Laurenču sākumskola

Aicinām uz Laurenču sākumskolas Pankūku brokastīm!

1.septembra pankūku brokastu laikā var tikt veikta fotografēšana. Fotoattēli tiks izvietoti Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv , Laurenču sākumskolas mājaslapā laurenci.edu.lv un Facebook kontā “Laurenču sākumskola”. 
Pārzinis: Siguldas novada pašvaldība, juridiskā adrese Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
Datu apstrādes nolūki: informācijas atklātības nodrošināšana un sabiedrības informēšana. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.sigulda.lv sadaļā „Pašvaldība” – „Privātuma politika”, iepazīstoties ar Siguldas novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem „Par Siguldas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politiku” vai klātienē Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.

Noslēgusies nometne “Veselā laurēnā vesels gars”

Piektā un noslēdzošā nometnes “Veselā laurēnā vesels gars” (ESF projekta Nr. 9.2.4.2/I/018 “Esi vesels Siguldas novadā!” ietvaros) diena iesākās ar rīta rosmi, kuras laikā nometnes dalībnieki izgāja dažādas šķēršļu joslas un piedalījās stafetēs, attīstot savas līdzsvara un veiklības prasmes. Dienas turpinājumā dalībnieki pabeidza veidot noslēguma prezentāciju – video, apkopojot nedēļas laikā piedzīvoto un uzzināto.
Nometnes noslēgums tika pavadīts Siguldas Futbolgolfa parkā, kur nometnes dalībniekiem bija iespēja iepazīt futbolgolfa spēles specifiku un pašiem izmēģināt spēkus futbola bumbas savaldīšanā!
Liels paldies nometnes dalībniekiem un pedagogiem par kopā pavadīto nedēļu!

Informāciju sagatavoja nometnes vadītāja Vanesa Čeičiniece

Aicinām uz tikšanos 4.klašu skolēnu vecākus!

Nometnes “Veselā laurēnā vesels gars” 4.diena

Ceturtā diena nometnē “Veselā laurēnā vesels gars” (ESF projekta Nr. 9.2.4.2/I/018 “Esi vesels Siguldas novadā!” ietvaros)  iesākās ar rīta rosmi kopā ar skolotāju Paul Luis Popa. Nometnes dalībniekiem bija iespēja papildināt savas zināšanas par vieglatlētikas pamatelementiem. Dienas turpinājumā nometnes dalībnieki devās uz Rāmkalnu gardumu ražotni, kur iepazinās ar ražošanas procesu, kādā top Rāmkalnu sukādes, sīrupi un pastilas.
Pēc atgriešanās Laurenču sākumskolā nometnes dalībnieki raiti ķērās klāt noslēguma prezentācijas – video, veidošanai, kas tiks pabeigta piektdien pirms nometnes noslēguma.

Informāciju sagatavoja nometnes vadītāja Vanesa Čeičiniece

Nometnes “Veselā laurēnā vesels gars” 3.diena

Trešās dienas rīts nometnē “Veselā laurēnā vesels gars” (ESF projekta Nr. 9.2.4.2/I/018 “Esi vesels Siguldas novadā!” ietvaros)  iesākās ar rīta rosmi kopā ar skolotāju Paul Luis Popa. Rīta rosmes laikā tika veikti dažādi vingrojumi, kas palīdz nostiprināt ķermeņa muskulatūru. Vēlāk nometnes dalībnieki devās četru stundu pārgājienā pa Siguldas takām, kopā noejot 10 kilometrus. Darbojoties mazākās grupās, nometnes dalībniekiem ar kartes un fotogrāfiju palīdzību bija jāatrod 14 dažādi objekti, kā arī jāatšifrē ziņas, kas sevī ietvēra citātus par veselīgu dzīvesveidu.

Informāciju sagatavoja nometnes vadītāja Vanesa Čeičiniece

Nometnes “Veselā laurēnā vesels gars” 2.diena

Nometnes “Veselā laurēnā vesels gars” (ESF projekta Nr. 9.2.4.2/I/018 “Esi vesels Siguldas novadā!” ietvaros) otrā diena iesākās ar fizioterapeites Zanes Ginteres apciemojumu. Nometnes dalībnieki tika iepazīstināti ar fizioterapeita profesiju, pārrunāja to, kas ir veselība un veselīgs dzīvesveids, un kāds ir vingrošanas pozitīvais devums ikdienas dzīvē, kā arī piedalījās praktiskā nodarbībā, papildinot savas zināšanas par vingrojumiem, ko iespējams veikt arī mājās, lai stiprinātu savu veselību.
Dienas turpinājumā dalībnieki nelielās grupās veidoja infografikas “Esi vesels un aktīvs Siguldā”, apkopojot interneta vidē pieejamo informāciju par dažādām aktīvās atpūtas un veselīga uztura iegādes iespējām Siguldā. Katra grupa savu izveidoto infografiku prezentēja arī pārējiem nometnes dalībniekiem, kopā izveidojot 6 dažāda satura infografikas.

Informāciju sagatavoja nometnes vadītāja Vanesa Čeičiniece

Aicinām uz tikšanos 1.klašu skolēnu vecākus!

Laurenču sākumskolā sākusies nometne “Veselā laurēnā vesels gars”

5.augustā Laurenču sākumskolā sākās Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrības rīkotā nometne “Veselā laurēnā vesels gars” ESF projekta Nr. 9.2.4.2/I/018 “Esi vesels Siguldas novadā!” ietvaros. Dienas pirmajā pusē nometnes dalībnieki ar dažādu uzdevumu palīdzību centās raksturot un analizēt savu dzīvesveidu, papildināja savas zināšanas par uztura un fizisko aktivitāšu jautājumiem, veidojot radošu darbu “Veselības karte”, kurā piefiksēja dažādus noderīgus faktus par pārtikas produktu grupām, miega un fizisko aktivitāšu nozīmi cilvēka ikdienā u.tml. Tāpat katra grupa izveidoja savu karogu un labāk iepazina viens otru, aizpildot un pēc tam pastāstot par savām iemīļotākajām lietām un aktivitātēm, kā arī daloties idejās, kas būtu tas piedzīvojums, ko katrs no nometnes dalībniekiem vēlētos nākotnē pieredzēt!
Dienas otrajā pusē saliedēšanas trenera Gata Kalniņa vadībā nometnes dalībniekiem bija iespēja attīstīt savas sadarbības un komunikācijas prasmes, veicot dažādus uzdevumus, kas ļāva saliedēties kā komandai un izprast katra komandas dalībnieka ieguldījumu kopīga mērķa sasniegšanā.

Informāciju sagatavoja nometnes vadītāja Vanesa Čeičiniece

Siguldas 83.Skautu un gaidu vienības pārstāvji tiekas ar Latvijas Republikas Valsts prezidentu Raimondu Vējoni

Trešdien, 26.jūnijā, Rīgas pilī uz savas prezidentūras atvadu vizīti tika ielūgti Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas vienību pārstāviji. Siguldas 83. Skautu un gaidu vienību šajā ciemošanās reizē pārstāvēja Laurenču sākumskolas skolēni – vienības mazskauts Austris Grīnvalds un guntiņa Evelīna Marta Druvnese. Tikšanās sākumā visi aicinātie viesi pulcējās Ģerboņu zālē, kur notika prezentācija par prezidenta kancelejas darbu. Pēc tam Valsts prezidents adjutanta pavadībā ieradās Ģerboņu zālē un teica svinīgo uzrunu viesiem. Tikšanās laikā Prezidents pateicās par ļoti veiksmīgo sadarbību ar Latvijas Skautu un gaidu centrālo organizāciju – lielāko bērnu un jauniešu nevalstisko organizāciju Latvijā. Savukārt kā pateicību no Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas tās vadītāja Agnija Jansone prezidentam uzdāvināja īpašo skautu un gaidukaklautu. Pēc tikšanās katras vienības pārstāvji fotografējās ar Valsts prezidenu un vēlāk devās ekskursijā pa Rīgas pili. Mūsu vienības jauniešiem šī bija pirmā tikšanās ar Latvijas Valsts prezidentu un pirmā vizīte Rīgas pilī. Tagad, iedvesmoti un labu iespaidu pārņemti, jaunieši var turpināt atpūsties vasaras brīvlaikā.

Informāciju sagatavoja Gatis Kalniņš
Siguldas 83. Skautu un gaidu vienības vadītājs

Mazskauti un guntiņas piedalās lielajā vasaras nometnē „Atpakaļ tagadnē”

No 15. līdz 19. jūnijam Burtnieku novada atpūtas bāzē „Krāči” norisinājās Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas un Valmieras 4. Skautu vienības organizētā vasaras nometne „Atpakaļ tagadnē”, kurā piedalījās arī Siguldas 83. Skautu un gaidu vienības mazskauti un guntiņas. Kopskaitā nometnē piedalījas apmēram 100 dalībnieku. Siguldas vienībai šī bija pirmā vasaras nometne, līdz ar to bērniem un jauniešiem tas bija liels izaicinājums un piedzīvojums. Daudziem tā bija arī pirmā āra dzīves nometne. Mazskautiem un guntiņām bija iespēja apgūt dažādas prasmes – gan orientēšanos, gan bultu un loku izgatavošanu, gan dažādu skautu būvju veidošanu. Interesantas bija nometnes kopējās aktivitātes – lielā nakts spēle un šķēršļu trase – un, protams, skautisma un gaidisma nometņu tradīcijas – karoga ceremonijas, vakara ugunskurus un dziesmas. Kulminācija mazskautiem un guntiņām bija svinīgā solījuma došana, lai saņemtu savu pirmo kaklautu un mazskautu un guntiņu piederības zīmi. Latvijas skautu un gaidu saimi papildināja 4 guntiņas (Līva Zinberga, Evelīna Marta Druvnese, Patrīcija Laupere, Kristiāna Helēna Enģelīte) un 9 mazskauti (Ralfs Kalniņš, Artis Veidemanis, Austris Grīnvalds, Valters Dmitrijs Ērglis, Gustavs Dāvis Lūciņš, Mikus Mežeckis, Mārcis Mežeckis, Largo Grīnbegs, Gustavs Gailišs) no Siguldas 83. skautu un gaidu vienības. Mūsu vienības dalībnieki atgriežoties bija prieka un iedvesmas pilni darboties skautu un gaidu kustībā arī turpmāk. Tagad mazskauti un guntiņas dodas vasaras atpūtā. Vadītāji gaidīs visus atkal septembrī un priecāsies par jauniem dalībniekiem, kas izteiks vēlmi piebiedroties šajā kustībā.

Informāciju sagatavoja Gatis Kalniņš
Siguldas 83. Skautu un gaidu vienības vadītājs