Laurenču sākumskola

Dabaszinību pulciņš pēta pavasari!

Dabaszinību pulciņa dalībnieki uzstāda susuru būrus

Dabaszinību pulciņa dalībnieki Laurenču sākumskolas apkārtnē ir uzstādījuši savus izgatavotos būrus susuriem, ko paveica kopā ar susuru pētnieku Valdi Pilātu. Tika atrastas susuriem piemērotākās vietas – lazdu puduri lielu ozolu tuvumā. Lai turpinātu regulārus novērojumus, tika atzīmētas būrīšu atrašanās vietas kartē un veikti jau pirmie pieraksti par apkārtni, lai varētu turpmāk secināt, kas susuriem patīk vairāk un kas nē. Tagad gaidām susurus!

Informāciju sagatavoja dabaszinību pulciņa vadītāja Daina Bojāre

Laurenču sākumskolā aizvadīta “Meža diena”

21.aprīlī Laurenču sākumskolas 4.-6.klašu skolēni piedalījās Tehnoloģiju metodiskās komisijas rīkotajā tematiskajā pasākumā “Meža diena”. Pasākuma ietvaros skolēniem bija iespēja darboties sešās dažādās stacijās, kas bija izvietotas Laurenču sākumskolas teritorijā. Skolēni nostiprināja zināšanas koku un krūmu, kā arī putnu un dzīvnieku pēdu atpazīšanā, noteica koka vecumu, skaitot gadskārtas koka ripās, kā arī novēroja egļu astoņzobu mizgrauža atstātās pēdas kokos un uzzināja vairāk par šī kaitēkļa ietekmi Latvijas mežos. Dienas laikā skolēni piedalījās arī atraktīvās stafetēs un komandas saliedēšanas uzdevumos, bet ar jaunsargu palīdzību apguva iemaņas granātas mešanā tālumā. Radošo staciju ietvaros tika veidoti plakāti, bet mājturības un tehnoloģiju skolotājas vadībā skolēnu grupām bija iespēja izveidot būrīšus lielajai zīlītei, melnajam mušķērājam, dzilnītim un zilzīlītei.
Laurenču sākumskolas vārdā sakām lielu paldies visiem staciju vadītājiem: Ivo Alksnim un Paul Luis Popa, Solvitai Lapiņai, Sandrai Ozoliņai un Madarai Albertei-Habermanei, Dagnim Dubrovskim,  Andim Ansviesulim un jaunsargiem – Jurģim Kristianam Lubardam (Siguldas jaunsargu vienības komandieris) un Viktorijai Teterovskai (instruktora palīgs), dabas aizsardzības pārvaldes speciālistei Baibai Līviņai, kā arī Tehnoloģiju metodiskajai komisijai par ieguldīto darbu un iniciatīvu pasākuma rīkošanā!

Informāciju sagatavoja Vanesa Čeičiniece

1.klašu skolēni ar kopīgu pārgājienu sagaida pavasari

21.aprīļa rītā, pavasara vēja apņemti, 1.klases skolēni devās pārgājienā uz Kājnieku tiltu pār Gauju. Ceļā skolēni aktīvi vēroja pavasara mošanos –  ziedus, putnus, pumpurus. Lai atjaunotu spēkus, visi cienājās ar līdzpaņemtajiem kārumiem. 1.klašu audzinātājas un paši skolēni ir patiešām gandarīti un priecīgi par pirmo jauki aizvadīto pārgājienu visiem kopā!

Informāciju sagatavoja skolotāja Monta Malkause

 

Laurenču sākumskolā izspēlēta pasaku luga “Medūzas lāsts”

20.aprīļa vakarā visiem interesentiem bija iespēja noskatīties G.Frīdenfeldes pasaku lugu “Medūzas lāsts” (pēc A.Sakses pasakas “Narcise” motīviem), ko izspēlēja 2.,3., 5.un 6.klašu apvienotā teātra grupa. Izrāde vēstīja par upes dieva Kēfisa un nimfas Leiriopes skaisto dēlu Narcisu, kuram tuvojas kāzu diena, bet Medūzas noburts, viņš ieskatās spogulī un iemīlas pats sevī.
Paldies teātra pulciņa vadītājai Guntai Suhanovai par skolēnu sagatavošanu izrādei un  vecākiem par atbalstu!
 
Informāciju sagatavoja Vanesa Čeičiniece

Laurenču sākumskolas skolēniem lieliski panākumi radoši pētniecisko darbu lasījumos

19.aprīlī Siguldas novada bibliotēkā Izglītības pārvalde organizēja Siguldas novada skolēnu radoši pētniecisko darbu lasījumus. Kopumā šogad konkursam tika iesniegti 30 darbi, I pakāpi saņēma 18 skolēni, II – 4 skolēni, III – 4 skolēni, bet 2 skolēni saņēma pateicību par piedalīšanos.

Lepojamies ar Laurenču sākumskolas skolēniem:
Doru Vanagu (3.a klase) – I pakāpe
Henriju Poli (3.b klase) – I pakāpe
Kristeru Ernestu Zīli (3.c klase) – I pakāpe
Lauru Nuķi un Jasmīnu Putniņu (4.a klase) – II pakāpe
Esteri Bērzoni un Ralfu Reiteru (5.a/c klase) – II pakāpe
Bruno Rautenbergu (5.a/b klase) – I pakāpe

 Apsveicam!

Aizvadīta 6.klases skolēnu vecāku un Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora Rūdolfa Kalvāna tikšanās

WhatsApp Image 2018-04-19 at 22.24.3719.aprīlī, atsaucoties Laurenču sākumskolas direktora Kristapa Zaļā uzaicinājumam, skolā viesojās Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns, lai iepazīstinātu 6.klases skolēnu vecākus ar veiktajām izmaiņām uzņemšanas kārtībā uz 7.klasi, kā arī sīkāk paskaidrotu atšķirības starp piedāvātajām izglītības programmām 2018./2019.mācību gadā, norādot gan iespējamos plusus, gan mīnusus, ar kuriem jārēķinās, izvēloties kādu no programmām. Vecāki labprāt uzdeva jautājumus, kas bija saistīti ar mācību procesa organizāciju, interešu izglītības piedāvājumu, kā arī aicināja Siguldas Valsts ģimnāzijas direktoru dalīties iespaidos par Laurenču sākumskolas skolēnu veiksmēm un iespējamiem izaicinājumiem, uzsākot pamatizglītības otro posmu jaunā vidē.
Sakām lielu paldies Siguldas Valsts ģimnāzijas direktoram Rūdolfam Kalvānam par vērtīgo tikšanos!

Informāciju sagatavoja Vanesa Čeičiniece

Laurenču sākumskolā aizvadīta tikšanās ar Guntaru Godiņu

17.aprīlī Laurenču sākumskolā skanēja somu un igauņu valoda, jo ciemos pie skolēniem bija ieradies šo abu valodu liels pazinējs – Guntars Godiņš. Tikšanās laikā skolēniem bija iespēja ieklausīties īstos mēles mežģos un kopā ar autoru pat repot igauņu autora dzejoli par pasaules tautu ēdieniem.
Guntars Godiņš ir vairāku Latvijas un starptautisku literatūras balvu ieguvējs par izciliem tulkojumiem prozā un dzejas atdzejojumiem no somu un igauņu valodām, sadarbojies ar tādiem autoriem kā Andruss Kivirehks, Lēlo Tungala, Janno Peldmā,  Contra (Igaunija) un Heli Lāksonena (Somija) un citi.
Suņu meitene Lote, daudzpusīgais ronis un jūrascūciņ’ no H.Lāksonenas grāmatas “Piec ait kalns” ir tikai daži no tēliem, kas mīt arī Laurenču sākumskolas bibliotēkā, priecē skolēnus ar savu labskanību un aizraujošiem notikumiem savos stāstos. Esam ieinteresēti gaidīt arvien jaunus tulkojumus un piedzīvojumus!
Paldies autoram par brīnišķīgo tikšanos, kā arī Laurenču sākumskolas Vecāku atbalsta biedrībai!

Informāciju sagatavoja bibliotekāre  Marita Veica

 

Laurenču sākumskolā satiekas Siguldas novada izglītības iestāžu logopēdes

WhatsApp Image 2018-04-15 at 15.46.00.jpeg13.aprīlī Laurenču sākumskolā tikās Siguldas novada skolu un pirmsskolu logopēdes, lai iepazītos ar Laurenču sākumskolas ikdienu un pārrunātu aktuālos jautājumus savā nozarē.
Mūsdienu digitālajā laikmetā ļoti bieži pārāk maz uzmanības tiek veltīts pareizai bērna runai, sarunvalodai, gramatiski pareizu teikumu veidošanai, kā arī vārdu krājuma paplašināšanai, tādēļ izglītības iestāžu pārstāves uzsvēra logopēda nozīmi pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma posmos. Logopēdes dalījās savā pieredzē ar dažādiem ikdienas darba situāciju piemēriem, iesaistījās diskusijā, aktīvi izsakot priekšlikumus savlaicīgai problēmu novēršanai. Īpašs prieks tikšanās reizē bija jaunpienākušajām kolēģēm, norunājot šādas tikšanās reizes rīkot biežāk!
Uz tikšanos Laurenču sākumskolā nākamajā mācību gadā!

Informāciju sagatavoja skolotāja un logopēde Agrita Garā

 

Laurenču sākumskolās viesojas portāla uzdevumi.lv pāstāvis

9.aprīlī Laurenču sākumskolā viesojās portāla uzdevumi.lv pārstāvis Normunds Vilce. Kopš februāra sākuma visiem Laurenču sākumskolas skolēniem bija pieejams portāla PROF pakalpojums, kas kalpo kā digitāls privātskolotājs, izskaidrojot uzdevuma risinājuma soļus, dodot skolēnam iespēju patstāvīgi atkārtot mācību vielu visās klašu grupās un visos svarīgākajos priekšmetos, izvēloties no vairāk nekā diviem miljoniem uzdevumu variantu, kā arī teorijas materiālus un zināšanu pārbaudes testus. Laurenču sākumskola nepilnu divu mēnešu laikā Latvijas izglītības iestāžu reitingā no 400.vietas pakāpās uz augsto 5.vietu, sasniedzot arī 1.vietu starp visām Siguldas novada izglītības iestādēm.
Tikšanās reizē uzdevumi.lv pārstāvis apsveica Laurenču sākumskolu ar grandiozu izaugsmi, kā arī apsveica aktīvākos skolas skolēnus un skolotājus, pasniedzot dāvanas un pateicības rakstus. Trīs aktīvākās Laurenču sākumskolas klases vidēji nopelnīja 16500 punktus, bet trīs aktīvākie skolas skolēni – 3138 punktus.
Sakām lielu paldies visiem neatlaidīgajiem un mēŗktiecīgajiem Laurenču sākumskolas skolēniem un skolotājiem par sasniegtajiem rezultātiem!

Informāciju sagatavoja Vanesa Čeičiniece