Laurenču sākumskola

Aicinām uz tikšanos topošo 1.klašu skolēnu vecākus!

Aicinām topošo 1.klašu skolēnu vecākus uz sapulci 10.februārī plkst.18.30! Sapulce notiks tiešsaistē Zoom platformā, pieslēgšanās saite tiks nosūtīta pēc reģistrēšanās līdz 9.februāra plkst.19.00! Pieteikšanās šeit: ej.uz/ls1002
Tāpat plkst.17.30 ikvienam interesentam būs iespēja noklausīties Līgas Bērziņas lekciju “Būtiskākās prasmes bērnu līdzsvaram krīzē un nenoteiktībā”. Arī tikšanās ar Līgu Bērziņu notiks tiešsaistē Zoom platformā!

#EkoSkola: 4.c klase nodod izlietotās baterijas

2021./2022. m. g. 1. semestrī arī 4.c klase iesaistījās Rīcības dienu procesos – skolēni no mājām nesa jau izlietotās baterijas, lai nodotu tās speciālajā izlietoto bateriju konteinerā. Skolēni lasīja un apkopoja informāciju, kāpēc vecās un nederīgās baterijas vajag nodot speciālajos konteineros un tās nav ieteicams glabāt mājās vai izmest dabā. Kopā 4.c klase savāca un nodeva 226 nederīgās baterijas.
Arī citus aicinām būt atbildīgiem un rūpēties, lai izlietotās baterijas nenonāk vidē un nenodara kaitējumu dabai un dzīvniekiem!


#ĪstaisBrīdisSākt #RīcībasDienas2021 #Ekoskolas #FEE_Latvia
Informāciju sagatavoja 4.c klases audzinātāja Santa Bērziņa

6.a klases skolēni klasesbiedriem organizē dambretes turnīru

Kad laukā bija jūtams pamatīgs spelgonis, 6.a klases jaunieši lietderīgi izmantoja ik mirkli brīvā laika. Leo Rihards Lunde un Martins Līvmanis īstenoja savu mērķi, noorganizējot klases dambretes turnīru. Ikviens varēja pārbaudīt un pierādīt savas spējas. Īpaši labi veicās Marekam Bočkarevam – 1.vieta, Gustavam Sprindžukam – 2.vieta, Artūram Bergmanim – 3.vieta.

Kopīgi secinājām, ka šo aktivitāti ieteiktu arī citu klašu skolēniem!
Informāciju sagatavoja 6.a klases audzinātāja Anta Paula

6.a klases labie darbi

Decembris parasti ir labdarības laiks. 6 a klases jaunieši kopīgi ar savām ģimenēm aktīvi iesaistījās šajā aktivitātē, sarūpējot dāvaniņas un iepriecinot vientuļos Siguldas novada ļaudis.

Pateicība par sadarbību Martina Līvmaņa mammai Kristīnei Līvmanei un Siguldas domes sociālā dienesta komandai!
Informāciju sagatavoja 6.a klases audzinātāja Anta Paula

1.-3. kl. skolēni iepazīst smilšu kino

Decembra mēnesī 1.-3. klašu skolēni iepazina smilšu kino – skolēniem bija iespēja noskatīties lekciju par smilšu kino veidošanu, skaistu personalizētu video sveicienu laurēniem, kā arī bija iespēja darboties praktiski un veidot smilšu aplikāciju. Katra klase no Smilšu Kino saņēma smilšu aplikācijas komplektu, video pamācību. Skolēni darbojās aizrautīgi un bija priecīgi par gala rezultātu!
Informāciju sagatavoja 1.-3. kl. MK vadītāja Santa Kadiķe

#EkoSkola: skolēni pēta savas mājsaimniecības elektrības patēriņu

Mācību gada noslēgumā novembrī un decembrī Laurenču sākumskolas 6. klašu skolēni dabaszinībās veica pētījumu par savas mājsaimniecības elektrības patēriņu. Projekta laikā skolēniem bija iespēja gūt priekšstatu par elektrības patēriņu savās mājās un eksperimenta veidā pārbaudīt, vai, izmantojot vienkāršus paņēmienus, var ietaupīt elektrību un naudu. Projekta izstrādes gaitā skolēni apguva projekta izstrādes soļus un mācījās patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, regulāri veikt novērojumus. Skolēni iegūto informāciju apkopoja MS Excel tabulās un grafikos, izveidoja prezentāciju, pielietojot informātikā iegūtās prasmes. Šajā laikā skolēni meklēja jaunākos elektroenerģijas ietaupīšanas veidus, izpētīja savas mājsaimniecības elektroierīces, iesaistīja savas ģimenes elektroenerģijas taupīšanas procesos. Noslēgumā skolēni veidoja prezentāciju, kur apkopoja projekta gaitu, informāciju un savu izvērtējumu. Prezentāciju katrs prezentēja klasei dabaszinību stundu laikā, aizstāvot savu darbu un veicot savu klasesbiedru darbu izvērtējumu.

Izcilākos pētījuma darbus iesniedza Dārta Krastkalne Neringa, Marta Korņejeva un Henrijs Miks Gulāns. Paldies ģimenēm, kas iesaistījās un atbalstīja skolēnus pētījuma veikšanā!


#EkoSkola #elektrība
Informāciju sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa

2.a un 3.a klases skolēni atsaucās labdarības biedrības LIDOJOŠIE EŅĢEĻI aicinājumam

Šogad, Ziemassvētku gaidīšanas laikā, 2.a un 3.a klases skolēni un vecāki iesaistījās labdarības biedrības LIDOJOŠIE EŅĢEĻI darbībā, ziedojot sadzīves lietas trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanai. Paldies biedrības vadītajai Ingai Šteinertei par iespēju sadarboties!
Informāciju sagatavoja skolotājas Monta Vaivade un Sigita Pole

1. semestra noslēgums 2021./22. m. g.

Laurenču sākumskolā 21. decembrī tika noslēgts mācību gada 1. semestris. Lai gan svinīgā ceremonija notika, skolēniem atrodoties savās klasēs un klausoties gan direktora uzrunu, gan priekšnesumus zoom platformā, tas nemazināja svētku noskaņojumu.
Arī šoreiz tika nosaukti un īpaši apsveikti tie skolēni, kuri ar savu darbu un centību ir nopelnījuši kādu no skolas ikgadējiem apbalvojumiem par mācību un skolas dzīves procesu:

🌟 2.-3. klašu posmā 13 skolēni saņēma atzinību par augstiem sasniegumiem mācību darbā (liecībā tikai 9 un 10 balles, un visi sasniedzamie rezultāti apgūti);🌟 4.-6. klašu posmā tika pasniegtas 6 Platīna liecības (liecībā tikai 9 un 10 balles), 17 Zelta liecības (liecībā tikai 8, 9 un 10 balles), kā arī 9 Izaugsmes liecības tiem 5.-6. kl. skolēniem, kuri uzrādījuši vidējās atzīmes kāpumu, salīdzinot ar pagājušā mācību gada beigām;🌟 20 skolēni no visas skolas saņēma atzinību – Vērtību vēstnesis – par aktīvu skolas vērtību iedzīvināšanu ikdienā, bet 36 skolēni saņēma pateicību par godprātīgu attieksmi pret mācību darbu;🌟 Pateicību par iniciatīvu un aktīvu iesaistīšanos skolas dzīvē saņēma 5 skolēni no 4.-6. kl. posma;🌟6 skolēni no skolas saņēma īpašu diplomu par to, ka sakrājuši visvairāk punktu vietnē uzdevumi.lv.


Par muzikālo sveicienu bija parūpējušies abi skolas ansambļi skolotājas Kristiānas Eglītes vadībā, kā arī skaistu dziesmu svētkos skolasbiedriem veltīja Paula Patmalniece no 6.b klases. Bet 6.a klases skolniece un Skolēnu padomes pārstāve Dārta Neringa Krastkalne visus sveica ar skaistu Ivetas Skapses dzejoli.
Paldies visiem skolēniem par neatlaidību un centību, kā arī prieku, ko dod viens otram, esot klātienē! Paldies vecākiem par atbalstu un motivēšanu! Paldies ikvienam skolas darbiniekam par ikdienas procesu virzīšanu un atbalstīšanu!
Informāciju sagatavoja Santa Bērziņa

#EkoSkola: mazo laurēnu labie darbi

Šogad mazie laurēni vēlējās svētku laikā iepriecināt mūsu četrkājainos draugus, tāpēc vienojāmies labdarības akcijā “Rotaļlietu darbnīca mūsu mazajiem draugiem “. 1.-3. klašu skolēni no dažādiem audumiem un citiem materiāliem pagatavoja rotaļlietas, kas iepriecinās patversmes “Labas mājas” suņus. Bērni darbojās ar lielu prieku un azartu, kā arī papildus sagādāja suņu un kaķu barību, siltas segas un spilvenus, lai patversmes dzīvnieciņiem ir siltāk un ērtāk. Prieks darboties kopā, lai kādu iepriecinātu!

#EkoSkola

Informāciju sagatavoja 1.-3. MK vadītāja Santa Kadiķe

Teorija par cilvēku rašanos – vēstures stundā 6. klašu skolēni zīmē komiksus

Decembra mēnesī Laurenču sākumskolas 6. klašu skolēni pasaules vēsturē apskatīja un analizēja trīs atšķirīgus skaidrojumus par cilvēka rašanos. Tēmas apguves ietvaros skolēni mācību stundas laikā zīmēja komiksus par vienu no teorijām.
Informāciju sagatavoja vēstures skolotāja Inga Šteinberga