Laurenču sākumskola

Noslēdzies novada izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkurss. Lepojamies ar skolēnu sasniegumiem!

Literatūras stundās 6.a klase veido radošu kopprojektu – Kaimiņi

Katrs 6.a klases skolēns ilustrēja savas iedomātās un labākās durvis, bet ar īsu aprakstu ļāva citiem “ielūkoties”, kas aiz šīm durvīm dzīvo.
Skolēnu fantāzija ir neizsmeļama, jo izrādās, ka mums kaimiņos var dzīvot gan viduslaiku bruņinieks, gan māksliniece, gan īstens mūsdienu “geimeris”, gan labā večiņa un fejas, gan sportiski jaunieši un bagātnieks ar sargsuni. Un tikpat labi, aiz durvīm var būt daudz un dažādu skaņu, bet dzīvo tur…tieši NEVIENS.
Tieši tik radoši, interesanti un krāsaini, cik pašu radītās durvis un stāsti par tām, ir arī 6.a klases jaunieši. Tieši tikpat līdzīgi, cik ļoti atšķirīgi! Tāpēc prieks vislielākais šos radošos stāstus redzēt un dzirdēt atkal klātienes stundās!

Informāciju sagatavoja 6.a klases audzinātāja Santa Bērziņa

Ir novērtēti Siguldas novada skolēnu radoši pētnieciskie darbi. Lepojamies!

#EkoSkola – Zemes diena!

Pirmo reizi Zemes diena tika atzīmēta 1970. gada 22. aprīlī un šogad tai aprit jau pusgadsimts. Savukārt Latvijā Starptautiskā Zemes diena tiek atzīmēta kopš 1990. gada.

Ko varam darīt paši, lai saglabātu Zemes dabisko vidi:

 • pārvietoties ar ekonomiska degvielas patēriņa automašīnām vai velosipēdiem;
 • lietot enerģiju taupošu telpu apgaismoju un izvērtēt tā nepieciešamību konkrētajā situācijā vai brīdī;
 • izvēlēties sadzīves elektroierīces ar mazāku enerģijas patēriņu;
 • rūpēties par mājas siltumnoturību jeb energoefektivitāti. Jo mazāk siltuma aizplūst, jo mazāk kurināmā jāpatērē, lai iekštelpās sasniegtu optimālo temperatūru;
 • izvēlēties bioloģiski audzētu pārtiku, jo pesticīdi ne tikai nogalina nevēlamos organismus, bet arī mikroorganismus, kas notur augsnē CO2. Tiem mirstot, CO2 nonāk atmosfērā;
 • lietot pārstrādātus un pārstrādājamus materiālus;
 • pirkt kvalitatīvus un ilgi kalpojošus produktus.

Visus laurēnus un viņu ģimenes no 19. līdz 23.aprīlim aicinām:

 • novietot savākto makulatūru tai paredzētajā kastē, kas atrodas pie Stikla zāles;
 • izlietotās baterijas nodot klases audzinātājam vai pie skolas ieejas bateriju uzkrāšanas traukos,
 • sakopt savu mājas un skolas teritoriju,
 • iepirkties atbildīgi, izvēloties vietējo ražotāju produkciju un izmantojot savus vairākkārt izmantojamos iepakojumus,
 • audzēt uz palodzes zaļumus.

Aicinām savas darbības iemūžināt fotogrāfijās un sūtīt dabaszinību skolotājai Dacei Purviņai e-klases pastā.

Sāc tūlīt un mudini arī citus! Zeme mums ir tikai viena, tāpēc saudzēsim to!

Informāciju sagatavoja Ekopadome sadarbībā ar dabaszinību skolotāju Daci Purviņu

Tiešsaistes teātra izrādi “Misija: Zeme” skatās 1.-4.klašu skolēni

Laurenču sākumskolas 1.-4.klašu skolēni 13. un 14.aprīlī programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros tiešsaistē skatījās teātra izrādi “Misija: Zeme”. Izrādes laikā bērniem bija iespēja iepazīties ar nākotnes cilvēkiem, kuri saistošā un interesantā veidā stāstīja par zemes rašanās vēsturi un dzīvības uz zemes attīstību. Skolēniem izrādes laikā tika rosinātas arī pārdomas par mūsu katra atbildīgu rīcību, lai saglabātu dabu, kas mums katram tik svarīga.

Informāciju sagatavoja Ilga Sirmele

Noslēgusies Skatuves runas konkursa 1.kārta skolas mērogā

PATEICAMIES
par dalību Skatuves runas konkursa 1.kārtā skolas mērogā:
Dārtai Ezeriņai (2.a), Maikam Bērziņam (3.a), Elizabetei Lindai Lūciņai (3.b), Esmeraldai Janovai (4.a), Dārtai Neringai Krastkalnei (5.a), Bruno Niklāvam  Mančinskim (5.a), Irinai Kaņevai (5.b), Martai Lūcijai Zālītei(6.c).

Uz Siguldas novada Skatuves runas konkursa 2.kārtu tiek izvirzīti:
Milāna Kriviņa (1.a)
Odrija Šarlote Šate (1.b)
Annija Burtniece (1.c)
Jēkabs Gobzemis-Beitāns (2.a)
Anna Vilniņa (3.b)
Elza Pastare (3.c)
Paula Patmalniece (5.b)
Henrijs Miks Gulāns (5.c)
Arno Pušņins (6.b)

Veiksmi Siguldas novada Skatuves runas konkursā!
Paldies skolēniem, viņu vecākiem un skolotājām par ieguldīto darbu !

Noslēdzies Laurenču sākumskolas pavasara konkurss – saceri stāstu vai dzejoli pupiņvalodā

Ja es varētu uzkāpt pa pupu,
Aiz trejiem kalniem tad redzētu saulīti dejam.
Ja es varētu uzkāpt pa pupu,
Mākoņa gultiņā redzētu mākoni smejam.
Ja es varētu uzkāpt pa pupu,
Zvaigznītes lasītu pilnu maisu.
Ja es varētu uzkāpt pa pupu…..  /Ināra Vilme /

Papaldiepies visiem, kas piedalījās!

Informāciju sagatavoja Laurenču sākumskolas bibliotekāre Marita Veica

4.c klases skolēni saka “Paldies”!

7.aprīlī, klases stundā, 4.c klase veica pārdomas par attālinātu mācību procesu un teica savus PALDIES vārdus. PALDIES Laurenču sākumskolas 4.c klases skolotājiem, skolas vadībai, vecākiem un protams skolēniem par izturību, sapratni, atbalstu.

Informāciju sagatavoja 4.c klases audzinātāja Kristīne Grīnberga

Koncertlekcijas 5.,6.klašu skolēniem “Mūsu maestro. Raimonds Pauls”

No 22.marta līdz 31.martam 5. un 6.klašu skolēniem programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros tika organizētas koncertlekcijas “Mūsu maestro. Raimonds Pauls”. Skolēni mūzikas stundās ne tikai izbaudīja maestro Raimonda Paula radīto mūziku, kuru atskaņoja mūziķi Rūta Dūduma-Ķirse un Jānis Ķirsis, bet arī izzināja vairāk par pašu maestro, atbildot uz īpaši šai koncertlekcijai pielāgotiem jautājumiem darba lapās. Skolēniem bija iespēja uzzināt interesantus faktus par maestro un labāk iepazīt Raimonda Paula muzikālo daiļradi.

Informāciju sagatavoja Ilga Sirmele

#EkoSkola – Krāsu nedēļa apģērbā un ēdienā

Skolēnu padome nedēļā pirms Lieldienām aicināja katru lielu un mazu laurēnu un viņu ģimenes locekļus piedalīties Krāsu nedēļas aktivitātēs – izvēlēties attiecīgajā dienā vilkt konkrētās krāsas apģērbu un pagatavot sev un ģimenei veselīgu ēdienu attiecīgajā krāsā. Lūk, cik krāsaini un radoši mēs varam būt! Lai priecīgas, krāsainas un saulainas arī Otrās Lieldienas!
#ekoskola #pārtika

Informāciju sagatavoja Ilga Sirmele