Laurenču sākumskola

Vides izglītības nometne “Lielā Pūķa ceļojums”

No 11.līdz 15.jūnijam Laureču sākumskolā norisinās vides izglītības nometne “Lielā Pūķa ceļojums”. Pirmajā nometnes dienā dalībnieki veidoja Lielo Pūķi no otrreiz izmantojamiem materiāliem, lai sagatavotos savam ceļojumam. Dienas ietvaros dalībniekiem tika piedāvātas sajūtu nodarbības GNP teritorijā skolas apkārtnē, kā arī orientēšanās sacensības mežā.
Otrajā dienā dalībnieki devās ceļojumā uz jūru, kur piedalījās četrās nodarbībās, pētot dzīvos organismus un darbojoties ar smiltīm un akmeņiem, bet trešajā dienā dalībnieki ceļoja uz Gaujas upi: tika veidoti plosti, pētīti piekrastes dzīvie organismi un veikti eksperimenti ar ūdeni, kā arī veidots “Gaujas upes stāsts”.

Informāciju sagatavoja nometnes vadītāja Valentīna Voiciša

 

Atrastās mantas meklē savus īpašniekus!

Informējam, ka visas atrastās mantas tiks glabātas līdz 26.jūnija plkst.16:00, pēc tam tās tiks nodotas labdarībai! Ja kādā no fotogrāfijām atpazināt sava bērna mantas, tās var saņemt 1.-3.kl.korpusa garderobē katru dienu no plkst.8:00 līdz 16:00! 

Laurenču sākumskolā aizvadīta Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides konference

6.maijā Laurenču sākumskolas kolektīvs aicināja pie sevis citu izglītības iestāžu skolotājus uz Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides konferenci “Inovatīvi risinājumi mācību un audzināšanas darba organizēšanā sākumskolā”. Laurenču sākumskolā viesojās pedagogi no 7 dažādām Latvijas izglītības iestādēm, kuriem bija iespēja iepazīties ar Laurenču sākumskolas pedagogu pozitīvo pieredzi.
Sociālo zinību un krievu valodas skolotāja Valentīna Voiciša rosināja uz diskusiju par projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” skolotāja pieejas maiņu – ieguvumiem un izaicinājumiem, kā arī dalījās pieredzē par projektu metodi kā mācību stundu formu. Sākumskolas skolotāja Ineta Socka aicināja domāt par to, cik svarīgi ir būt cilvēkam, kurš spēj domāt radoši, inovatīvi, kritiski un spēj sasaistīt dažādas jomas. Skolotāja klātesošos iepazīstināja arī ar savu pozitīvo pieredzi radoši pētniecisko darbu izstrādē 1.-3.klašu posmā. Mūzikas skolotāja Anita Bērziņa dalījās pieredzē, kā mūzikas stundas padarīt daudzveidīgākas un skolēniem saistošākas, akcentējot mūzikas kā mācību priekšmeta lielo ietekmi uz skolēna emocionālās un garīgās pasaules veidošanu.
4.-6.klašu angļu valodas skolotāja Elīna Rumba sanākušos pedagogus praktiskā darbībā iepazīstināja ar savām interesantākajām darba formām: “Plickers” izmantošana, kociņu metode, prezentācijas, audio un video u.c. Savukārt skolotāja Santa Jākobsone piedāvāja dažādus mūsdienīgus IT risinājumus, lai skolotāji efektīvāk varētu organizēt klases dzīvi, kā arī izveidot daudz aizraujošākus mācību materiālus, bet 1.-3.klašu angļu valodas skolotāja Agnese Rukkalne pedagogus iepazīstināja ar spēles metodi, kas skolēniem aizraujošā un nepiespiestā veidā iemāca koncentrēt uzmanību, attīsta gribasspēku un intelektu, kā arī padara mācīšanos daudz aizraujošāku.
Matemātikas skolotāja Agita Kalniņa uzsvēra skolēnu praktiskās darbošanās nozīmi matemātikas stundās, piedāvājot metodes stundas ievaddaļas un grupu darba organizēšanai, dažādas spēles matemātikas stundām, kā arī atgriezeniskās saites metodes stundas noslēguma daļai.  Iesaistot kolēģus praktiskā darbībā, tika izmēģināts, kā piedāvātās metodes darbojas figūru modelēšanā, jēdzienu nostiprināšanā un telpiskās domāšanas attīstīšanā. Direktora vietniece izglītības jomā Santa Briede visus klātesošos iepazīstināja ar Laurenču sākumskolas izstrādāto materiālu par stundas ievaddaļu un refleksiju, izmantojot Laurenču sākumskolas pedagogu piemērus no ikdienas mācību darba.

Paldies visu izglītības iestāžu pārstāvjiem par produktīvi pavadīto dienu Laurenču sākumskolā!

Informāciju sagatavoja direktora vietniece izglītības jomā Santa Briede

Aicinām pieteikties nometnei 5.un 6.klašu skolēnus!

No 30.jūlija līdz 3.augustam Laurenču sākumskolā notiks Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrības organizētā nometne 5. un 6.klašu skolēniem „Laurēni”. Nometnes laikā skolēni tiks iepazīstināti ar veselīga dzīvesveida pamatprincipiem, būs iespēja darboties meistarklasēs, kas sekmēs izpratni par veselīga uztura nozīmi ikdienā, kā arī pilnveidot zināšanas par fizisko aktivitāšu labvēlīgo ietekmi uz cilvēka attīstību, dodoties pārgājienos, apmeklējot piedzīvojumu parku “Tarzāns” un piedaloties komandu saliedēšanas uzdevumos, kā arī ekskursijas ietvaros apmeklējot bioloģiski sertificētu zemnieku saimniecību.
Pieteikšanās nometnei sāksies 4.jūnija plkst.10:00 un ilgs līdz 5.jūnija plkst.16.00, iesniedzot elektronisku pieteikumu šeithttps://goo.gl/forms/Qn4toNOHtU71xfrY2
Plašāka informācija pieejama pie nometnes vadītājas Vanesas Čeičinieces, rakstot uz e-pasta adresi vanesa.ceiciniece@sigulda.lv. Vietu skaits ir ierobežots!

Sīkāka informācija ir nosūtīta e-klasē!

Nometne tiek organizēta Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr.9.2.4.2/16/I/018 „Esi vesels Siguldas novadā!” ietvaros.

Mācību gada noslēgums Laurenču sākumskolā

31.maija rītā skolas zālē uz svinīgo līniju pulcējās1.-6.klašu skolēni un Laurenču sākumskolas kolektīvs,  lai atskatītos uz 2017./2018.m.g. sasniegumiem, apbalvotu un pateiktu paldies tiem skolēniem, kuri nesuši skolas vārdu olimpiādēs un dažādos konkursos, kā arī spējuši uzrādīt lielāko vidējās atzīmes kāpumu šī mācību gada laikā. “Zelta liecības” par ļoti labiem, teicamiem un izciliem mācību rezultātiem Laurenču sākumskolā 4.-6.klašu grupā saņēma 36 skolēni, savukārt 44 Laurenču sākumskolas skolēni saņēma “Izaugsmes liecības” par paaugstinātu vidējo vērtējumu mācību gada laikā. Tāpat skolēniem tika pasniegtas pateicības par iniciatīvu un iesaistīšanos skolas dzīvē, kā arī atzinības par godprātīgu attieksmi pret mācību darbu. 1.-3.klašu skolēniem tika pasniegtas atzinības par augstiem sasniegumiem mācību darbā. Dāvanas saņēma arī aktīvākie skolēni, kuri centīgi krāja punktus portālā uzdevumi.lv, palīdzot Laurenču sākumskolai iegūt 9.vietu Latvijas izglītības iestāžu reitingā.

Vēlam visiem laurēniem un viņu ģimenēm krāsainu un aizraujošu vasaras brīvlaiku un uz tikšanos septembrī!

Informāciju sagatavoja Vanesa Čeičiniece

Laurenču sākumskolā atzīmēta skolas piecu gadu jubileja

2013.gada 1.septembrī savas durvis vēra jauna izglītības iestāde Siguldas novadā – Laurenču sākumskola. Sākotnēji skola atradās vienā korpusā, Laurenču ielā 7, bet 2016.gada decembrī tika atvērts 4.-6.klašu korpuss Puķu ielā 2. Piecu gadu laikā skola no 120 skolēniem ir augusi līdz 324 skolēniem, kuri sevi ikdienā priecīgi dēvē par laurēniem. Neskatoties uz nepārtrauktajām pārmaiņām gan izglītības sistēmā, gan  Laurenču sākumskolas ikdienā, skolas centrā vienmēr ir bijis tieši skolēns, tādēļ ir liels gandarījums, ka skolas attīstībā lielu ieguldījumu ir snieguši gan skolas pedagogi, gan vecāki, kuri ar savu pašaizliedzīgo darbu un iniciatīvu Laurenču sākumskolu skolēniem ir padarījuši par aizraujošu, mūsdienīgu un mājīgu mācību vidi. Laurenču sākumskolā būtiska loma vienmēr ir bijusi atvēlēta vienai no skolas pamatvērtībām – dabai, kas sekmē skolēnu pētnieciskās un radošās prasmes un spēju būt patstāvīgiem. Rūpīgi izplānotais skolēnu dienas ritms, kas sevī ietver rīta rosmi, pastaigu, plašu interešu izglītības nodarbību piedāvājumu un iespēju uzturēties skolā līdz pat plkst.19:00, jēgpilni pavadot laiku, sekmē skolēnu personības attīstību.
Laurenču sākumskolas aizvadītie pieci gadi ir laiks, kas ļāvis svinēt gan ikdienas mazās uzvaras, gan skolai nozīmīgus panākumus, kā arī ar gaišu skatu aicina lūkoties nākotnē, tādēļ 30.maijā Laurenču sākumskolā satikās gan lieli, gan mazi laurēni, lai kopā atzīmētu skolas piecgadi ar sirsnīgu svētku pasākumu Fischer Slēpošanas centra teritorijā, izbaudot gan svētku koncertu, par ko bija parūpējušies skolēni un pedagogi, gan izbaudītu ilūziju un burbuļu pasaules brīnumus ar iluzionistu Robiju Trankali un burbuļu meistari no “Mārtiņa burbuļi”. Tāpat visiem klātesošajiem bija iespēja darboties Laurenču sākumskolas pedagogu radošajās darbnīcās un izmēģināt dažādas interesantas āra spēles Gata Kalniņa vadībā.

Sakām lielu paldies skolēniem un viņu vecākiem, tāpat arī Laurenču sākumskolas pedagogiem un citiem darbiniekiem par kopīgi radīto svētku sajūtu, kā arī Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrībai par finansiālo atbalstu pasākuma norisē!
Paldies par fotogrāfijām skolotājam Paul Luis Popa!

Informāciju sagatavoja direktors  Kristaps Zaļais un direktora vietniece audzināšanas jomā Vanesa Čeičiniece

Tiekamies 30.maijā, lai svinētu Laurenču sākumskolas piecu gadu jubileju!

Plakāts
Laurenču sākumskolas 5 piecu gadu jubilejas svētku pasākumā var tikt veikta fotografēšana. Fotoattēli var tikt izvietoti Laurenču sākumskolas mājaslapā, facebook lapā “Laurenču sākumskola”, kā arī Siguldas novada 
pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv . Pārzinis un personas datu apstrādes nolūki: Siguldas novada pašvaldība, juridiskā adrese Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150, veic personas datu apstrādi informācijas atklātības nodrošināšanai.
Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.sigulda.lv sadaļā „Pašvaldība” – „Privātuma politika”, iepazīstoties ar Siguldas novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem „Par Siguldas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politiku” vai klātienē Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.

 

6.klase viesojas Klaipēdas skolā

6.klases skolēni 21.un 22. maijā devās mācību ekskursijā uz Klaipēdas M.Gorkova skolu, lai veiksmīgāk un interesantāk apgūtu krievu valodu un sociālās zinības.
Apgūstot tēmu “Pasaules reliģijas”, tika apmeklēts Krusta kalns, kurā skolēni varēja padomāt par sev nozīmīgiem un mīļiem cilvēkiem. Savukārt, piedaloties krievu valodas stundā, skolēni darbojās grupās ar Lietuvas 6.b klases skolēniem, skatījās 3.klases skolēnu teātra izrādi un paši demonstrēja nelielu izrādīti krievu valodā.
Brauciena laikā skolēni ne tikai ieguva jaunas zināšanas, citu pieredzi un papildināja sadarbības prasmes, bet arī ieguva jaunus draugus un vēlmi iepazīt citas tautas.
Liels paldies skolotājai Valentīnai Voicišai par entuziasmu un enerģiju, šo ekskursiju organizējot, 6.klases skolēna Jāņa Marcinkeviča mammai Kristīnei par atbalstu un palīdzēšanu līdzi braucot, kā arī Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrībai par finansiālo atbalstu!

Informāciju sagatavoja skolotāja Agnese Poļakova

Pie dabaszinību pulciņa dalībniekiem viesojas Velga Vītola

23.maijā pie dabaszinību pulciņa dalībniekiem un citiem interesentiem viesojās Velga Vītola. Par dzīvniekiem ar labestības skatu – neparasti interesants stāstījums vārdos un bildēs, dzīvnieku paradumi, daiļrunīgais izskats unikālas pieredzes stāstā – tāda bija šī tikšanās! Paldies Līgatnes dabas taku zvērkopei Velgai Vītolai!

Laurenču sākumskolā aizvadīta fotoorientēšanās “Es zinu, kur tas ir!”

Sakām lielu paldies sporta skolotājiem Ivo Alksnim un Paul Luis Popa par skolas sportiskās tradīcijas uzturēšanu!