Laurenču sākumskola

Lepojamies!

Laurenču sākumskolā aizvadīta Starptautiskā dzimtās valodas diena

21.februārī Laurenču sākumskolas bibliotēka bija pārvērtusies par latviešu valodas vēstniecību. Skolēni visas dienas garumā nāca darboties, spēlēt spēles, un risināt dažādus ar latviešu valodu saistītus uzdevumus. Vislielāko atsaucību guva spēle “Ātrāk, vairāk uz viena burta”, kā arī darbošanās ar latviešu senvārdiem un mīklu minēšana spēlē “Abra”.
Paldies visiem, kas atsaucās un aktīvi līdzdarbojās, paldies skolotājai Inetai Sockai par palīdzību uzdevumu sagatavošanā!
Esam un būsim lepni par savu valodu!

Informāciju sagatavoja bibliotekāre Marita Veica

Laurenču sākumskolas 6.klase piedalās simulācijas spēlē “Augšā pa karjeras kāpnēm”

Laurenču sākumskolā sociālo zinību stundās 6.klases skolēni turpina mācīties inovatīvi. Otrā semestra pirmajā daļā skolēni strādāja pie tēmas „Profesijas. Karjeras izaugsme“. Stundu laikā skolēni izzināja sevi un profesijas pasauli, mācījās rakstīt dokumentus un strādāt komandā, attīstot sadarbības un komunikācijas prasmes.
19.februārī notika atklātā stunda – simulācijas spēle ar nosaukumu „Augšā pa karjeras kāpnēm”. Spēles mērķis bija nostiprināt tēmas ”Profesijas. Karjeras izaugsme” ietvaros apgūtās zināšanas un attīstītās prasmes, pielietojot tās simulācijas spēlē. Skolēniem vajadzēja pārvarēt 7 pakāpienus: 1.pakāpiens „Profesijas pasaules apzināšana”, 2.pakāpiens. „Sevis izzināšana, testēšana” – digitālais tests, kuru skolēni pildīja, izmantojot skolas planšetdatorus, 3.pakāpiens. „Ciemos pie uzņēmējiem” – skolēni demonstrēja pašu veidotas videofilmas par Siguldas uzņēmumiem, 4.pakāpiens. „Pieteikšanās darbam”. Katrs dalībnieks mājturības stundā izveidoja personīgo karjeras izaugsmes portfeli: zēni no kokmateriāla, meitenes no auduma, kurus piepildīja ar personu raksturojošiem dokumentiem un materiāliem.  5.pakāpiena „Celtnieku  komanda” ietvaros tika pārbaudītas komandu sadarbības un komunikācijas un plānošanas prasmes, pienākumu sadalījums. Kā 6.pakāpiens bija „Infografika”: skolēni veica nākotnes profesiju monitoringu, prognozējot 2118.gada pieprasītākās profesijas un izveidojot infografiku par vienu no profesijām.
Pēdējais no pakāpieniem, 7.pakāpiens „Iekāpt uzņēmumu vadītāja kurpēs”, paredzēja pildīt uzņēmuma vadītāja pienākumus, pieņemot svarīgus, atbildīgus lēmumus. Lai izpildītu šo uzdevumu, uz simulācijas spēli tika uzaicināti cilvēki, kuri jau ir izveidojuši savu karjeru. Šie cilvēki arī kļuva par spēles ekspertiem ar uzdevumu: vērot skolēnu darbu, viņu zināšanas, prasmes un attieksmi pret darbu un cilvēkiem, un sniegt atgriezenisko saiti, skolēnus paslavējot, piedāvājot savas idejas un pajautājot viņiem neskaidros jautājumus.
Par ieguldīto darbu un laiku, par sarunām un dāvanām esam pateicīgi Siguldas uzņēmumu vadītājiem: SIA Siguldas saldējums līdzīpašniecei Elīnai Ezeriņai, SIA “Poligon 1”  vadītājam  Igoram Černišovam un Jānim Kondrātam, Biedrības “Cerību spārni” valdes priekšsēdētājai Evai Viļķinai, Sandrai Priedītei, Rīgas rajona komercfirmas “Kalnziedi”  īpašniecei, SIA „CSS-Alpine” valdes priekšsēdētājam Ivaram Ciagunam, SIA “Siguldas maiznieks” līdzīpašniekam Dairim Dronkam, Montesori bērnu centra „Baltā bērnu istaba” vadītājai Dainai Ločmelei un, protams, arī  Laurenču sākumskolas administrācijai un pedagogiem, kuri piedalījās projekta īstenošanā!

Informāciju sagatavoja skolotāja Valentīna Voiciša

Laurenču sākumskolā noslēgusies Karjeras nedēļa

Nedēļa no 12.līdz 16.februārim Laurenču sākumskolā tika pasludināta par Karjeras nedēļu, kuras ietvaros skolēniem tika piedāvātas dažādas aktivitātes gan mācību stundu ietvaros, gan ārpus tām. Sociālo zinību stundu ietvaros skolēni pētīja sevi, savas stiprās puses, intereses, kā arī plānoja, kāda varētu būt viņu sapņu profesija, un izstrādāja savu nākotnes karjeras karti. 4.un 5.klašu skolēniem bija iespēja klausīties studentu, kuri paralēli studijām arī strādā, stāstus par viņu izvēlēto profesiju un mērķiem, ko sasniegt pēc studiju beigšanas. 6.klases skolēni devās ekskursijā uz Dailes teātri, kur viņiem bija iespēja ieskatīties teātra aizkulisēs un uzzināt, kādu profesiju pārstāvji bez aktieriem vēl darbojas teātrī. Kā skolēni noskaidroja, tikai 40 personas no 200 darbiniekiem ir aktieri! Ekskursijas ietvaros skolēni apskatīja maketu telpu, aktieru privātās ģērbtuves, atpūtas vietas, grimētavas, kā arī satika gaiteņos atpazīstamus Dailes teātra aktierus. Dodoties uz Dailes teātra ēkas 11.stāvu, bija iespēja ne tikai apskatīt, bet arī piemērīt tērpus, kuri izmantoti senākās izrādēs. Ekskursija noslēdzās ar izrādes “Toma Sojera piedzīvojumi” apmeklējumu.
Savukārt 16.februārī 4.-6.klašu skolēniem tika organizēta Profesiju diena, kuras ietvaros skolēni iepazinās ar piecu profesiju pārstāvjiem – savu skolas biedru vecākiem: ģeogrāfu, uzņēmēju, mārketinga speciālistu, ķīmiķi un programmētāju, kā arī diviem viesiem no policijas.
Sakām lielu paldies par atsaucību studentiem, kuri dalījās savos stāstos, Katrīnai Mārtinsonei, Sabīnei Zvirbulei, Arturam Osjaginam un Alvilam Bērziņam, kā arī vecākiem Eināram Lielmanim, Maritai Ribai, Ģirtam Polim, Edgaram Bojāram, Dagnijai Bušai un policijas pārstāvēm Ilmai Cepurītei un Ilzei Ābelītei par dalību  “Profesiju dienā”!

Informāciju sagatavoja skolotājas Agnese Poļakova un Diāna Judze

Mākslas pulciņa dalībnieki turpina radoši izpausties

Apbruņojušies ar pacietību un talkā ņemot savas radošās idejas, 16.februāra pēcpusdienā Mākslas pulciņa dalībnieki turpināja iesāktās mozaīkas. Nodarbības gaitā veiklākie ķērās arī pie jaunās nodarbības tēmas – vāzēm, kuru pamats ir visparastākā pudele!

Informāciju sagatavoja Mākslas pulciņa vadītāja Rita Inga  Freimane

 

Lepojamies!

WhatsApp-Image-2018-01-23-at-14.49.04
Kā minējām iepriekš, 23.janvārī Laurenču sākumskolas un Siguldas Valsts ģimnāzijas apvienotā komanda startēja kombinētajā 6.-8.klašu komandu olimpiādē vēsturē un sociālajās zinībās Carnikavas pamatskolā. Laurenču sākumskolu pārstāvēja 6.klases skolēni Bruno Polis un Laura Cakule, bet Siguldas Valsts ģimnāziju: 7.c klases skolēni Mariss Priekulis un Edgars Bāliņš, kā arī 8.b klases skolnieces Aija Egija Arnicāne un Paula Lucāne. Olimpiādē apvienotā Laurenču sākumskolas un Siguldas Valsts ģimnāzijas komanda ir ieguvusi 3.vietu! Sadarbībā ir spēks!

4.a klase viesojas Cecīļu dabas takā

16.februāra vakarā 4.a klases skolēni un viņu vecāki atsaucās klases audzinātājas Vanesas aicinājumam doties uz Cecīļu dabas taku. 2 kilometrus garais pārgājiens atklāja cilvēka nepārveidotās dabas skaistumu: Dančupītes kanjonu, Dančupītes alu, miniatūru ūdenskritumu, kas šajā vakarā bija pārvērties leduskritumā, Cecīļu iezi no Kumadas upes labā krasta, kas, kā stāsta teika, bijusi mājvieta velnam un divām raganām. Arī 4.a klases pavadone šajā vakarā bija meža raganiņa, kas skolēnus ne tikai pavadīja ceļā, bet arī ļāva apskatīt savu māju: šoreiz gan ne uz vistas kājas, bet gana omulīgu! Pēc pārgājiena skolēni un vecāki izbaudīja naksnīgi izgaismotās takas skaistumu, atvēlot laiku kopīgām sarunām pie ugunskura un siltas tējas krūzes!
Paldies vecākiem par atsaucību!

Informāciju sagatavoja Vanesa Čeičiniece

Laurenču sākumskolā atzīmēta Žila Verna 190.jubileja

14.februārī Laurenču sākumskolā kopā ar 4.-6. klašu dabaszinību pulciņa dalībniekiem un skolotāju Madaru Alberti-Habermani tika atzīmēta populārā franču rakstnieka Žila Verna 190. jubileja.
Skolēni iepazinās ar Žila Verna biogrāfiju un interesantiem faktiem par viņa personību un daiļradi, kā arī paši praktiski darbojās skolotājas Madaras sagatavotajos uzdevumos. Tieši tāpat kā “Astoņdesmit dienās apkārt zemeslodei” galvenajam varonim Fileasam Fogam, arī skolēniem bija iespēja apceļot apkārt zemeslodei. Talkā tika ņemtas savas zināšanas, atlanti, globusi un karodziņi, lai atzīmētu ceļojuma galvenos pieturas punktus. Turpinājumā  skolēniem bija iespēja padomāt un analizēt mūsdienu transporta un tehnoloģiju iespējas, rēķināt attālumus un laiku, kāds būtu nepieciešams, lai šādu ceļojumu veiktu mūsdienās.
Noslēgumā skolēni bija sagatavojuši prezentācijas par savu ceļojumu galamērķiem un iespaidiem. Rezultātā uz globusa tika atzīmētas laurēnu apceļotās vietas! Paldies skolēniem un skolotājai Madarai par ieinteresētību un atsaucību pasākuma sagatavošanā!

Informāciju sagatavoja bibliotekāre Marita Veica

Laurēni piedalās konkursā “Balsis 2018”

13.februārī Laurenču sākumskolas ansamblis startēja Vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2018” 1.kārtā, kas norisinājās Mākslu skolā “Baltais Flīģelis”!
Paldies skolotājai Kristiānai Eglītei par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Laurenču sākumskola saņēmusi dāvanā grāmatu “Spāres (Odonata) Latvijā”

20180214_091844.jpgLaurenču sākumskola šonedēļ saņēmusi skaistu dāvanu no Dāvida Kalniņa (3.b klase) tēta Mārtiņa Kalniņa – nupat kā izdoto pamatīga apjoma autordarbu “Spāres (Odonata) Latvijā”. Grāmatā detalizēti aprakstītas spāru bioloģiskās īpatnības, dzīvotnes, Latvijā sastopamās sugas un to izplatība, kā arī spāru vēsturiskie pētījumi Latvijā. Grāmatu rotā daudz skaistu bilžu un zīmējumu, tāpēc tā būs saistoša arī zinātkārajiem laurēniem!
Kalniņu-Pīpkalēju ģimene jau ilgstoši izglīto laurēnus par kukaiņu pasauli – iesākumā tā bija kukaiņu viesnīcas būvēšana, tad nodarbību un projektu vadīšana skolēniem un nu mums ir arī skaista grāmata. Paldies par jūsu ieguldījumu!

Informāciju sagatavoja skolotāja Madara Alberte-Habermane