Laurenču sākumskola

#EkoSkola 5.klašu skolēni pēta alternatīvos enerģijas veidus

Janvāra mēnesī 5.klašu skolēni pētīja alternatīvos enerģijas veidus un to izmantošanas iespējas, kas sasaucas ar Laurenču sākumskolas Ekoskolu tēmu “Enerģija” šajā mācību gadā. Skolēni savās izveidotajās grupās meklēja informāciju par dažādiem enerģijas izmantošanas veidiem, savu atlasīto informāciju apkopoja plakātos, kurus prezentēja savās klasēs. Izveidotie plakāti ir izvietoti dabaszinību kabinetā, kur tos varēs apskatīt arī citu klašu skolēni. 

Informāciju sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa

Aicinām uz tikšanos topošo 1.klašu skolēnu vecākus

Aicinām uz tikšanos topošo 1.klašu skolēnu vecākus 8.feburārī plkst.18.30!
Būsiet laipni gaidīti arī Andra Krieķa lekcijā “Vecāku loma bērna lasītprasmes pilnveidē” plkst.17.00.
PIETEIKŠANĀS ŠEIT: ej.uz/1kl2023

Laurēniem panākumi novada skolu sacensībās “Veiklības stafetes”

18.janvārī Laurenču sākumskolas apvienotā skolēnu komanda piedalījās Siguldas novada skolu sacensībās “Veiklības stafetes” 1.-3.klasēm, kas norisinājās Krimuldas vidusskolā. Skolēni veica dažādus stafešu skrējienus, 9 novada skolu konkurencē izcīnot 3.vietu!
Paldies skolēniem par skolas pārstāvēšanu sacensībās un iegūto godalgoto vietu!

Informāciju sagatavoja Vanesa Zaļā

Skauti un gaidas piedalās nometnē “Baltais vilks 2023”

Pēc divu gadu pārtraukuma skauti un gaidas no 6. līdz 8. janvārim atkal pulcējās Ložmetējkalnā, lai piedalītos tradicionālajā ziemas nometnē “Baltais vilks 2023”. Nometnē piedalījās arī 13 skauti un gaidas no Siguldas 83. vienības kopā ar vadītājiem Māri Mežecki un Gati Kalniņu.  
Šī gada nometnes vadmotīvs bija palīdzības darbs “frontē”. Kara apstākļos būtisks ir ne vien karavīru veikums, bet arī dažādi civiliedzīvotāju palīdzības darbi, tāpēc šī gada nometnes dalībniekiem nodarbībās bija iespēja apgūt dažādas prasmes, kuras noder katram iedzīvotājam krīzes situācijās. Pirmā nometnes diena aizritēja iekārtojot nometnes sadzīvi – ceļot teltis, veidojot pavardus, nometnes vārtus un pavadot laiku vienībās, stiprinot savstarpējās sadarbības iemaņas. Sestdienas rītā nometnes dalībnieki apguva palīdzības darbu prasmes – pirmo palīdzību, konservēšanu, adīšanu, pašaizsardzību un citas noderīgas mākas. Dienas otrajā pusē daļa no dalībniekiem devās uz nodarbībām netālu esošajām “Mangaļu mājām” un piedalījās lāpu gājienā atpakaļ uz Ložmetējkalnu. Visi nometnes dalībnieki piedalījās arī Valgundes pagasta organizētajā Ziemassvētku kauju piemiņas brīdī. Nometni apciemoja arī Aizsardzības ministre Ināra Mūrniece. Pasākuma noslēdzošajā dienā tika ieturēts svētbrīdis un aizvadītas spēles. 
Nometni organizēja brīvprātīgie skautu un gaidu vadītāji kā daļu no skautu un gaidu neformālās izglītības programmas bērniem un jauniešiem, papildinot iknedēļas nodarbības. Pasākums tapis ar dažādu fondu līdzfinansējumu: Eiropas Jaunatnes gada atbalsta programma (Eiropas Komisija), Valsts jaunatnes politikas programma ( Izglītības un zinātnes ministrija), brīvprātīgā darba attīstību atbalsta Aktīvo iedzīvotāju fonds, Sabiedrības integrācijas fonds, ANO Bērnu fonds.

Informāciju sagatavoja Siguldas 83.skautu un gaidu vienības vadītāja vietniece Antra Kalniņa

Sociālo zinību un vēstures stundās skolēni pēta Siguldas novada kultūras pieminekļus

Novembra mēnesī 5. klašu skolēni sociālo zinību un vēstures stundās pētīja Siguldas novadā esošos kultūras pieminekļus un veidoja plakātus pēc noteiktiem kritērijiem.
Lai izveidotu veiksmīgu plakātu, skolēni vispirms ģenerēja idejas un tad kopīgi ar skolotāju veidoja atbilstošas atgādnes, ko izmantot arī citos mācību priekšmetos, un zīmēja plakātu skices. Informāciju par kultūras pieminekļiem meklēja planšetēs, kā arī noteica kultūras pieminekļu veidus, analizējot mācību grāmatā esošo teorētisko materiālu. Plakātu veidošanas laikā skolēni mācījās savstarpēji sadarboties un vienoties par labāko iespējamo kopīgo rezultātu.


Informāciju sagatavoja sociālo zinību un vēstures skolotāja Inga Šteinberga

Laurenču sākumskolas kolektīvs vēl gaišus un skaistus svētkus!

Laurenču sākumskolā noslēdzies 1. semestris

23. decembrī Laurenču sākumskolā svinīgā atmosfērā tika pasniegtas gan liecības, gan vairāki citi apbalvojumi. 1.-2. klašu posmā tika pasniegta 68 atzinība par augstiem sasniegumiem mācību darbā (liecībā tikai A un P vērtējumi), tika pasniegtas 15 pateicības par godprātīgu attieksmi pret mācību darbu, 8 skolēni saņēma pateicību par skolas vērtību iedzīvināšu skolas ikdienas dzīvē, savukārt 3.-4. klašu posmā par augstiem sasniegumiem mācību darbā pateicību saņēma 16 trešo klašu skolēni, zelta liecības šajā mācību gadā ceturtajā klasēs saņēma 14 skolēni, pateicību par godprātīgu attieksmi pret mācību darbu 12 skolēni, pateicību par skolas vērtību iedzīvināšanu ikdienas solī 5 skolēni un pateicību par iniciatīvu un aktīvu līdzdalību skolas dzīvē saņēma 3 skolēni.

5.-6. klašu posmā platīnu liecību saņēma viens skolēns, zelta liecību saņēma 12 skolēni, izaugsmes liecību saņēma 44 skolēni, pateicību par godprātīgu attieksmi pret mācību darba saņēma 12 skolēni, pateicību par skolas vērtību iedzīvināšanu ikdienas solī saņēma 6 skolēni, pateicību par iniciatīvu un aktīvu līdzdalību skolas dzīvē saņēma 5 skolēni. Gan 1.-3. klašu grupā, gan 4.-6. klašu grupā tika apbalvoti 3 aktīvākie skolēni uzdevumos.lv.

Par muzikālo sveicienu parūpējas 5.a klases skolniece Diāna Špilberga, 5.c klases skolniece Elza Pastare un ģitāras pulciņš kopā ar vadītāju Danu Žori.

Paldies visiem skolēniem par ieguldīto darbu, vecākiem par uzmundrinājumu ikdienā! Lai skaisti svētki un tiekamies 9. janvārī!

Informāciju sagatavoja Santa Kadiķe

4.b, 5.a, 5.b klase latviešu valodas stundās darbojas radoši

4.b, 5.a, 5.b klase latviešu valodas stundās darbojas radoši, iedzīvinot Ziemassvētku sajūtu arī mācību stundās. Skola2030 ietvaros veidoja komiksus par Ziemassvētku tematiku, radošums deva spārnus arī citiem izaicinājumiem, piemēram, pēdējās 1. semestra latviešu valodas stundās skolēni paši veidoja spēles, kuras arī izspēlēja. Ko tik mums nevajadzēja darīt – kāpt uz galda, samīļot skolotāju, atbildēt uz āķīgiem latviešu valodas un literatūras jautājumiem, sportot, stāstīt par to, kā dažādi svētki tiek svinēti mājās utt. Secinājām, kas spēles noteikti ielaminēsim, lai tās kalpotu ilgāk.

Lai arī jums radoši svētki! Vēl skolotāja Vita Tunķele.

Informāciju sagatavoja skolotāja Vita Tunķele

4.a klase kopā ar pārējo laurēnu saimi iepriecina Siguldas novada vientuļos seniorus

Sekojot nu jau bijušā Laurenču sākumskolas direktora aicinājumam vairāk domāt par cilvēkiem mums līdzās, 4.a klase aicināja palīgā visu laurēnu saimi, lai šajos svētkos iepriecinātu Siguldas novada vientuļos seniorus. Laika posmā līdz 19. decembrim ikviens no laurēnu plašās saimes tika aicināts atnest kādu paciņu, kuras saturs iepriecinātu tieši seniorus. 20. decembrī visas atnestās paciņas tika nogādātas Siguldas novada Sociālajā dienestā, kura rūķi tās nogādās jau tālāk adresātiem.

4.a klase saka paldies ikvienam, kurš piedalījās akcijā!

Informāciju sagatavoja 4.a klases skolēna Kārļa mamma Madara

#EkoSkola Laurēni turpina tradīciju – rada alternatīvās svētku egles

Arī šajā decembrī, svētku gaidīšanas laikā, Laurenču sākumskolā tika turpināta tradīcija – alternatīvās egles izveidošana katrā klasē. Klases izpaudās radoši, tika radītas interesantas, košas alternatīvās egles no dažādiem materiāliem, kas nu rotā klases telpas un rada svētku noskaņu! Lai gaišs un idejām bagāts svētku gaidīšanas laiks!

Informāciju sagatavoja Santa Kadiķe