Laurenču sākumskola

Mācību gada noslēgums Laurenču sākumskolā

31.maija rītā Svinīgās līnijas 1.-5.klašu skolēniem šajā mācību gadā notika attālināti platformā ZOOM. Izsakām pateicību visiem skolēniem un skolotājiem par šajā mācību gadā paveikto un kopā piedzīvoto! Laurenču sākumskolā šajā mācību gadā 4.-6.klašu posmā 73 skolēni ir ieguvuši “Izaugsmes liecības”, 29 skolēni ir ieguvuši “Zelta liecības”, bet 10 skolēni ir ieguvuši “Platīna liecības”, savās liecībās saņemot vērtējumus tikai 9 vai 10. Arī 2.-3.klašu grupā tika apbalvoti 16 skolēni ar augstiem sasniegumiem. Tāpat skolēniem tika pasniegtas pateicības par iniciatīvu un aktīvu līdzdalību skolas dzīvē, tika apsveikti katras klases vērtību vēstneši, kuri bijuši aktīvi skolas vērtību iedzīvinātāji ikdienas dzīvē, kā arī pateikts paldies tiem skolēniem, kuri veiksmīgi pārstāvējuši skolu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās. 
Savukārt 6.klašu skolēniem bija iespēja savu pēdējo mācību dienu Laurenču sākumskolā aizvadīt klātienē, tiekoties ar klases audzinātāju un administrācijas pārstāvjiem svinīgā pasākumā.

Paldies skolēniem un skolotājiem par izturību un prieku, ko radījām viens otram šajā mācību gadā!

Vēlam visiem laurēniem un viņu ģimenēm vasarā atpūsties un piedzīvot skaistus brīžus kopā! Uz tikšanos septembrī!

Informāciju sagatavoja Ilga Sirmele

#EkoSkola – Projektu nedēļā paveiktais

Laurenču sākumskolas skolēni projektu nedēļā, kas tradicionāli skolā norisinās pēdējā maija nedēļā, padziļināti pētīja tēmu “Pārtika”. Klases ietvaros tika izvirzīta specifiska joma, ko tieši skolēni vēlas uzzināt, noskaidrot, izpētīt. Vairākas klases vēlējās paši radīt veselīgu recepšu grāmatu, skolēni mācījās izaudzēt produktus paši, izzināja, kam ir jābūt ēdienkartē, lai tā būtu veselīga un pilnvērtīga, domāja un radīja veselīgas uzkodas, gardus un veselīgus kokteiļus. Skolēni pētīja arī pārtikas produktu etiķetes, radīja tās paši, interesējās par sāls daudzumu uzturā un kā to samazināt. Skolēni izvirzīja kā pētāmo tēmu arī to, kādu ietekmi pārtikas rūpniecība atstāj uz vidi, kā arī padziļināti pētīja, ko tad nozīmē Bio un Eko pārtika. Attēlos var aplūkot daļu no skolēnu paveiktā, bet dažus skolēnu darbus video formā ir iespējams aplūkot šeit: PROJEKTU NEDĒĻA

Paldies klašu audzinātājiem par intereses veicināšanu un skolēniem par radošajiem, rūpīgajiem un interesantajiem darbiem!

Informāciju sagatavoja Ilga Sirmele

Atskats uz bibliotēkas aktivitāti

Esam vasarā! Un vasara – tā ir saulīte, zaļa zāle, silts lietutiņš, putnu dziesmas un daudz brīva laika, arī lai palasītu kādu grāmatu.

Bet šī mācību gada izskaņā skolēni tika aicināti izlasīt vai noklausīties Imanta Ziedoņa Zaļo pasaku un pēc tam tā uzmanīgāk pavērot savu tuvāko apkārtni. Paldies visiem, kas atrada tam laiku! Te būs dažas skolēnu atziņas:

  • Mums literatūras stundā bija jālasa “Zaļā pasaka” Esmu priecīgs, ka dzīvoju nedaudz ārpus pilsētas un varu priecāties par zaļo dabu, kas apkārt mājai. Pa logu paveras skats uz ezeru, apkārt zaļi lauki. Arī dārzā viss skaisti zied. Varu priecāties par putnu dziesmām. Nosūtu arī savu zaļo bildi, kura mani katru dienu priecē. /Tomass/
  • Zaļā pasaka bija ļoti skaista. Sākumā es uz lapas uzskicēju Imanta Ziedoņa zaļo pasaku, bet mamma teica: “Meklē savu pasaku!”. Un mēs kopā to atradām. Mana zaļā pasaka ir Sigulda – viszaļākā, laimīgā pilsēta. 24.maijā es dejoju zaļā Siguldā, zaļā pļavā, zaļām lentēm matos, zaļiem rakstiem brunčos.
    /Annija/
  • Es eju uz mežu visos gadalaikos, jo dzīvoju tā tuvumā. Viszaļākais mežs ir vasarā. Tur var saskatīt gaiši zaļu, tumši zaļu, pelēkzaļu, pat dažreiz zilzaļu.
    /Bruno/
  • Vienā attēlā ir redzami smuki bērzi, kuri ir izdzīvojuši, bet otrā viss ir izcirsts, tas nozīmē ka mežs reizi gadā ir cīnījies par smakām, un mums mežs ir jāsargā!
    /Gustavs/

Priecājamies, ka skolēni māk saskatīt skaisto sev apkārt un viņiem rūp, kas notiek ar dabu, ar dabas piesārņošanu. Paldies par atziņām un vērojumiem. Pielikumā arī skaistie zīmējumi un foto.

Novēlam, lai katram laurēnam vasarā izdodas satikt arī Dzelteno, Zilo un daudzas citas pasakas, krāsas un emocijas.

Uz tikšanos septembrī!

Informāciju sagatavoja Laurenču sākumskolas bibliotekāre Marita Veica

#EkoSkola – skolēni attālināti piedalās STEM nodarbībās un vēro eksperimentus

20. un 21.maijā Laurenču sākumskolas 4.-6.klašu skolēniem bija lieliska iespēja noskatīties STEM (sapņo, tiecies, eksperimentē un mācies) nodarbību attālināti, kuras laikā tika demonstrēti dažādi eksperimenti. Eksperimentos tika izmantotas dažādas vielas, kuras ikdienā skolēniem nav pieejamas. Skolēniem patika demonstrētie eksperimenti Degošās putas, Skārdene, Ziloņa zobu pasta un eksperimenti, kuri iekļāva dažādas gāzveida vielas – hēliju, slāpekli. Interesants bija arī eksperimentu vadītāja asistents Baklažāns, kas papildināja eksperimentu demonstrāciju ar jokiem. Skolēniem tika uzdots uzdevums mājās – eksperimentēt virtuvē, sagatavojot pankūkas mājiniekiem.

Informāciju sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa

#EkoSkola – Vides dienas Laurenču sākumskolā

22.aprīlī Laurenču sākumskolas 5. klašu skolēni pievienojās vispasaules  Āra izglītības dienai. Dabaszinību stundas laikā skolēniem attālināti bija iespēja ielūkoties skolotājas Daces Purviņas nelielajā piemājas saimniecībā, kur tiek audzētas dārzeņu un augļu kultūras pašu patēriņam, kā arī tiek mēģināts ievērot ekoloģijas principus. Skolēniem tika uzdots uzdevums doties ārā, atrast kādu dabas objektu vai augu, nofotografēt to, veidot nelielu aprakstu un pievienot Padlet savu veikumu. Skolēnu pievienotos darbus varam aplūkot šeit: https://padlet.com/dace_purvina62/lsihv54hjcizimy4

4.-6. klašu skolēni veica savu Klimata kalkulatora izpēti un atklājās, ka lielākā daļa skolēnu ir profesionāļi klimata jautājumos, daži ar izciliem rezultātiem kļuva par čempioniem, bet nelielai daļai jāpārdomā sava ikdienas ietekme uz klimata pārmaiņām. Lielāko aktivitāti izrādīja 6b, 4a un 5c klases. Skolēni savus rezultātus pievienoja Padlet un tos var aplūkot šeit: https://padlet.com/dace_purvina62/ryeux1briqvnkg8v

Informāciju sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa

#OutdoorClassroomDay  #Ekoskolas #Klimatakalkulators

Aicinām kopā pavadīt piepildītu šī mācību gada noslēdzošo dienu – 31.maiju!

Lai pievienotos notikumiem, seko stundu plānā ievietotajai Zoom saitei.
Sīkāk par izlaidumu norisi 6.klašu skolēnus un viņu vecākus informēs klases audzinātāja.

Lai skaista ikvienam šī svētku diena!

#EkoSkola – skolēni piedalījās Izaicinājumā “Dizaina risinājums”

Laurenču sākumskolas skolēni piedalījās Izaicinājumā “Dizaina risinājums”, ko organizē Vides fonds Ekoskolas projekta “Aprites ekonomika” (Eco-Schools Project for Advancing Circular Economy jeb E-SPACE) ietvaros. Skolēni jau iepriekšējā gadā ekopulciņa nodarbībās apguva Aprites ekonomikas pamatus. Šajā mācību gadā dabaszinību, dizains un tehnoloģijas un mākslas stundās skolēni turpināja apgūt tēmas par dizaina risinājumiem. Gala rezultāts bija reāls lampas dizaina modelis ar otrreizējo izejvielu produktu iesaistīšanu. Konkursam tika izvirzīti 6. klases skolēni Gustavs Grinbergs, Estere Jansone, Karla Jansone un Anna Leilande, kas sagatavoja video pieteikumus konkursam. Paldies Sandrai Ozoliņai par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Aprites ekonomika ir salīdzinoši jauna, bet ļoti aktuāla perspektīva ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, kurā uzsvars likts uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu un bezatkritumu pieeju resursu patēriņā. Apgūstot un izprotot aprites ekonomikas konceptu, jaunā paaudze būs motivēta ne tikai rosināt ilgtspējīgas pārmaiņas savās izglītības iestādēs, bet ar savām ikdienas izvēlēm palielināt pieprasījumu aprites ekonomikai arī kopumā.

Informāciju sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa

#ekoskola, #dizainarisinājums, #apritesekonomika

#EkoSkola – Projektu dienas ir sākušās ar vieslektoriem un Kahoot spēli!

Laurenču sākumskolā 26.maijā sākās Projektu dienas. Šajā mācību gadā Projektu dienu tēma ir “Pārtika”, bet katra klase šīs tēmas ietvaros ir izvirzījusi sev pētāmo virzienu, kas precīzāk arī nosaka to, ko skolēni vēlas uzzināt un kādu gala rezultātu sasniegt.
Pirmajā dienā skolēniem bija lieliska iespēja tikties ar šīs jomas pārzinātājiem, dzirdēt viņu stāstus un uzdot jautājumus. Sakām lielu paldies:
– Līnai Leitānei, 2 laurēnu mammai, piedzīvojumu un meža terapijas praktiķei, projektu vadītājai ar plašu starptautisku pieredzi darbojoties zaļā dzīvesveida u.c. jomās;
– Dacei Mežavilkai un Lienei Klišānei, Mūsu Bio Tirgus pārstāvēm un platformas Siguldas Saime aizsācējām;
– Ilzei Lipskai, absolutsed.lv radītājai, bioloģiski sertificētas saimniecības īpašniecei;
– Signei Turauskai, Dabas laboratorijas (DabLab) dibinātājai, sulu gatavošanas zinātājai;
– Lailai Siliņai, ārstei – uzturzinātniecei, sertificētai fitnesa trenerei;
– Baibai Brakovskai, Šokolādes fabrikas “Laima” kvalitātes vadītājai un ražošanas tehnoloģei Jutai;
– Elitai Apīnei, rūpnīcas “Ādažu Čipsi” Muzeja un izglītojošo programmu daļas vadītājai;
– Inesei Krūklītei, uzņēmuma “Latvijas ķiploks” valdes loceklei.

Skolēni uzzināja gan par Bioloģisko saimniekošanu, gan par veselīgu uzturu, rūpēm par vidi un savu ķermeni, gan arī noskaidroja, kā rūpnīcās tiek domāts par to, lai pārtikas rūpnieciskās ražošanas negatīvā ietekme uz vidi būtu pēc iespējas mazāka.
Pēc sarunām ar šīs jomas profesionāļiem, skolēni tikās Klases stundā ar klases audzinātājām, lai pārrunātu uzzināto un izvērtētu, ko katrs guva no šīm sarunām.

Bet pēc pusdienām visi skolēni tikās Skolēnu padomes organizētā Kahoot spēlē par Pārtiku. Kahoot spēle notika 3 kārtās, gala rezultātā noskaidrojot 4 skolēnus ar visaugstāko punktu skaitu, kuri saņems pārsteiguma balvas kopā ar savām liecībām. Balvas iegūst:
– Teodors Jēkabs Krastkalns (1.a klase)
– Artis Veidemanis (4.c klase)
– Klinta Landsberga (1.d klase)
– Kārlis Dzintars (6.c klase)
Apsveicam!


Paldies visiem par dalību un paldies Skolēnu padomei par organizēšanu un vadīšanu!

Informāciju sagatavoja Ilga Sirmele

Laurenču sākumskolā aizvadītas piedzīvojumu dienas

24. un 25.maijā skolēni un viņu ģimenes bija aicināti doties piedzīvojumu dienas aktivitātēs Laurenču sākumskolas apkārtnē. Uzdevums bija ar fotoorientēšanās elementu palīdzību, atrast vārdus, salikt tos secībā, lai izveidotu mīklu un atminēt to. Šī aktivitāte tika apvienota ar Slēpņošanu un par slēpņu izvietošanu bija parūpējušies vairāku klašu skolēni, organizējot to kopā ar klašu audzinātājiem. Īpašu atzinību izpelnījās arī direktora Kristapa Zaļā slēpnis, kura atrašanai bija nepieciešams sekot norādēm dziesmās un to nosaukumos.

Paldies visiem par piedalīšanos un prieku, ko vairojat iesaistoties!
Pieciem skolēniem, kuri ir iesnieguši visas pareizās atbildes, būs iespēja izlozes kārtībā tikt pie pārsteiguma balviņām. Tās tiks izlozētas 31.maijā Svinīgajā līnijā plkst. 9:00. Ja laimīgais dalībnieks būs no 4.-6.klašu grupas, par to būs informācija arī Svinīgajā līnijā plkst. 11:00.

Paldies sporta skolotājiem Dainim Tašiņam un Marekam Veicam par Fotoorientēšanās aktivitātes sagatavošanu un paldies direktoram, 4.b, 5.a un 6.b klašu skolēniem un audzinātājām par Slēpņu izvietošanu.

Informāciju sagatavoja Ilga Sirmele

Aicinām piedalīties bibliotēkas aktivitātē!

Aicinām Tevi individuāli vai kopā ar ģimeni piedalīties bibliotēkas aktivitātē!

“Tad tikpat pēkšņi, kā nācis, tas nākamajā naktī bija aizgājis, atstādams zaļu elpu pilsētas ielās,  vārtos un pagalmos. Tā vēl tur ilgi dzīvoja, līdz uzvarēja atkal trokšņi un  smakas, bet cilvēki tagad zina, ka vismaz reizi gadā pilsētā ienāk mežs, zaļš, zaļš mežs…. tik zaļš kā nekas cits pasaulē, tik tīrs kā nekas cits pasaulē.”  /fragments no I.Ziedoņa Zaļās pasakas/

Lai piedalītos šajā aktivitātē, Tev ir jāpaņem no sava grāmatplaukta Imanta Ziedoņa grāmata „Krāsainās pasakas” un jāizlasa Zaļā pasaka. Ja grāmatiņa mājās nav pieejama – šeit vari noklausīties šo pasaku: https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/radioteatris-berniem/imants-ziedonis-zala-pasaka.a123383/

Pēc iepazīšanās ar pasaku aicinām Tevi cītīgi pavērot savas mājas pagalmu, pilsētu vai lauku sētu, kur atrodies. Vai mežs jau ienācis arī tur? Vai to jūti un redzi? Vai zaļā krāsa dominē? Savus vērojumus vari uzzīmēt vai  nofotografēt un kopā ar nelielu aprakstu atsūtīt skolas bibliotekārei Maritai Veicai e-klasē.

Par zaļu pat vēl zaļāks lai noslēdzas šis mācību gads un iesākas vasara!

Informāciju sagatavoja Laurenču sākumskolas bibliotekāre Marita Veica