Skolas Padome

Padomes sastāvu veido pārstāvji no katras klases vecākiem, kā arī pārstāvji no Vecāku biedrības, pašvaldības, skolas pedagogiem un administrācijas.

Priekšsēdētājs: Jānis Purgailis

Aicinām arī Jūs aktīvi iesaistīties, par aktualitātēm sazinoties ar savas klases Skolas padomes pārstāvi vai rakstot uz e-pastu laurencuskola@sigulda.lv (ar norādi: Skolas padomei).

%d bloggers like this: