni dosies dažādās ekskursijās, kuru mērķis ir praksē padziļinātāk, saistošāk un daudz aizraujošāk apgūt dabaszinības, informātiku, matemātiku un citus mācību priekšmetus.

11.oktobrī 5.-6.klašu audzēkņi kopā ar skolas matemātikas, informātikas un dabaszinību skolotājiem apmeklēja Latvenergo energoefektivitātes centru, kur dažādās darba grupās profesionāļu pavadībā veica eksperimentus, apgūstot elektrības un jaudas specifiku. Bērni mērīja un praksē apguva, kā ekonomēt elektrību ar dažādiem mājsaimniecības priekšmetiem – vārot pilnu vai daļēji pilnu tējkannu, izmantojot dažādi aprīkotu ūdenskrānu u.tml.  Liels pārsteigums visiem bija, kā darbojas indukcijas plīts. Tika izmēģināts arī, cik elektrības izdodas saražot, piemēram, minoties ar velosipēdu.

Ekskursija turpinājās Zinātkāres centrā „Zili brīnumi”, kur pateicoties izglītības programmas “Iespējamā misija” rīkotajai akcijai „Iedvesmo mācīties!“ Laurenču sākumskolas skolēniem tika dota iespēja tikties ar centra izveidotāju Aldi Kalniņu un apgūt daudz interesanta dabaszinību un tehnoloģiju jomā. Par galveno atziņu no „Zilu brīnumu” apmeklējuma kļuva – ikviena lieta pati par sevi nav interesanta, bet tad, kad par tām uzzina ko vairāk, par tādām kļūst. Sekoja vairāki eksperimenti un demonstrācijas, kurās bērni varēja iesaistīties, kā arī visu centra ekspozīciju izmēģināt paši. Skolotāji pateicās Aldim, kas bērniem uzsvēra – mācīties arī ir interesanti.

Dienas pārsteigumi turpinājās, jo, uzklausot vecāku ieteikumus, skolotāji bija noorganizējuši bērniem iespēju apmeklēt arī „Draugiem.lv”, lai praksē pārliecinātos, kā top viņu iecienītākie izklaides produkti. Skolēnus laipni uzņēma Ingus Rūķis, pastāstot par uzņēmuma darbību, atbildot uz jautājumiem. Bērni bija pārsteigti par planšeti, kurā uzskaitīti „draugiem.lv” vērtību principi, jo tie cieši saistīti ar viņiem zināmo Laurenču sākumskolas vērtību definējumu – būt draudzīgiem, godīgiem, radošiem, aizrautīgiem, par eksperimentiem, atvērtiem zināšanām, iedvesmojošiem un globāli domājošiem.  Ingus Rūķis skaidroja skolēniem, ka programmētājam nepietiek ar tehnoģijas zināšanām. Labi jāpārzina arī matemātika, latviešu valoda, svešvalodas un fizika, kā arī jāveido prasme  strādāt komandā. Skolēni arī paši iejutās „datoru” lomās, praktiski kārtojoties, izveidojot un izstaigājot savstarpējās sasaistes ķēdi, kā darbojas datori, kamēr top kāda viņiem tuva datorspēle.

Skolotāji atzina, ka ekskursija, kas cieši saistīta ar tai brīdī mācību priekšmetos apgūstamo vielu, kalpo par lielisku praksi, kā iegūtās zināšanas padarīt aizraujošākas un noderīgākas. Skolēni ieguva brīnišķīgu ieskatu ne tikai dabaszinībās un tehnoloģijās, bet arī mācījās uzdot strukturētus jautājumus, paši darboties komandās. Pat pusdienošanas vieta Latvijas Universitātes ēkā tika izvēlēta ar nolūku, lai parādītu bērniem, ka tā nav sveša, biedējoša ēka, bet gan veidotu viņos sajūtu, ka zināšanu apguvei no sākumskolas līdz augstkolai ir sava secība.

Skolēni, lūgti novērtēt ekskursiju, savās atsauksmēs atzīst, ka tā bijusi ļoti aizraujoša, jo arī paši varējuši līdzdarboties daudz un dažādos veidos.

Laurenču sākumskola pieteikusies arī projekta „ Mamma daba” meistarklasēm. Tāpēc oktobra vidū jaunāko klašu skolēni dosies vairākās “Izzini mežu” ekskursijās. Redzēto un piedzīvoto fiksēsim fotogrāfijās, veidosim „Mammas Dabas” kalendāru. Rīt, 15.oktobrī 1.a klase ceļo uz Līgatnes Dabas takām un Mores briežu dārziem, paredzēta arī pārcelšanās pār Gauju ar prāmi. Savukārt ceturtdien, 17.oktobrī  3. un 4.klase Rīgā, Mežaparkā apmeklēs izstādi “Iepazīsties- koks” un arī apmeklēs zinātkāres centru “Zili brīnumi”.

Plašāka fotogalerija šobrīd apskatāma www.sigulda.lv – skatīt šeit

delfi.lv: Skolēni iedvesmojas mācībām zinātkāres centrā ‘Zili brīnumi’

Zili_brinumi_131011

Lūk, ko akcijas ietvaros “Iedvesmojies mācīties” Laurenču sākumskolas skolēni redzēja un ieguva, apmeklējot Zinātkāres centru “Zili brīnumi” – teksts un foto: delfi.lv . Sirsnīgs paldies par doto iespēju “Iespējamai misija”!

Skolotāju diena 2013

Oktobra pirmajā svētdienā kalendāra lapiņa aicina atcerēties savus skolotājus. Jauka rosība vienmēr vērojama skolās pirms šīs svētdienas. Laurenču sākumskolas 1.a klases skolēni nu jau iepazinuši un zina,kas ir skolotājs. Bet to, ka skolotājiem ir īpaša svētku diena – tagad arī atcerēsies. Skolā pavadīts jau 1 MĒNESIS. Tagad ņiprie pirmklasnieki patiešām pazīst savus – Laurenču sākumskolas skolotājus. Katru dienu taču tepat garām staigā, atliek vien ciešāk pavērot vai klusiņām novērot.

Kā dāvanu Skolotāju dienā 1.a klases skolēni zīmēja skolotāju portretus, iekārtoja mākslas darbu izstādi un mīļi aicināja uz izstādes „SKOLOTĀJA PATIESĀ SEJA ”atklāšanas ceremoniju. Skanēja rudenīga dzeja, rokās smaržoja seleriju zaļo lapu pušķi un drīz vien katrs skolotājs varēja ieraudzīt sevi kāda radoša un priecīga 1.a klases laurēna portretējumā. Un, cik pārsteidzoši, skoltāji atpazina gan paši sevi, gan kolēģus! Priecājamies, ka ieraudzījām skolotājos bērnišķīga prieka dzirkstis, skaļas gaviles un sajūsmu! Mazie mākslinieki godam atklājuši savu pirmo personālizstādi Laurenču sākumskolā, domā par jauniem un raibiem piedzīvojumiem nākotnē! Lai mums krāsainas turpmākās dienas Laurenčos!

Vairāk bildes

Autors: Sigita Pole

Aicinām piedalīties Vecāku forumā

Tā kā lepojamies ar to, ka Laurenču sākumskolas dibināšanas un pastāvēšanas ideja cieši balstās uz vecāku aktīvu līdzdalību skolas dzīvē, aicinām ikvienu apmeklēt pasākumu, kurā ir iespēja pārstāvēt mūsu skolas intereses.

Jau šo sestdien, 12.oktobrī  LU Lielajā aulā, Raiņa bulvārī 19 notiks Latvijas Vecāku forums 2013, kurā vecāki mācīsies un diskutēs par to, kā efektīvi līdzdarboties skolā, kā sadarboties ar skolotāju bērna interesēs, kādi ir risinājumi, lai nodrošinātu drošu un cieņpilnu vidi, kā arī kā veidot skolas ikdienu tādu, kas nekaitē bērna veselībai, kā īstenot iekļaujošu izglītību, no kuras ieguvēji būs visi bērni.

Plašāka informācija par konferenci, dienas kārtība un reģistrācija – mājas lapā www.vecakuforums.lv .

Darbu uzsākusi Skolas padome

Ceturtdien, 3.oktobrī notika pirmā Skolas padomes sanāksme. Līdz ar to turpmāk skolā darbojas 2 organizācijas – Vecāku atbalsta biedrība (koordinē vecāku līdzmaksājumus) un Skolas padome (veic stratēģisko skolas attīstības plānošanu sadarbībā ar pedagogiem un Atbalsta biedrību).

Padomes tikšanās reizē piedalījās gan pedagogu pārstāvji, gan ievēlētie klašu vecāku pārstāvji, gan citi ieinteresētie vecāki, kas izteikuši vēlmi piedalīties Padomes darbā vai kādā specializētā darba grupā. Prieks par to, ka kopā sanākušie ir ne tikai iesaistīties aktīvi vecāki, bet arī profesionāļi dažādās jomās, kas sniedza daudzas derīgas idejas skolas darbam. Turpmāk Padomes darbā plānots iesaistīt arī kādu no pašvaldības (Siguldas novada domes) speciālistiem.

Vecāku atbalsta biedrība Padomei ziņoja par finansu situāciju un līdzšinējiem lēmumiem. Septembrī samaksājuši un biedrībā iestājušies lielākais vairākums vecāku – 98.4%. Vecāku biedrība daudz laika velta, skaidrojot vecākiem dažādas lietas par līdzmaksājumiem. Uz doto brīdi iegūtā nauda pamatā novirzīta pulciņu pedagogu darba apmaksai, mācību ekskursiju nodrošināšanai (katrai klasei 100 LVL, līdz I semestra beigām), kā arī tikpat piešķirts  skolotāju kolektīvam Skolotāju dienas pasākuma organizēšanai. Vecāku biedrība rosināja Padomei arī vairākas citas idejas, kuras varētu segt no Biedrības līdzekļiem. Piemēram, organizēt īpaši izvēlētas tematiskas filmas seansu Kino Lora, ieviest burkānu/ābolu programmu, sulu kūres u.tml.

Skolas Padomē sāka veidoties arī vairākas darba grupas, kas turpmāk strādās specifiskāk pie vairākiem aktuāliem jautājumiem. Piemēram, tiks veidota brīvprātīgo kopa vecāku dežūrām skolā 1-2 reizes mēnesī. Vecāki varētu piedalīties lasīšanas stundās, pastāstīt par savu profesionālo nodarbošanos Profesijas stundās vai citādi pieskatīt bērnus, tādā veidā dodot pedagogiem iespēju organizēt savā lokā plašākas plānošanas sanāksmes. Plānots konkrētāk izstrādāt arī piedāvājumu Augļu un Sulu kūres programmu norisei skolā. Vēl viena darba grupa izstrādās optimālāko veidu, kad un kā vecākiem dot iespēju vērot mācību stundas. Tiks strādāts arī pie Padomes nolikuma un darbības struktūras izveidošanas, lai maksimāli efektīvi realizētu savu darbību turpmāk, tai skaitā paredzot arī kvalitatīvu visu vecāku informēšanu par norisēm Padomē, Biedrībā un skolas dzīvē kopumā.

Nākamā Padomes tikšanās paredzēta 24.oktobrī, plkst. 18.30.

Skolas kolektīvs pateicas visiem vecākiem, kas palīdzēja vadīt lasīšanas stundas piektdien, 4.oktobrī un par iespēju atzīmēt Skolotāju dienu savā kolektīvā neformālā gaisotnē, ko apmaksāja Vecāku biedrība.

Aizvadīti Dzejas dienu pasākumi

Septembra mēnesis Laurenču sākumskolā aizvadīts dzejas dienu noskaņās.  Visu septembri  skolēni iepazinās ar latviešu dzejniekiem, viņu daiļradi, meklēja dzejoļus, ilustrēja tos un vāca interesantus faktus par saviem mīļākajiem dzejniekiem.

Dzejas mēnesis noslēdzās īpaši interesanti – ar Dzejas nakti vecāko klašu skolēniem un dzejas pēcpusdienu jaunāko klašu skolēniem. Skolēni saņēma arī „Jāņa Rozes grāmatnīcas” sarūpētas dāvanas.

Piektdien, 27.septembrī skolā virmoja liriskas noskaņas – dzejas nakts gan lieliem, gan maziem bija gaidīts un līdz šim nebijis pasākums. Ieeja pasākumā – paša izvēlēts dzejolis.  Tad septiņās stacijās bērniem bija iespēja atpazīt dzejniekus, meklēt skolā „noklīdušus” dzejoļus, likt puzli ar dzejnieku portretiem, ilustrēt dzejoļus, erudītu konkursā „Gudrais dzejnieks” parādīt savas zināšanas, kā arī pašam sacerēt dzejoli. Starp dzejošanu un klejošanu, bērni ieturēja vakariņas, ko mājturības kabinetā kopā ar pedagogiem bija sarūpējuši  5.klases skolēni. Paldies viņiem par garšīgo maltīti un oriģinālo galda noformējumu.  Dzejas nakts izskaņā, pirms miega, bērniem bija iespēja noskatīties filmu.

Paldies skolēniem un viņu vecākiem par atsaucību un atbalstu, kā arī ļoti liels paldies skolotājām, kas palīdzēja pasākuma organizēšanā un norisē.

Pasākuma norise skatāma fotogalerijā

Dzejas nakts (27.09.2013.)

Autors: Zane Oliņa

Olimpiskā diena (27.09.2013.)

Autors: Zane Oliņa

sigulda.lv ziņo par satiksmes ierobežojumiem Laurenčos

Sakarā ar spēka elektropievadu modernizāciju Kalna ielā, Siguldā, trešdien un ceturtdien, 25. un 26.septembrī tiks slēgta satiksme Kalna ielā pie viesu mājas „Kaķītis” – posmā no Senču ielas līdz Krasta ielai – apbraukšana pa Noliktavu ielu.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
© www.sigulda.lv

Aicinām sekot skolas Twitter kontam

Laurenču sākumskola uztur aktīvu arī skolas Twitter kontu @LaurencuSkola, kurā cenšamies publicēt aktuālu informāciju, kā arī pārsūtīt saviem lietotājiem nozīmīgus rakstus, kas skar izglītības jomu un bērnu audzināšanu.

Paldies visiem jau esošajiem sekotājiem, kas itin bieži publicē arī savu redzējumu par skolā notiekošo. Lūk, daži pēdējie komentāri:

Zane Olina@zaneolina 13h  – “Skolā nav problēmu, ir tikai risināmi jautājumi.” Patīkami pārsteidz @LaurencuSkola skolotājas teiktais vecāku sapulcē

Māris Zinbergs@mariszin 11h – Veiksmīgi aizvadīta vecāku sapulce @LaurencuSkola. Prieks redzēt vecākus, kam interesē redzēt un zināt, kas tad notiek skolā!

Zane Olina@zaneolina 13h – “Man ļoti patīk šajā skolā. Te ir kā mājās- mums klasē ir spēles, savas krūzes, varam iet lasīt grāmatas vai laukā.” @LaurencuSkola skolēns

Karīna Janova@KarinaJanova 12 Sep – Pateicoties @LaurencuSkola mums šovakar vakariņās ābolkūka. Šodien skolā cepuši. pic.twitter.com/s3kqVQV2VK

Laila Zin@LailaZin 6 Sep – Nedēļas bilance @LaurencuSkola :iepazīti ļoti patīkami 5klasnieki un viņu vecāki, nostiprinājusies pārliecība,ka ar kolēģiem var kalnus gāzt