Laurenču sākumskola

6.klase viesojas Klaipēdas skolā

6.klases skolēni 21.un 22. maijā devās mācību ekskursijā uz Klaipēdas M.Gorkova skolu, lai veiksmīgāk un interesantāk apgūtu krievu valodu un sociālās zinības.
Apgūstot tēmu “Pasaules reliģijas”, tika apmeklēts Krusta kalns, kurā skolēni varēja padomāt par sev nozīmīgiem un mīļiem cilvēkiem. Savukārt, piedaloties krievu valodas stundā, skolēni darbojās grupās ar Lietuvas 6.b klases skolēniem, skatījās 3.klases skolēnu teātra izrādi un paši demonstrēja nelielu izrādīti krievu valodā.
Brauciena laikā skolēni ne tikai ieguva jaunas zināšanas, citu pieredzi un papildināja sadarbības prasmes, bet arī ieguva jaunus draugus un vēlmi iepazīt citas tautas.
Liels paldies skolotājai Valentīnai Voicišai par entuziasmu un enerģiju, šo ekskursiju organizējot, 6.klases skolēna Jāņa Marcinkeviča mammai Kristīnei par atbalstu un palīdzēšanu līdzi braucot, kā arī Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrībai par finansiālo atbalstu!

Informāciju sagatavoja skolotāja Agnese Poļakova

Pie dabaszinību pulciņa dalībniekiem viesojas Velga Vītola

23.maijā pie dabaszinību pulciņa dalībniekiem un citiem interesentiem viesojās Velga Vītola. Par dzīvniekiem ar labestības skatu – neparasti interesants stāstījums vārdos un bildēs, dzīvnieku paradumi, daiļrunīgais izskats unikālas pieredzes stāstā – tāda bija šī tikšanās! Paldies Līgatnes dabas taku zvērkopei Velgai Vītolai!

Laurenču sākumskolā aizvadīta fotoorientēšanās “Es zinu, kur tas ir!”

Sakām lielu paldies sporta skolotājiem Ivo Alksnim un Paul Luis Popa par skolas sportiskās tradīcijas uzturēšanu!

 

Matemātikas pulciņš apmeklē ZINOO Cēsis

22.maijā Matemātikas pulciņa dalībnieki devās ekskursijā uz ZINOO Cēsis, kur gida pavadībā izpētīja un atklāja dažādus zinātnes noslēpumus. Pulciņa dalībniekiem bija iespēja uzzināt, cik smagi viņi ir uz katras no planētām, izprast, kā darbojas elektrība un internets un vēl daudz ko citu! Skolēni taisīja paši savu gudro plastilīnu un uzzināja, kas ir ķīmiskās reakcijas.
Paldies Matemātikas pulciņa dalībniekiem par līdzdalību pulciņa nodarbībās un konkursos!

Informāciju sagatavoja Matemātikas pulciņa vadītāja Diāna Judze

1.c klase ar pārgājienu Līču-Laņģu klintīs svin Vasarsvētkus

Vasarsvētkos, 20.maijā, 1.c klase devās ģimenes pārgājienā uz Līču-Laņģu klintīm. Pārgājiena sākumā vecāki kopā ar bērniem sadalījās komandās, lai izpildītu uzdevumu: atrast pareizo tiltiņu! Katra komanda aploksnē saņēma 12 fotokartītes ar tiltiņiem, kurus vajadzēja šķērsot pārgājiena laikā, ar uzdevumu sanumurēt kartītes pareizā secībā pēc tā, kā tiltiņi tiek pārieti. Bērni un vecāki uzdevumu veica ar lielu aizrautību!
Pārgājiena laikā tika apskatītas skaistās klintis, noorganizēts jauks pikniks Gaujas krastā, kā arī pārbaudīti visi veiktie uzdevumi, pēc kā bērni saņēma diplomus par veiksmīgi veikto maršrutu!
1.c klase saka lielu paldies Ralfa tētim Gatim par iniciatīvu un ieguldīto darbu pasākuma organizēšanā! Paldies arī pārējiem vecākiem par atsaucību un kopā būšanu!

Informāciju sagatavoja skolotāja Agrita Garā

2.a klase dodas mācību gada noslēguma ekskursijā

17.maijā 2.a klase devās mācību gada noslēguma ekskursijā uz Latvijas Nacionālo bibliotēku un darbojās  “Virtakas klases” Grafikas darbnīcā, kur iepazina augstspieduma tehniku, bostonpreses vēsturi un darbības principus. Attīstot radošumu, trenējot precizitāti un pacietību, katrs dalībnieks izveidoja savu drukas kartiņu. Pēc Latvijas Nacionālās bibliotēkas apmeklējuma skolēni devās uz aviokompānijas “AirBaltic” treniņu centru.
 
Informāciju sagatavoja skolotāja Sigita Pole

Laurenču sākumskolā aizvadīti pasākumi par godu Ģimenes dienai

Mākslas pulciņā top koši darbi ar apjoma krāsām

19.maijā Mākslas pulciņa dalībnieki mācījās pagatavot apjoma krāsas. Process atgādināja darbošanos virtuvē, kas skolēniem ļoti patika. Izmantojot izgatavoto krāsu, tapa koši un skaisti darbi!

Informāciju sagatavoja Mākslas pulciņa vadītāja Rita Inga Freimane

Aicinām pieteikties nometnei 2. un 3.klašu skolēnus!

No 13.līdz 17.augustam Laurenču sākumskolā notiks Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrības organizētā nometne 2.un 3.klašu skolēniem “Laurēni II”.
Nometnes laikā skolēni tiks iepazīstināti ar veselīga dzīvesveida pamatprincipiem, būs iespēja darboties meistarklasēs, kas sekmēs izpratni par veselīga uztura nozīmi ikdienā, kā arī pilnveidot zināšanas par fizisko aktivitāšu labvēlīgo ietekmi uz cilvēka attīstību, dodoties pārgājienos, piedaloties komandu saliedēšanas uzdevumos un ekskursijas ietvaros apmeklējot Siguldas sporta centra Ūdens atrakciju un atpūtas parku.
Pieteikšanās nometnei sāksies 21.maija plkst.08:00 un ilgs līdz 23.maija plkst.16:00, iesniedzot elektronisku pieteikumu:  https://goo.gl/forms/H3uVg82GRGZf9vAz1 Nometnes vadītāja: Vanesa Čeičiniece, e-pasts: vanesa.ceiciniece@sigulda.lv
Vietu skaits ir ierobežots!
Sīkāka informācija ir nosūtīta e-klasē!
Nometne tiek organizēta Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr.9.2.4.2/16/I/018 „Esi vesels Siguldas novadā!” laikā. 

Dabaszinību pulciņš pēta Sudas purvu

Vasarīgā maija pēcpusdienā 4.-6. klašu dabaszinību pulciņa dalībnieki devās izzinošā pārgājienā pa Sudas purvu. Lieliskā purva pazinēja, bijušā GNP inspektora Ulda Saulīša, vadībā skolēni iepazinās ar purvu tipiem un to veidošanos, novēroja, kā šobrīd norisinās purva atjaunošanas darbi, aizberot kūdras grāvjus, iepazinās ar tipiskākajiem purva augiem, tostarp noslēpumaino “slapjo kaķi”, un pārsteigti secināja, ka purvā 100 gadus veca priede var būt maza bērna augumā. Taču visvairāk aktīvos dalībniekus aizrāva drošas pārvietošanās apmācības. Pēc īsa Ulda paraugdemonstrējuma kā skolēni, tā vecāki, sākumā drebošām sirdīm, bet vēlāk jau ar smaidu sejā un zināmu pārliecību, mācījās staigāt gar pašu akača malu! Dažādi vairāk un mazāk slapji šķēršļi tika pārvarēti visu pārgājiena laiku, un, lai arī ne katrs purvu atstāja sausām kājām, gandarījums par piedzīvojumu, šķiet, bija visiem. Izrādās, purvs nemaz nav tik baiss, kā var domāt, un purva velns, kas velk iekšā akačos, mīt tikai galvā!
Sirsnīgs paldies atraktīvajam purva gidam Uldim, kā arī atsaucīgajiem vecākiem!

Informāciju sagatavoja dabaszinību skolotāja Madara Alberte-Habermane