Laurenču sākumskola

2.d klases skolēni iepazīst mākslas pasauli un glezno Gaujas ieleju

“Mākslinieki izmanto dažādus paņēmienus noskaņas atainošanai ainavā. Katrs mākslas darbs ir unikāls, un nav divu vienādu darbu. Kā uzgleznot mieru, laimi un citas sajūtas? Ne visu var aprakstīt ar vārdiem, bet reizēm mēs varam sazināties ar asociācijām un radīt noskaņu par mieru un laimi, to pat neuzrakstot un skaļi nepasakot.”/Skola2030/

2.d klases skolēni vizuālās mākslas stundās iepazina un pētīja mākslinieku izmantotos paņēmienus noskaņas attēlošanai ainavā, kā arī apkopoja novērojumus. Ņemot vērā, ka latviešu mākslinieki savās gleznās iekļāvuši arī Siguldas senleju, gleznojot mūsu skaistajā pilsētā, arī mēs nolēmām izmantot šo privilēģiju – būšanu tik tuvu Gaujas ielejai, un devāmies gleznot dabā. Baudot svaigo gaisu un aizraujošos dabas skatus, tapa brīnišķīgi darbi akvareļa tehnikā. Dažus darbus uzlabot palīdzēja arī kāda uzkritusi koka lapa vai vējš, par ko skolēniem bija īpašs pārsteigums, jo darbiņš ieguva pavisam citu noskaņu. Pēc stundas, skolēni atzina, ka gleznot dabā ir daudz aizraujošāk un interesantāk, tādēļ iesaka ikvienam – ņem otas, lapu un dodies dabā!

Informāciju sagatavoja 2.d klases audzinātāja Ritma Ābelīte-Amoliņa

2.c, 2.d, 3.a klases mūzikas stundās darbojas radoši

2.c, 2.d klasei norisinājās interesantas mūzikas nodarbības ārā, kurās tika veidoti rudens tēli mūzikā – nošu rakstība “Nošu plauksta”, notis Do mažorā. Skolēni veidoja no dabas materiāliem Do mažoru dabā un klasē, izmantojot savāktos dabas materiālus. Mācījās zīmēt nošu līnijas un notis, veidoja nošu pierakstu, nots sastāvdaļas. Radošās stundas laikā skolēni apguva prasmi pazīst nots sastāvdaļas – nots galviņu, kātiņu, slitu, karodziņu. Arī 3.a un 3.b klase apguva radoši mūzikas izteiksmes līdzekļus. Ar dabas materiālu palīdzību attēloja mūzikas skanējuma raksturu un nokrāsu.

Informāciju sagatavoja mūzikas skolotāja Kristiāna Eglīte

6. klases piedalās Latvijas valsts mežu ekspedīcijā

14. septembrī Laurenču sākumskolas 6. klašu skolēni devās LVM MEŽA EKSPEDĪCIJĀ, ko organizē AS Latvijas valsts meži kopā ar Starpnozaru izglītības inovācijas centru, LVMI Silava un AS Latvijas Finieris, ar mērķi apgūt dabaszinības mežā, atbilstoši dabaszinību mācību standartam. Piedaloties šajā ekspedīcijā, skolēniem veidojas izpratne par dabaszinībās iegūto zināšanu izmantošanu ikdienas dzīvē, iespēja apzināties cilvēka ietekmi uz meža ekosistēmu, veikt praktiskus un radošus uzdevumus.
Skolēni devās 2 km garā pārgājienā ar 10 meža izziņas pieturām mežsaimnieku vadībā. Katrā pieturā skolēni veica praktiskus un radošus uzdevumus, veicot tos individuāli vai grupās. Skolēni ekspedīcijas laikā uzdevumu rezultātus fiksēja darba burtnīciņās. Skolēni mērīja koku augstumu, iepazinās ar meža apsaimniekošanas pamatprincipiem, uzzināja par koku daudzveidīgo izmantošanu un būvēja tiltu, izmantojot konstruktoru iemaņas. Noslēgumā piknika vietā skolēni cepa desiņas un varēja pārrunāt ekspedīcijā pieredzēto.

Informāciju sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa
#mežaekspedīcija

#EkoSkola – Pārgājienu dienas Laurenču sākumskolā

14. un 16. septembrī Laurenču sākumskolā tika organizētas “Pārgājienu dienas”. 1.-6. klašu skolēni devās gan jau labi zināmās, gan mazāk izpētītās takās Gaujas Nacionālā parka teritorijā. Pārgājieni tikai papildināti ar dažādām aktivitātēm, piemēram, 4.c un 5. a klase izvēlējās apmeklēt arī Siguldas Zoo, kurā varēja sastapt gan zebras, kamieli, lemūrus, surikātus un arī mūsu platuma grādiem ierastākus dzīvniekus – kazas, aitas, trušus. 3. b klases pārgājiens caurvijās ar orientēšanās elementiem, kas ļāva skolēniem iepazīt tuvāk izvēlēto maršrutu. 2. c klase kustību svaigā gaisā apvienoja ar darbošanos keramikas darbnīcā. Savukārt 5.c klase devās mazliet tālākā piedzīvojumā – pārgājienā gar jūru.

Informāciju sagatavoja Santa Kadiķe

1. a klase atzīmē Dzejas dienas

Septembris ne tikai iezīmējas, kā jauna mācību gada un rudens sākums, bet arī aicina atcerēties dzejniekus un vēlreiz pārlasīt dzejas rindas, kas iedvesmo! Arī 1. a klase atzīmēja Dzejas dienas, lasot, klausoties, zīmējot, dziedot un paši sacerot dzeju!

Informāciju sagatavoja 1.a klases audzinātāja Sigita Pole

#EkoSkola: Laurenču sākumskola jau otro gadu saņem Zaļo karogu

13. septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē norisinājās Ekoskolu apbalvojumu pasniegšanas ceremonija. Laurenču sākumskolu šajā pasākumā pārstāvēja Elza Pastare no 5.c klases, Jēkabs Kurmelis no 6.c un Dace Purviņa ekopadomes koordinatore. Laurenču sākumskola jau otro gadu saņem prestižo starptautisko Zaļo karogu. Ekoskolu apbalvošanas ceremonijā tika uzsvērtas trīs videi nozīmīgas tēmas – klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības izzušana un vides piesārņojums. Apbalvošanas ceremonijā tika atklāta Rīcības dienu kampaņa “Mazas rīcības – liela ietekme” un UNESCO Latvijas Nacionālā Komiteja atklāja Lielāko Mācību stundu. 

Ekoskolu programma ir viena no visaptverošākajām un populārākajām vides izglītības pieejām pasaulē. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas gandrīz 200 izglītības iestādes (no pirmsskolām līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas 59 000 izglītības iestādes 74 valstīs. Programmā tiek aicināta piedalīties ikviena izglītības iestāde, kas gatava savā darbā ilgtermiņā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Dalība Ekoskolu programmā ir vērtīgs ieguvums ne tikai izglītības iestādes kolektīvam, bet arī pašvaldībām, jo līdztekus citiem mērķiem programmā aktīvi tiek veicināta arī sabiedrības līdzdalība apkārtējās vides pārvaldībā.

Paldies visiem Laurenču sākumskolas skolēniem, skolotājiem un skolēnu vecākiem par iesaistīšanos un atbalstu celā uz Zaļo karogu.

Informāciju sagatavoja Ekopadomes koordinatore Dace Purviņa

#Ekoskolas #ekoskoluceremonija22

Laurenču sākumskolas skolēni piedalās ERASMUS+ “Jauniešu apmaiņas projektu darbnīca” mācībās

2022.gada 9. un 10. septembrī viesnīcā Hotel Sigulda Laurenču sākumskolas 6.a klases skolnieki Marta Elīza Jaunzeme un Aleksis Polis piedalījās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotajās ERASMUS+ “Jauniešu apmaiņas projektu darbnīca” mācībās. Skolēni piedalījās dažādās aktivitātēs, apguva jaunas prasmes un iemaņas, kā arī uzzināja, kas ir ERASMUS+ mobilitātes projekti. 13. septembrī notiks zoom sazvans, lai visi kopā varētu pārrunāt neskaidros jautājumus par projekta pieteikuma sagatavošanu.

Ar prieku ziņojam, ka, kopā ar jauniešiem, esam uzsākuši projekta pieteikuma sagatavošanu, lai 4. oktobrī to iesniegtu izvērtēšanai JSPA.

 Rakstu sagatavojusi matemātikas skolotāja Marina Žakoviča

Augustā aizritējusi piedzīvojumu un āra dzīves dienas nometnes „Piedzīvojumu meklētāji 2022”

No 15. līdz 19. un no 22. līdz 26. augustam Laurenču sākumskolā norisinājās biedrības „Laurenču vecāku atbalsta biedrība” organizētās piedzīvojumu un āra dzīves dienas nometnes „Piedzīvojumu meklētāji 2022”. Nometnēs piedalījās Siguldas novada bērni un jaunieši no 7 līdz 12 gadiem.

Programma padziļināti tika fokusēta uz āra dzīves prasmju apguvi. Tika apgūtas ļoti dažādas prasmes – ugunskura veidošana un iekuršana ar sērkociņiem un kramu, mezglu siešana, nometnes iekārtošanas prasmes, telts celšana, kā arī darbošanās ar nazi un cirvi, un šaušana ar loku. Taču vienlaikus bērni un jaunieši darbojās arī radošajās darbnīcas, mācījās hip-hop un brake dance dejas pamatus un sportoja. Nometnē bija iespēja izmēģināt arī savas prasmes noturēt līdzsvaru uz OKrafts balansa dēļiem.

Nometnē viena no gaidītākajām aktivitātēm bija  pārgājiens un nakšņošana teltīs. Telšu nometnē vakaru noslēdzām ar nakts spēli, zefīru ēšanu pie ugunskura un atraktīviem vakara priekšnesumiem. Daļai nometnes dalībnieku šī bija arī pirmā reize nakšņošanai teltī, līdz ar to tas bija īsts pārbaudījums un piedzīvojums.

Kopumā bērni un jaunieši ļoti daudzveidīgi un lietderīgi pavadīja piecas vasara brīvlaika dienas un ieguva sev jaunus draugus, kā arī labāk iepazina sevi un cits citu.

Nometnes organizatori saka paldies Siguldas novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu nometnes tapšanā un Laurenču sākumskolai par tehnisko atbalstu.

Uz tikšanos nākamgad!

Informāciju sagatavoja Siguldas 83. Skautu un gaidu vienības vadītājs Gatis Kalniņš

Laurenču sākumskolā aizvadīta Sportiskā Tēvu diena 2022


8. septembrī Laurenču sākumskolā tika aizvadīta sirsnīgā gaisotnē Sportiskā Tēvu diena. Sakām paldies aktīvajiem tēviem, kas, vadot stafetes skolēniem, līdzi jūtot un vienkārši esot kopā, padarīja šo pasākumu azartiskāku un pozitīvām emocijām bagātāku!

Informāciju sagatavoja Santa Kadiķe

2022./2023. mācību gada atklāšana Laurenču sākumskolā!